18
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku i na mamo a Iseraela, a e i aku ia lakou, Owau no Iehova ko oukou Akua.
Mamuli o na hana a ka aina o Aigupita, kahi i noho ai oukou, aole oukou e hana aku; a mamuli o na hana a ka aina o Kanaana, kahi e lawe ae ai au ia oukou, aole oukou e hana aku; aole hoi oukou e hele ma ka lakou mau oihana.
E hana hoi oukou ma ko'u mau kanawai, a e malama i ka'u mau oihana, e hele malaila: owau no Iehova ko oukou Akua.
Nolaila, e malama oukou i ka'u mau kauoha, a me ko'u mau kanawai: ina e hana ke kanaka ia, e ola no oia ia mau mea: owau no Iehova.
 
Aole kekahi o oukou e hookokoke aku i ka io o kona io iho; e wehe i kahi huna: owau no Iehova.
O kahi huna o kou makuakane, a o kahi huna o kou makuwahine, mai wehe oe: o kou makuwahine no ia, mai wehe oe i kahi huna ona.
O kahi huna o ka wahine a kou makuakane, mai wehe oe: o kahi huna ia o kou makuakane.
O kahi huna o kou kaikuwahine, o ke kaikamahine a kou makuakane, o ke kaikamahine o kou makuwahine paha, ua hanau ma kou wahi noho paha, ua hanau ma kahi e paha, mai wehe oe i kahi huna o laua.
10 O kahi huna o ke kaikamahine a kau keikikane, a me ke kaikamahine a kau kaikamahine, mai wehe oe i kahi huna o laua: no ka mea, o ko laua, o kou wahi huna no ia.
11 O kahi huna o ke kaikamahine a ka wahine a kou makuakane, na kou makuakane i hanau, o kou kaikuwahine no ia, mai wehe oe i kona wahi huna.
12 Mai wehe oe i kahi huna o ke kaikuwahine o kou makuakane, o ka io no ia o kou makuakane.
13 Mai wehe oe i kahi huna o ka hoahanau wahine o kou makuwahine; no ka mea, o ka io no ia o kou makuwahine.
14 Mai wehe oe i kahi huna o ka hoahanaukane o kou makuakane, mai hookokoke aku i kana wahine, he makuwahine ia nou.
15 Mai wehe oe i kahi huna o kau hunonawahine: o ka wahine ia a kau keiki: mai wehe oe i kona wahi huna.
16 Mai wehe oe i kahi huna o ka wahine a kou hoahanaukane; o kahi huna ia o kou hoahanaukane.
17 Mai wehe oe i kahi huna o ka wahine a me kana kaikamahine, aole hoi oe e lawe i ke kaikamahine a kana keiki, aole hoi i ke kaikamahine a kana kaikamahine, e wehe i kona wahi huna; o kona io no lakou; he mea hewa ia.
18 Mai lawe oe i ka wahine me kona hoahanauwahine pu, e hoino ia ia, i ka wehe i kona wahi huna, i ka wa e ola ana kela.
 
19 Aole hoi oe e hookokoke aku i ka wahine e wehe i kona wahi huna, i ka wa e hookaawaleia'i ia no kona haumia.
20 Mai moe oe i ka wahine a kou hoalauna, e hoohaumia iho ia oe iho me ia.
21 Mai haawi i kahi keiki au e lilo ia Moleka, aole hoi oe e hoino i ka inoa o kou Akua: owau no Iehova.
22 Mai moe i ke kanaka, me he wahine la: he mea ia e inainaia.
23 Aole hoi oe e moe i ka holoholona, e hoohaumia iho ia oe iho me ia; aole hoi e ku ka wahine imua o ka holoholona e moe iho ia ia; he mea haumia hilahila ia.
 
24 Mai hoohaumia oukou ia oukou iho ma kekahi o keia mau mea, no ka mea, ma keia mau mea a pau ua haumia na lahuikanaka a'u e kipaku aku ai mai mua aku o oukou.
25 Ua haumia ka aina; nolaila, ke hoopai nei au i kona hewa maluna iho ona, a ke luai aku nei no ka aina i kona poe kamaaina.
26 No ia mea, e malama oukou i ka'u mau kauoha a me ko'u mau kanawai, aole hoi e hana i kekahi o keia mau mea e inainaia, aole kekahi o ko oukou lahuikauaka, aole hoi o ka malihini e noho ana iwaena o oukou:
27 (No ka mea, ua hana na kanaka o ka aina mamua o oukou, i keia mau mea inainaia a pau, a ua haumia ka aina;)
28 I ole ai e luai aku ka aina ia oukou kekahi, i ka wa e hoohaumia ai oukou ia ia, e like me kona luai ana'ku i na lahuikanaka, ka poe mamua o oukou.
29 No ka mea o ka mea e hana i kekahi o keia mau mea inainaia, o na kanaka e hana, e okiia lakou maiwaena aku o ko lakou poe kanaka.
30 Nolaila, e malama oukou i ka'u oihana, aole e hana ma keia mau hana inainaia, i hanaia mamua o oukou; aole hoi oukou e hoohaumia ia oukou iho malaila: owau no Iehova ko oukou Akua.