20
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo hou aku oe i na mamo a Iseraela, O kela kanaka keia kanaka, o na mamo a Iseraela, a o na malihini e noho ana ma ka Iseraela, nana e haawi i kahi keiki ana ia Moleka, e make io no ua kanaka la; na na kanaka o ka aina ia e hailuku aku me na pohaku.
A e hooku e au i ko'u maka i kela kanaka, a e oki aku hoi au ia ia maiwaena aku o kona poe kanaka, no kona haawi ana i kekahi keiki ana ia Moleka; e hoohaumia i kuu keenakapu, a me ka hoino i ko'u inoa hoano.
A ina e huna iki na kanaka o ka aina i ko lakou mau maka i na kanaka la, i kona wa e haawi ai i kekahi keiki ana ia Moleka, aole hoi hoomake ia ia;
Alaila, na'u no e hooku e i kuu maka i ua kanaka la a me kona ohana, a e oki aku au ia ia, a me ka poe a pau e hele moe kolohe mamuli ona, e moe kolohe me Moleka, maiwaena aku o ko lakou poe kanaka.
 
A o ke kanaka huli mamuli o na mea ninau-uhane, a mamuli hoi o na kupua, e hele moe kolohe mamuli o lakou, e hooku e au i kuu maka i kela kanaka, a e oki aku hoi au ia ia maiwaena aku o kona poe kanaka.
 
Nolaila, e huikala oukou ia oukou iho, i hoano hoi oukou: no ka mea, owau no Iehova ko oukou Akua.
E malama oukou i ko'u mau kanawai, a e hana hoi ma ia mau mea: owau no Iehova nana oukou e hoolaa nei.
 
No ka mea, o kela kanaka keia kanaka i kuamuamu i kona makuakane a i kona makuwahine paha, e make io no ia: ua hoino aku oia i kona makuakane, a i kona makuwahine paha; maluna ona kona koko iho.
 
10 O ke kanaka moe kolohe aku i ka wahine a kekahi kanaka, o ka mea moe kolohe i ka wahine a kona hoalauna, e make io no ke kanaka moe kolohe a me ka wahine moe kolohe.
11 O ke kanaka moe me ka wahine a kona makuakane, ua wehe ae oia i kahi huna o kona makuakane; e make io no laua pu; maluna o laua ko laua koko iho.
12 Ina e moe ke kanaka me kana hunonawahine, e make io no laua pu, ua hana laua i ka mea haumia hilahila; maluna o laua ko laua koko iho.
13 Ina e moe aku ke kanaka i ke kane e like me kona moe aku i ka wahine, ua hana pu laua i ka mea haumia hilahila; e make io no laua pu; maluna o laua ko laua koko.
14 Ina e mare ke kanaka i ka wahine a me kona makuwahine, he hewa ia: e puhi pu ia lakou i ke ahi, oia pu me laua la; i ole ai he hewa iwaena o oukou.
15 A ina e moe ke kanaka i ka holoholona, e make io no ia; a e pepehi oukou ia holoholona.
16 A ina e hookokoke aku ka wahine i ka holoholona e moe iho ia ia, e pepehi oe ia wahine, a me ka holoholona: e make io no laua pu; maluna o laua ko laua koko.
 
17 A ina e lawe ke kanaka i kona kaikuwahine, i ke kaikamahine a kona makuakane, a i ke kaikamahine a kona makuwahine paha, a ike aku i kona wahi huna, a ike mai kela i kona wahi huna, he mea hewa io no ia; e okiia laua ma ke alo o ko laua poe kanaka: ua wehe oia i kahi huna o kona kaikuwahine; e kau no kona hewa maluna ona.
18 A ina e moe aku ke kanaka i ka wahine i kona mai ana, a wehe ae i kona wahi huna; ua wehe ae ia i kona punawai, a ua wehe ae ia wahine i ke kumu o kona koko, e oki pu ia'ku hoi laua maiwaena aku o ko laua poe kanaka.
19 Mai wehe oe i kahi huna o ka hoahanauwahine o kou makuwahine, a o ke kaikuwahine a kou makuakane paha; no ka mea, oia ka wehe i kona io iho; e kau no ko laua hewa maluna o laua.
20 A ina e moe aku ke kanaka me ka wahine a ka hoahanaukane o kona makuakane, ua wehe ae oia i kahi huna o kela makuakane; e kau no ko laua hewa maluna o laua, e make keiki ole laua.
21 A ina e lawe ke kanaka, i ka wahine a kona hoahanaukane, he mea haumia ia; ua wehe ae oia i kahi huna o kona hoahanaukane, aole aku keiki a laua.
 
22 Nolaila, e malama oukou I ka'u mau kauoha a pau, a me ko'u mau kanawai a pau; i ole ai ka aina kahi a'u e lawe aku ai ia oukou e noho malaila, e luai aku ia oukou.
23 Mai hele oukou ma na oihana a na lahuikanaka, a'u e kiola aku ai imua o oukou: no ka mea, ua hana lakou i keia mau mea a pau, nolaila i hoowahawaha aku ai au ia lakou.
24 Aka, ua olelo aku au ia oukou, e loaa ia oukou ko lakou aina; na'u ia e haawi aku no oukou ponoi, he aina e kahe ai ka waiu a me ka meli: owau no Iehova ko oukou Akua nana oukou i hookaawale ae mai na lahuikanaka e ae.
25 Nolaila e hookaawale ae oukou iwaena o na holoholona maemae, a me ka haumia, a mawaena o na manu haumia, a me ka maemae: mai hoohaumia i ko oukou mau uhane ma kahi holoholona, a me kahi manu, a me kahi mea e kolo ana ma ka lepo, na mea a'u i hookaawale ae mai o oukou ae, me he haumia la.
26 E hoano hoi oukou no'u; no ka mea, he hoano no wau, o Iehova, a ua hookaawale ae au ia oukou mai na lahuikanaka e i lilo oukou no'u.
 
27 O ke kanaka, a o ka wahine paha, he ninau-uhane, a he kupua paha, e make no ia; e hailuku lakou ia laua me na pohaku; e kau no ko laua koko maluna o laua.