16
OLELO mai la o Iehova ia Mose mahope iho o ka make ana o na keiki elua a Aarona, i ko laua kaumaha ana imua o Iehova a make iho la:
I mai la hoi o Iehova ia Mose, E olelo ae oe ia Aarona i kou kaikuaana, i ole ai ia e hele mai i na wa a pau iloko o kahi hoano, maloko o ka paku, ma ke alo o ka noho aloha, ka mea maluna o ka pahu, o make ia; no ka mea, e ikea au iloko o ke ao, maluna o ka noho aloha.
Penei e komo ai o Aarona iloko o kahi hoano, me ka bipikane opiopio i mohailawehala, a me ka hipakane i mohaikuni.
E hookomo oia i kahi kapa komo olona hoano, a o ka lole wawae olona kahi ma kona io, a e kaeiia oia me ke kaei olona, a me ka papale olona oia e kahikoia'i: oia na kapa hoano; nolaila e holoi oia i kona io i ka wai, a pela e hookomo ai ia mau mea.
E lawe oia i na keiki kao elua o ke anaina o na mamo a Iseraela, i mohailawehala, a i ka hipakane i mohaikuni.
A e kaumaha o Aarona i kana bipikane he mohailawehala, ka mea nona iho, a e hana i kalahala nona iho, a i kalahala no kona ohana.
A e lawe oia i ua mau kao la elua, a e hoike hoi ia laua ma ke alo o Iehova, ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
A e hailona iho o Aarona no na kao elua, o kekahi no Iehova, o kekahi no ke I kao hele.
A e lawe mai o Aarona i ke kao i lilo no Iehova, a e kaumaha hoi ia i mohailawehala.
10 Aka o ke kao i lilo i kao hele, oia ke hoike ola ia ma ke alo o Iehova, e hana i kalahala me ia, a e hookuuia'e e hele ia i kao kela iloko o ka waonahele.
 
11 A e lawe mai o Aarona i ka bipikane he mohailawehala, ka mea nona iho, a e hana oia i kalahala nona iho, a no kona ohana, a e pepehi hoi oia i ka bipikane o ka mohailawehala, ka mea nona iho.
12 A e lawe oia i hookahi ipu kapuwahi piha i na lanahu ahi e aa ana, mai luna iho o ke kuahu ma ke alo o Iehova, a me ka piha o kona mau lima i ka mea ala i hoowaliia, a e hali ae, iloko ae o ka paku.
13 A e kau oia i ka mea ala maluna iho o ke ahi ma ke alo o Iehova, i uhi ae ke ao o ka mea ala, i ka noho aloha maluna o ka berita, i ole ai ia e make.
14 E lawe hoi oia i kauwahi o ke koko o ka bipikane, a e pipi ae ia maluna o ka noho aloha, me kona mananianalima, ma ka hikina; a ma ke alo o ka noho aloha oia e pipi ae i ke koko, me kona manamanalima, ehiku ka pipi ana.
 
15 Alaila e pepehi oia i ke kao, i ka mohailawehala no na kanaka, a e lawe mai i kona koko maloko o ka paku, a e hana me ia koko e like me kana i hana'i me ke koko o ka bipikane, a e pipi ae ia maluna o ka noho aloha, a ma ke alo o ka noho aloha.
16 A e hana oia i kalahala no kahi hoano, no ka haumia o na mamo a Iseraela, a no ko lakou mau hala ma ko lakou hewa a pau; a pela no oia e hana'i no ka halelewa o ke anaina, e waiho ana iwaena o lakou, iwaenakonu o ko lakou haumia.
17 Aole loa he kanaka maloko o ka halelewa o ke anaina i kona wa e komo ai e hana i kalahala ma kahi hoano, a puka hou ia, a ua hana hoi oia i Kalahala nona iho, a no kona ohana, a no ke anaina a pau o ka Iseraela.
18 A e hele ae ia iwaho i ke kuahu, ka mea ma ke alo o Iehova, a e hana i kalahala nona; a e lawe oia i kauwahi o ke koko o ka bipikane, a me kauwahi o ke koko o ke kao, a e kau ma na pepeiaohao o ke kuahu a puni.
19 A e pipi oia i kauwahi o ke koko maluna ona, me kona manamanalima, ehiku ka pipi ana; a e hoomaemae ia mea, a e hoano hoi ia mai ka haumia o na mamo a Iseraela.
 
