17
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo ae oe ia Aarona a me kana mau keiki, a me na mamo a pau a Iseraela, a e i aku ia lakou; Eia ka mea a Iehova i kauoha mai ai, i ka i ana mai,
O kela kanaka, keia kanaka o ka ohana o Iseraela, nana i pepehi i ka bipikauo, a i ke keikihipa paha, a i ke kao paha, maloko o kahi hoomoana, a i pepehi ae paha ia mawaho o kahi hoomoana,
Aole hoi i lawe mai ia mea ma ka puka o ka halelewa o ke anaina, e kaumaha i ka mohai ia Iehova, ma ke alo o ka halelewa o Iehova; e hooiliia ke koko maluna o ia kanaka, ua hookahe oia i ke koko; a e okiia'ku ua kanaka la maiwaena aku o kona poe kanaka:
I mea e lawe mai ai na mamo a Iseraela i ka lakou mau mohai i kaumaha ai lakou ma ke kula, e lawe mai lakou ia mau mea ia Iehova, ma ka puka o ka halelewa o ke anaina, i ke kahuna, a e kaumaha ia mau mea i mau mohaihoomalu no Iehova.
A e pipi ke kahuna i ke koko maluna o ke kuahu o Iehova, ma ka puka o ka halelewa o ke anaina, a e puhi i ke kaikea i mea ala ono no Iehova.
Aole e kaumaha hou lakou i ka lakou mau mohai i na daimonio, mamuli o ia mau mea lakou i hele moe kolohe ai. He kanawai e mau ana keia no lakou i ko lakou mau hanauna.
 
A e olelo aku oe ia lakou, O kela kanaka keia kanaka o ka ohana o Iseraela, a o na malihini e noho ana iwaena o oukou, o ka mea e kaumaha i mohaikuni a i alanapaha,
Aole nae e lawe mai ia ma ka puka o ka halelewa o ke anaina e kaumaha no Iehova; e okiia'ku ua kanaka la maiwaena aku o kona poekanaka.
 
10 A o kela kanaka keia kanaka o ka ohana o Iseraela, a o na malihini e noho ana iwaena o oukou, o ka mea e ai i kahi koko, e hooku e au i kuu maka i kela kanaka, a e oki aku au ia ia mai waena aku o kona poe kanaka.
11 No ka mea, iloko o ke koko ke ola o ka io, a ua haawi au ia mea ia oukou maluna o ke kuahu i mea e hana i kalahala no ko oukou mau uhane; no ka mea, o ke koko ka i hana i kalahala no ka uhane.
12 Nolaila i olelo aku ai au i na mamo a Iseraela, Aole kekahi o oukou e ai i ke koko, aole hoi kekahi malihini e noho ana iwaena o oukou e ai i ke koko.
13 A o kela kanaka keia kanaka o na mamo a Iseraela, a o na malihini e noho ana iwaena o oukou, e huli ana a e paa ana i ka holoholona a i ka manu paha e pono ke aiia, e ninini oia i kona koko a e hoouhi me ka lepo.
 
14 No ka mea, o ke ola o ka io a pau, o ke koko ke ola nona. Nolaila i olelo aku ai au i na mamo a Iseraela, Aole oukou e ai i ke koko o kela io keia io; no ka mea, o ke koko ke ola o na io a pau: o ka mea e ai ia mea, e okiia'ku no ia.
15 A o ke kanaka nana e ai i ka mea make wale, a i ka mea paha i pepehiia e na holoholona, o ka mea o ko oukou aina ponoi, a o ka malihini paha, e holoi oia i kona mau kapa, e auau hoi i ka wai, a e haumia a hiki i ke ahiahi.
16 Aka ina e holoi ole oia ia mau mea, aole hoi i hoauau i kona io; alaila maluna ona kona hewa.