3
A INA o kona alana, he mohaihoomalu, a no na holoholona i kaumaha ai oia ia, ina he kane paha, he wahine paha, e mohai no hoi oia ia mea me ke kina ole imua o Iehova.
A e kau no oia i kona lima maluna o ke poo o kona mohai, a e pepehi iho ia ma ka puka o ka halelewa o ke anaina; a e pipi na kahuna, na keiki a Aarona i ke koko maluna o ke kuahu a puni.
A e kanmaha aku oia i ka mohaihoomalu, he mohai i kaumahaia ma ke ahi ia Iehova, ka makaupena e uhi ana i ka naau, a me ka nikiniki a pau ma ka naau;
A o na puupaa elua, a me ke konahua maluna iho o laua, ka mea ma na puhaka, a me ka aa o ke au ma ke akepaa a me na puupaa, oia kana e lawe aku ai.
A e kuni na keiki a Aarona ia mea ma ke kuahu maluna o ka mohaikuni ma ka wahie, ka mea maluna o ke ahi; he mohai puhi ala ono ia Iehova.
 
A ina hoi no na ohana kana mohai, he mohaihoomalu ia Iehova, he kane paha, he wahine paha, he mea kina ole hoi kana e kaumaha ai.
A ina e kanmaha oia i keikihipa he mohai ana, e kaumaha aku hoi oia ia mea ma ke alo o Iehova.
A e kau ae hoi oia i kona lima ma ke poo o kana mohai, a e pepehi hoi oia ia ma ke alo o ka halelewa o ke anaina; a e pipi ae o ka Aarona mau keiki i kona koko ma ke kuahu a puni.
A e kaumaha aku oia i ka mohaihoomalu, he alana puhi ia Iehova; o kona kaikea a me ka huelo, e lawe ae oia ma ka iwi kuamoo: o ka makaupena e uhi ana i ka naau, a me ka nikiniki a pau ma ka naau,
10 A o na puupaa elua, a me ke konahua maluna iho o laua, ka mea ma na puhaka, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, a me na puupaa, oia kana e lawe aku ai.
11 A e kuni iho ke kahuna ia ma ke kuahu; he ai o ka mohai i kaumahaia ma ke ahi ia Iehova.
 
12 A ina he kao kana mohai, alaila e mohai aku oia ia ma ke alo o Iehova.
13 A e kau ae hoi oia i kona lima ma kona poo, a e pepehi hoi oia ia ma ke alo o ka halelewa o ke anaina; a e pipi ae o ka Aarona mau keiki i kona koko ma ke kuahu a puni.
14 No ia mea e alana ai oia i kana mohai, he alana puhi no Iehova; o ka makaupena e uhi ana i ka naau, a me ka nikiniki a pau ma ka naau,
15 A o na puupaa elua, a me ke konahua maluna iho o laua, ka mea ma na puhaka, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, a me na puupaa, oia kana e lawe aku ai.
16 A e kuni iho ke kahuna ia mau mea ma ke kuahu; he ai ia o ka alana puhi no Iehova he mea ala ono. O ke kaikea a pau, no Iehova no ia.
17 He kanawai mau keia no ko oukou mau hanauna ma ko oukou mau hale a pau, aole loa oukou e ai i ke kaikea a me ke koko.