5
A INA e lawehala kekahi uhane, a lohe oia i leo o ka hoohiki ana, a he mea hoike ia, a ua ike paha, ua lohe paha, aole ia e hai, alaila, maluna ona kona hewa.
A ina e hoopa aku kekahi i ka mea haumia, ina he kupapau o ka holoholona hihiu haumia, a ina he kupapau o na holoholona laka haumia, a ina he kinomake o na mea kolo, a i nalo ia ia; e haumia no hoi ia, a hewa.
A ina e hoopa aku oia i ka haumia o ke kanaka, i kela haumia a i keia i haumia ai ia, a i nalo ia ia; aia ike oia, alaila hewa ia.
A ina e hoohiki kekahi e olelo walewale ana me kona lehelehe e hana hewa paha, a e hana pono paha, o ka mea a ke kanaka i olelo ai me ka hoohiki i ke Akua, a nalo ia ia ia; a loaa ia ia, a ua hewa ia i kekahi o ia mau mea.
A penei keia, i ka wa e hewa ai ia i kekahi o ia mau mea, alaila e hai mai ia, ua hana hewa oia ia mea.
A e lawe mai oia i kana mohaihala ia Iehova no kona hewa ana i hana'i, he wahine no ka ohana, he keikihipa, a i ole ia, he keikikao, i mohaihala; a e hana ke kahuna i ke kalahala nona no kona hewa.
 
A ina aole e hiki i kona lima ke lawe mai i ke keiki holoholona, alaila e lawe mai oia no kona hewa ana i hana'i, i elua mau kuhukuku, a i ole ia, elua manu nunu opiopio ia Iehova, i kekahi i mohailawehala, a i kekahi hoi i mohaikuni.
A e lawe mai oia ia mau mea i ke kahuna, a e alana mua oia i ka mea mohailawehala, a e niki oia i kona poo mai kona a-i, aole hoi e mahele a kaawale.
A e pipi ae oia i kauwahi o ke koko o ka mohailawehala ma ka aoao o ke kuahu; a e uwiia'e ke koena o ke koko malalo o ke kuahu: he mohailawehala ia.
10 A e alana sku oia i ka Iua i mohaikuni mamuli o ke kanawai; ae hana ke kahuna i kalahala nona, no ka hewa ana i hana'i, a e kalaia uanei oia.
 
11 A i ole e hiki i kona lima ke lawe mai i eloa manu kuhukuku, a i elua manu nunu opiopio paha, alaila, e lawe mai ka mea i hana hewa i mohai nons i ka hapaumi o ka epa palaoa wali i mohailawehala; aole e kau oia i ka aila maluna iho o ia mea, aole hoi ia e kau i ka libano ma ia mea, no ka mea, he mohailawehala ia.
12 A e lawe mai oia ia mea i ke kahuna, a e lalau iho ke kahuna a piha kona lima ia mea i mea hoomanao nona, a e kuni iho ma ke kuahu, e like me na mohaipuhi ia Iehova; he mohailawehala ia.
13 A e hana ke kahuna nona i kalahala no kona hewa ana i hana'i, ma kekahi o na mau mea la, a e kalaia nona; a e lilo ia na ke kahuna he mohaiai.
 
14 Olelo mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
15 Ina e hana kekahi i ka hewa, a lawehala no ka ike ole, ma na mea hoano o Iehova, alaila e lawe mai oia ia Iehova no kona hewa, i ka hipakane kina ole noloko mai o na ohana, me ka mea au i manao ai ma na sekela kala, mamuli o ke sekela o ke keenakapu, i mohaihala.
16 A e hooponopono oia no ka hewa ana i hana'i ma ka mea hoano, a e hui hou i ka hapa lima ona ilaila, a e haawi aku oia ia mea i ke kahuna; a e hoolilo ke kahuna i ka hipakane mohaihala i kalahala nona, a e kalaia no ia.
 
17 A ina e lawehala kekahi, a e hana i kekahi o ia mau mea i papaia ma na kauoha a Iehova, aole hoi i ike, e hihia no ia, a e kau no ia ia kona hewa.
18 A e lawe mai oia i ka hipakane kina ole noloko mai o ka ohana, me ka mea au i manao ai, i ke kahuna i mohaihala; a e hana ke kahuna i kalahala nona, no kona ike ole i hewa ai a ike ole hoi, a e kalaia no ia.
19 He mohaihala no ia: ua lawehala io no ia i ka Iehova.