21
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, E olelo aku i na kahuna, i na keiki a Aarona, a e i aku ia lakou, Aohe kanaka e hoohaumiaia no ka make iwaena o kona poe kanaka:
Aka no kona io iho, no ka mea kokoke mai ia ia, no kona makuwahine, a me kona makuakane a me kana keiki, a me kana kaikamahine, a me kona hoahanaukane,
A me kona kaikuwahine, he puupaa, i kokoke mai ia ia, aole i loaa la ia ke kane, e hiki no ke hoohaumiaia oia nona.
Aole e hoohaumia oia ia ia iho, he haku iwaena o kona poe kanaka, e hoino ia ia iho.
Aole lakou e hooohule i ko lakou mau poo, aole hoi e kahi i na kihi o ko lakou umiumi, aole hoi e okioki i ko lakou io iho.
E hoano auanei lakou i ko lakou Akua, aole hoi e hoohaumia i ka inoa o ko lakou Akua; no ka mea, o na mohai o Iehova i kaumahaia ma ke ahi, a me ka berena ua ko lakou Akua, oia ka lakou i kaumaha ai, nolaila, e pono ko hoano lakou.
 
Aole lakou e lawe i ka wahine hookamakama, a he haumia paha; aole hoi lakou e lawe i ka wahine i hookaawaleia'e mai kana kane ae; no ka mea, he hoano oia i kona Akua.
Nolaila e hoano oe ia ia, no ka mea, o ka berena na kou Akua kana i kaumaha'i; e hoano auanei oia ia oe; no ka mea, he hoano no wau o Iehova kou Akua nana oukou i hoano.
 
O ke kaikamahine a ke kahuna pule, ina e hoohaumia oia ia ia iho i ka moe kolohe, ua hoohaumia oia i kona makuakane; e puhiia oia i ke ahi.
 
10 A o ke kahuna nui iwaena o kona poe hoahanau, maluna iho o kona poo i nininiia ka aila poni, a ua hoolaaia e komo i ke kapa, aole hoi e uhae i kona mau kapa;
11 Aole hoi e komo ae i ka mea i make, aole hoi no kona makuakane, a no kona makuwahine paha, e hoohaumia ai oia ia ia iho.
12 Aole hoi oia e puka ae iwaho o ke keenakapu, aole hoi e hoohaumia i ke keenakapu o kona Akua; no ka mea, maluna ona ka lei o ka aila poni o kona Akua: owau no Iehova.
13 E mare no hoi oia i ka wahine i kona puupaa ana.
14 O ka wahine kane make, a o ka wahine hemo, a o ka haumia, o ka hookamakama, oia mau mea kaua e lawe ole ai; aka e lawe oia i ka wahine puupaa o kona poe kanaka i wahine.
15 Aole hoi oia e hoohaumia i kana keiki iwaena o kona poe kanaka; no ka mea, ke hoano nei au o Iehova ia ia.
 
16 Olelo mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
17 E olelo aku oe ia Aarona, penei, O ka mea o kau mau keiki i ko lakou hanauna, he kina kona, aole ia e hookokoke e kaumaha i ka berena a kona Akua:
18 No ka mea, o kela kanaka keia kanaka he kina kona, aole ia e hookokoke mai: o ke kanaka makapo, o ka oona, o ka ihu pepe, a he lala oi aku kona,
19 A o ke kanaka ua hai kona wawae, a ua hai kona lima paha,
20 A he kuapuu, a he aa, a he kina, ma kona maka, a he puupuu, a he kakio, a he hua pepeia;
21 O kela kanaka keia kanaka o na keiki a Aarona he kina kona, aole ia e hookokoke mai e kaumaha i na mohai no Iehova i kaumahaia ma ke ahi; he kina kona, aole ia e hele kokoke mai e kaumaha i ka berena a kona Akua.
22 O ka berena a kona Akua, o ka mea hoano loa, a me ka mea hoano, oia kana e ai ai.
23 Aole hoi ia o komo i ka paku, aole hoi e hookokoke i ke kuahu, no kona kina ana; o hoohaumia oia i kuu mau keenakapu: no ka mea, na'u na Iehova lakou e hoano nei.
24 A hai ae la o Mose ia Aarona, a i kana mau keiki, a i na mamo a pau a Iseraela.