12
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, penei, Ina i hapai ka wahine a hanau he keikikane, e haumia ka wahine i na la ehiku, e like me na la o kona kaawale ana no kona mai, e haumia ana no ia.
A i ka walu o ka la e okipoepoeia'i kona iliomaka.
Alaila noho ka wahine iloko o kona koko o kona hoomaemaeia, i na la he kanakolukumamakolu; aole e pa aku oia i ka mea hoano, aole hoi e komo i ke keenakapu, a pau ae na la o kona hoomaemae ana.
Aka ina i hanau oia he kaikamahine, alaila e haumia ia i na hebedoma elua, me ia i kona kaawale ana; a e noho no oia iloko o ke koko o kona hoomaemaeia i na la he kanaonokumamaono.
 
Aia pau na la o kona hoomaemae ana, no ke keikikane, a no ke kaikamahine paha, e lawe mai no oia i ke keikihipa o ka makahiki hookahi, i mohaikuni, a i ka manu nunu opiopio, a i ke kuhukuku paha i mohailawehala, i ka puka o ka halelewa o ke anaina, i ke kahuna;
Nana no ia e kaumaha aku ma ke alo o Iehova, a e hana i kalahala nona, a e hoomaemaeia oia mai ke kahe ana o kona koko. Oia ke kanawai no ka wahine i hanau he kane, he wahine paha.
A ina e hiki ole ia ia ke lawe mai i ke keikihipa, alaila e lawe mai oia i na kuhukuku elua, a i na manu nunu opiopio paha, i kekahi i mohaikuni, a i kekahi i mohailawehala: a e hana ke kahuna i kalahala nona, a maemae no ia.