15
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose a me Aarona, i mai la,
E olelo olua i na mamo a Iseraela, e i aku ia lakou, O ke kanaka, he mai kahe mailoko aku o kona io; e haumia no ia, no kona hilo.
O kona haumia no ia iloko o kono hilo; ina e kahe ana kona io i kona hilo, a ina i paa paha kona io, aole kahe i kona hilo, o kona haumia no ia.
O kela moe keia moe a ka mea hilo e moe ai maluna iho, e haumia no ia; a o ka mea ana e noho ai maluna iho, e haumia no ia.
A o ka mea i pai kona moe, e holoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia a hiki i ke ahiahi.
O ka mea e noho ma ka mea a ka mea hilo i noho ai, e auau oia i ka wai, a e haumia ia a hiki i ke ahiahi.
A o ka mea i pa i ka io o ka mea hilo, e holoi oia i kona kapa, a e auau i ka wai, a e haumia a hiki i ke ahiahi.
A ina e kuha ka mea hilo maluna o ka mea maemae; alaila e holoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia a hiki i ke ahiahi.
A o ka noho lio a ka mea hilo e holo ai, e haumia ia.
10 A o ka mea i pa i kekahi mea malalo oua, e haumia ia a hiki i ke ahiahi; a o ka mea e hali i kauwahi o ia mau mea, e holoi oia i kona mau kapa, a e auau hoi i ka wai, a e haumia no a hiki i ke ahiahi.
11 A o ka mea a ka mea hilo e hoopa aku ai, aole hoi i holoi kona lima i ka wai, e holoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia hoi ia a hiki i ke ahiahi.
12 A o ka ipu lepo a ka mea hilo i pa ai, e wawahiia ia; a o na ipu laau, e holoiia ia i ka wai.
 
13 A i ka wa e maemae ai ka mea hilo i kona hilo, alaila e hela oia nona i na la ehiku no kona hoomaomaeia'na, a e holoi i kona mau kapa, a o hoauau i kona io i ka wai kahe, a e maemae hoi ia.
14 A i ka walu o ka la, e lawe oia nona i na kuhukuku elua, a i ole ia, i elua manu nunu opiopio, a e hele mai imua o ke alo o Iehova, ma ka puka o ka halelewa o ke anaina, a e haawi ia mau mea i ke kahuna.
15 A e kaumaha aku ke kahuna ia mau mea, hookahi i mohailawehala, a i kekahi i mohaikuni; a e hana ke kahuna i kalahala nona ma ke alo o Iehova, no kona hilo.
 
16 A ina e puka aku ka anoano o ke kanaka mailoko aku ona, alaila e holoi oia i kona kino okoa i ka wai, a e haumia hoi a hiki i ke ahiahi.
17 A o ke kapa, a o ka ili, he anoano kanaka maluna iho, e holoiia ia i ka wai, a e haumia hoi a hiki i ke ahiahi.
18 A o ka wahine hoi a ke kanaka i moe aku ai, me ka anoano, e auau no laua i ka wai, a e haumia hoi a hiki i ke ahiahi.
 
19 A ina he mai kahe ko ka wahine, a he koko ka mea kahe o kona io, e hookaawaleia'e oia i na la ehiku; a o ka mea i hoopa ia ia, e haumia oia a hiki i ke ahiahi.
20 A o ka mea ana e moe ai maluna iho, i kona kaawale ana, e haumia ia; a o ka mea ana e noho ai maluna iho, e haumia no ia.
21 O ka mea i pa i kona wahi moe, e holoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia hoi ia a hiki i ke ahiahi.
22 O ka mea hoi i pa i ka mea ana i noho ai maluna iho, e holoi no hoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia hoi a hiki i ke ahiahi.
23 Ina hoi he mea maluna o ka moe, a maluna o kahi ana i noho ai maluna iho, aia pa aku ke kanaka ia, e haumia ia a hiki i ke ahiahi.
24 A ina e moe ke kanaka me ia a pili kona koko ia ia, a haumia no ia i na la ehiku; a o ka moe a pau a ia kanaka i moe ai maluna iho, e haumia ia.
 
25 A ina he heekoko ko ka wahine i na la he nui mawaho o ka wa o kona kaawale ana, a ina e kahe hou no ia mahope o ka pau ana o kona wa kaawale, e like no hoi na la a pau o kona haumia me na la o kona kaawale ana, e haumia no ia.
26 O kela moe keia moe ana e moe ai i na la a pau o kona heekoko ana, e like no ia ia ia me ka moe o kona kaawale ana; a o ka mea ana i noho ai maluna iho, e haumia ia, e like me ka haumia o kona kaawale ana.
27 A o ka mea i pa ia mau mea, e haumia no ia, a e holoi i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a e haumia hoi a hiki i ke ahiahi.
28 Aka ina i hoomaemaeia oia i kona heekoko ana, alaila e helu oia nona i na la ehiku, a mahope iho e maemae no ia.
29 A i ka walu o ka la, e lawe oia nana i elua kuhukuku, a i ole ia, i elua manu nunu opiopio, a e hali mai i ke kahuna ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
30 A e kaumaha aku ke kahuna i kekahi i mohailawehala, a o kekahi i mohaikuni; a e hana ke kahuna i kalahala nona imua o Iehova no kona heekoko haumia.
 
31 Pela e hookaawale ai oukou i na mamo a Iseraela mai ko lakou haumia ana, i ole ai lakou e make iloko o ko lakou haumia, i ko lakou hoohaumia ana i kuu halelewa iwaena o lakou.
32 Oia ke kanawai no ka mea hilo, a no ka mea ua puka mailoko ae ona kona anoano i haumia ai oia;
33 A no ka wahine mai heekoko hoi, a me ka mea hilo; o ke kanaka, a o ka wahine, a me ka mea moe me ka wahine haumia.