20 A pau kona huikala ana i kahi hoano, a me ka halelewa o ke anaina, a me ke kuahu, alaila e lawe mai oia i ke kao oia:
21 A e kau o Aarona i kona mau lima maluna o ke poo o ke kao ola: a e hai ae maluna ona i na hewa a pau o na mamo a Iseraela, a me ko lakou hala a pau, ma ko lakou lawehala ana a pau, e waiho ana ia mau mea ma ko poo o ke kao, a e hookuu aku ia ia ma ka lima o ke kanaka pono, iloko o ka waonahele.
22 A e hali aku ke kao i ko lakou hewa a pau maluna ona i ka aina kanaka ole; a e hookuu wale aku oia i ke kao iloko o ka waonahele.
 
23 A e komo o Aarona maloko o ka halelewa o ke anaina, a e hoohemo ae i kona kapa olona, ana i hookomo ai i kona wa i hele ai iloko o kahi hoano, a e waiho iho ia mau mea malaila.
24 A e holoi oia i kona io i ka wai, ma kahi hoano, a e hookomo oia i kona mau kapa, a e hele iwaho, a e kaumaha i kona mohaikuni, a me ka mohaikuni o na kanaka, a e hana hoi oia i kalahala nona iho, a no na kanaka.
25 A o ke kaikea o ka mohailawehala, oia kana e kuni ai maluna o ke kuahu.
26 A o ka mea nana i hookuu i ke kao i ka waoakua, e holoi oia i kona kapa, a e auau i ka wai, a mahope iho e hele mai ia iloko o kahi hoomoana.
27 A o ka bipikane, ka mohailawehala, a mo ke kao, ka mohailawehala, ua laweia ko laua koko iloko e hana i kalahala ma kahi hoano, oia ke laweia'e mawaho o kahi hoomoana; a e hoopau lakou i ke ahi i ko laua mau ili, a me ko laua io, a me ko laua lepo.
28 A o ka mea i puhi ia mau mea, e holoi oia i kona mau kapa, a e auau i ka wai, a mahope iho e hele mai ia iloko o kahi hoomoana.
 
29 Eia hoi ke kanawai e mau ana no oukou; i ka hiku o ka malama, i ka la umi o ka malama, e hookaumaha i ko oukou mau uhane, aole e hana iki i ka hana, o ke kanaka o ko oukou aina iho, a o ka malihini e noho ana iwaena o oukou:
30 No ka mea, oia ka la e hana'i i kalahala no oukou, e huikala ai ia oukou i maemae oukou, mai ko oukou hewa a pau, imua o ke alo o Iehova.
31 E lilo hoi ia i Sabati e maha'i no oukou, a e hookaumaha i ko oukou mau uhane, ma ke kanawai mau loa.
32 A o ke kahuna ana e poni ai, a e hoolaa ai, e hana ma ka oihanakahuna ma kahi o kona makuakane, oia ke hana i kalahala, a e hookomo i na kapa olona, i na kapa hoano.
33 A e hana oia i kalahala no ke keenakapu hoano, a e hana hoi oia i kalahala no ka halelewa o ke anaina, a me ke kuahu; a e hana hoi i kalahala no na kahuna, a me na kanaka a pau o ke anaina.
34 E lilo ia i kanawai mau loa no oukou, e hana i kalahala no na mamo a Iseraela no ko lakou hewa a pau, pakahi i ka makahiki. Hana iho la ia e like me ka Iehova kauoha ia Mose.