4
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
E olelo aku oe i na mamo a Iseraela, penei, Ina no ka ike ole e hana hewa kekahi uhane i kekahi kauoha a Iehova, i ka mea pono ole ke hana, a e hana hewa aku i kekahi o ia mau mea:
Ina e hana hewa ke kahuna i poniia i hewa ai na kanaka: alaila e lawe mai oia no ka hewa ana i hana'i, i ka bipikane opiopio kina ole ia Iehova i mohailawehala.
A e lawe mai ia i ka bipikane i ka puka o ka halelewa o ke anaina imua o Iehova; a e kau i kona lima ma ke poo o ka bipikane, a e pepehi iho i ka bipikane ma ke alo o Iehova.
A e lalau iho ke kahuna i poniia i ke koko o ka bipikane, a e lawe mai ia i ka puka o ka halelewa.
A e hoo ke kahuna i kona manamana lima iloko e ke koko, a e pipi i kauwahi o ke koko, i ehiku ka pipi ana ma ke alo o Iehova, mamua o ka paku o ke keenakapu.
A e kau ke kahuna i kauwahi o ke koko ma na pepeiaohao o ke kuahu mea ala ono, ma ke alo o Iehova, ka mea maloko o ka halelewa o ke anaina; a e ninini iho i ke koko a pau o ka bipikane, malalo o ke kuahu mohaikuni, ka mea ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
A e lawe nolaila mai i ke kaikea a pau o ka bipikane, i mohailawehala; o ka makaupena e uhi ana i ka naau a me ka nikiniki a pau ma ka naau,
O na puupaa hoi elua a me ke konahua maluna iho o laua, ka mea ma na puhaka, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, me na puupaa, oia kana e lawe aku ai;
10 Me ia i laweia'e mai luna ae o ka alana o na mohaihoomalu; a e kuni iho ke kahuna ia mau mea ma ke kuahu mohaikuni.
11 A o ka ili o ka bipikane, a me kona io a pau, me kona poo, a me kona mau wawae, a me kona naau, a me kona lepo;
12 O ka bipikane hoi a pau, oia kana e lawe aku ai iwaho o kahi e hoomoana'i, i kahi maemae, kahi i nininiia'i ka lehu, a e hoopau iho ia ia maluna o ka wahie me ke ahi; ma kahi i nininiia'i ka lehu e kuniia'i ia.
 
13 A ina e hana hewa ke anaina a pau o Iseraela, no ka ike ole, a i hunaia ia i na maka o ka ahakanaka, a ua hana i kekahi o na kauoha a Iehova, i ka mea pono ole ke hana, a ua hewa;
14 A i ka wa e ikeia'i ka hewa a lakou i hana aku ai ia ia, alaila e mohai iho ke anaina i ka bipikane opiopio, no ia hewa, a e lawe mai ia ia i ke alo o ke anaina.
15 A e kau na lunakahiko o ke anaina i ko lakou mau lima maluna o ke poo o ka bipikane, imua i ke alo o Iehova; a e pepehi i na bipikane la imua i ke alo o Iehova.
16 A e lawe mai ke kahuna i poniia i ke koko o ka bipikane i ka halelewa o ke anaina.
17 A e hoo iho ke kahuna i kona manamana lima i kauwahi o ke koko, a e pipi aku ia, i ehiku ka pipi ana, ma ke alo o Iehova, imua o ka paku.
18 A e kau aku oia i kauwahi o ke koko ma na pepeiaohao o ke kuahu, ka mea ma ke alo o Iehova, ka mea iloko o ka halelewa o ke anaina, a e ninini aku i ke koko a pau malalo o ke kuahu mohaikuni, ka mea ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
19 A e lawe oia i ke kaikea a pau mai ona aku, a e kuni iho ma ke kuahu.
20 A e hana hoi oia i ka bipikane, me ia i hana aku ai i ka bipikane i mohailawehala, pela no ia e hana'i i keia; a e hana ke kahuna i kala hala no lakou, a e kalaia mai ko lakou hewa.
21 A e lawe aku oia i ka bipikane mawaho o kahi e hoomoana'i, a e puhi ia ia, me ia i puhi aku ai i ka bipikane mua; he mohailawehala ia no ke anaina.
 
22 Aia hana hewa ke'lii, a no ka ike ole i hana aku ai i kekahi o na kauoha a Iehova kona Akua, i ka mea pono ole ke hana, a na hewa ia;
23 A ina i loaa ia ia kona hewa ana i hana'i; e lawe mai no oia i kana mohai he keikikao, he kane kina ole.
24 A e kau ae i kona lima maluna o ke poo o ke kao, a e pepehi ia ia ma kahi i pepehi ai lakou i ka mohaikuni imua o Iehova; he mohailawehala ia.
25 A e lawe ke kahuna i kauwahi o ke koko o ka mohailawehala me kona manamana lima, a e kau aku hoi ia ma na pepeiaohao o ke kuahu mohaikuni, a e ninini aku i kona koko malalo o ke kuahu mohaikuni.
26 A e kuni iho oia i kona kaikea a pau maiuna o ke kuahu, e like me ke kaikea o ka alana o na mohaihoomalu; a e hana ke kahuna i ke kalahala no kona hewa, a e kalaia kona hewa.
 
27 A ina e hana hewa no ka ike ole kekahi o na kanaka i kana hana ana i kekahi o na kauoha a Iehova, i ka mea pono ole ke hana, a ua hewa ia:
28 A ina e loaa ia ia kona hewa ana i hana'i; alaila e lawe mai no oia i kana mohai, he keikikao, he wahine kina ole, no kona hewa ana i hana'i.
29 A e kau ae oia i kona lima maluna o ke poo o ka mohailawehala, a e pepeni i ka mohailawehala ma kahi o ka mohaikuni.
30 A e lawe ke kahuna i kauwahi o kona koko me kona manamana lima, a e kau ae ma na pepeiaohao o ke kuahu mohaikuni, a e ninini aku i kona koko a pau malalo o ke kuahu.
31 A e lawe aku oia i kona kaikea a pau, e like me ke kaikea i laweia ku ai mai ka alana o na mohaihoomalu; a e kuni iho ke kahuna ia mea ma ke kuahu i mea ala ono ia Iehova; a e hana ke kahuna i ke kalahala nona, a e kalaia kona hewa.
 
32 A ina i lawe mai oia i ke keikihipa i mohailawehala, e lawe mai hoi oia ia ia he wahine kina ole.
33 A e kau oia i kona lima ma ke poo o ka mohailawehala, a e pepehi ia ia i mohailawehala ma kahi i pepehi ai lakou i ka mohaikuni.
34 A e lawe ke kahuna i kauwahi o ke koko o ka mohailawehala me kona manamana lima, a e kau ae ma na pepeiaohao o ke kuahu mohaikuni, a e ninini aku i kona koko a pau malalo o ke kuahu.
35 A e lawe aku oia i kena kaikea a pau, me ke kaikea o ke keikihipa i laweta'ku ai mai ka alana aku o na mohaihoomalu; a e kuni iho ke kahuna ia ma ke kuahu, e like me na mohai i kaumahaia ma ke ahi ia Iehova: a e hana ke kahuna i ke kalahala nona, no kona hewa ana i hana'i, a e kalaia mai ia.