4
NOHEA mai la na kaua a me na hakaka ana iwaena o oukou? Aole anei no na kuko o oukou e kaua ana iloko o ko oukou mau lala?
Ua kuko hoi oukou, aole i loaa; ua huahuwa ae la oukou me ka pepehi aku, aole e hiki ia oukou ke loaa mai; ua hakaka oukou me ke kaua aku, aole nae i loaa, no ko oukou noi ole aku:
Ke noi nei oukou, me ka loaa ole, no ka mea, ua noi pono ole oukou, i pau ai ia mea ma ko oukou mau kuko.
E na kane moe kolohe a me na wahine moe kolohe, aole anei oukou i ike, o ka hoolauna ana me ko ke ao nei, he ku e aku ia i ke Akua? O ka mea e makemake e hoolauna pu me ko ke ao nei, ua lilo ia i enemi no ke Akua.
Ke manao nei anei oukou ua olelo wale mai ka palapala, Ua kuko no ka uhane e noho ana iloko o kakou me ka huahuwa?
Haawi mai la ia i ka lokomaikai mahuahua ae; no ia hoi, i mai la ia, Ku e aku la ke Akua i ka poe haaheo, a haawi mai la hoi i ka lokomaikai i ka poe hoohaahaa.
Nolaila, e hoolohe oukou i ke Akua; e pale aku hoi i ka diabolo, alaila e holo aku ia mai o oukou aku.
E hookokoke aku oukou i ke Akua, a e hookokoke mai kela ia oukou. E ka poe hewa, e hoomaemae i ko oukou mau lima, e huikala hoi i ko oukou mau naau, e ka poe naau lolelua.
E ehaeha oukou, e u aku hoi me ka uwe; e hoolilo i ko oukou akaaka i uwe ana, a me ko oukou olioli i kaumaha.
10 E hoohaahaa oukou ia oukou iho imua o ka Haku, a nana oukou e hookiekie ae.
 
11 E na hoahanau, mai olelo ino oukou i kekahi i kekahi. O ka mea e olelo ino aku no kona hoahanau, me ka hoohewa aku i kona hoahanau, oia ka i olelo ino aku no ke kanawai me ka hoohewa hoi i ke kanawai; ina oe i hoohewa aku i ke kanawai, aole loa oe i malama aku i ke kanawai, aka, ua lilo oe i mea kau kanawai.
12 Hookahi no mea nana i haawi i ke kanawai, e hiki no ia ia ke hoola a me ka luku aku hoi. Owai la hoi oe e hoohewa aku nei ia hai?
 
13 E hele oukou, e ka poe e olelo ana, E hele makou i keia la paha, apopo paha i kahi kulanakauhale, a malaila makou e noho ai i hookahi makahiki, a e kuai aku, kuai mai, a e loaa ka waiwai;
14 Oiai aole oukou i ike i ka ka la apopo. No ka mea, heaha ko oukou ola? Kainoa he wahi mahu no ia, i pua iki ae, alaila nalo ae la.
15 Eia ko oukou pono e olelo ae, Ina e makemake mai ka Haku, alaila o ola makou, a e hana i kela mea, i keia mea.
16 Ano la, ua lealea oukou i ko oukou kaena ana; a o ia lealea a pau ua hewa ia.
17 Nolaila, o ka mea i ike i ka hana pono, aole nae i hana, he hewa no ia nona.