Mika
1
MIKA.
KA olelo a Iehova ka mea i hiki mai ia Mika no Moreseta, i na la o Iotama, Ahaza, a o Hezekia, na'lii o ka Iuda, ka mea ana i ike ai no Samaria, a no Ierusalema.
E hoolohe, e na kanaka a pau;
E haliu mai, e ka honua, a me kona mea i piha ai:
A e lilo o Iehova ka Haku i mea hoike ku e ia oukou,
O ka Haku mai kona luakini hoano mai.
No ka mea, aia hoi, e hele mai o Iehova mai kona wahi mai,
A e iho ilalo a e hehi maluna o na wahi kiekie o ka honua.
A hehee na mauna malalo iho ona,
A e wahiia na awawa,
E like me ke kepau imua o ke ahi,
A me ka wai i nininiia ma kahi pali.
No ka lawehala ana o ka Iakoba keia mea a pau, a no na hewa o ko ka hale o Iseraela.
He aha ka hala o ka Iakoba? aole anei o Samaria?
A owai na wahi kiekie o Iuda? aole anei o Ierusalema?
A e hoohalike au ia Samaria me he puu la o ke kula,
A me he wahi kanu la no ka pawaina;
A e hoolei iho au i na pohaku ona ma ke awawa,
A e hoike aku au i kona mau kahua.
A e ulupaia kona mau kii kalai a pau,
A o kona waiwai moe kolohe e puhiia i ke ahi,
A e luku aku au i kona mau kii a pau:
No ka mea, ua loaa ia ia ua mea la no ka uku o ka wahine moe kolohe,
A e hoihoiia aku ia i ka uku o ka wahine moe kolohe.
 
No keia mea, e auwe iho au, a e aoa,
A e hele wale au, me ke kapa aahu ole;
E hoohalike au i ka auwe ana me ko ka ilio hihiu,
A i ka alala ana me ko ka iana wahine.
No ka mea, o kona eha he eha make ia, a ua hiki mai ia i ka Iuda;
Ua hiki mai i ka pukapa o kou poe kanaka, a i Ierusalema.
 
10 Mai hai aku oukou ia ma Gata, mai auwe oukou i ka auwe ana;
Ma ka hale o Apera e kau i ka lepo maluna iho ou.
11 E hele aku oe, e ka mea e noho ana ma Sapira, me kou hilahila uhi ole;
Aole i hele mai iwaho ka mea o noho ana ma Zaanana, ma ka auwe ana o Betezela;
E lawe no ia i kona noho ana mai o oukou aku.
12 No ka mea, o ka mea e noho ana ma Marota, ua nawaliwali ia no ka iini i ka maikai;
Aka, iho mai la ka ino mai Iehova mai ma ka pukapa o Ierusalema.
13 E ka mea o noho la ma Lakisa, e hoopaa i ka halekaa i ka lio mama;
Oia ke poo o ka hewa no ke kaikamahine o Ziona;
No ka mea, ua loaa na lawehala o ka Iseraela iloko ou.
14 No ia mea, e haawi aku oe i na makana no Moresetagata:
E lilo na hale o Akeziba i mea hoopunipuni no na'lii o ka
Iseraela.
15 Aka hoi, e lawe mai no au i hooilina nou, e ka mea e noho ana ma Maresa:
A e hele mai ka nani o ka Iseraela i Adulama.
16 E hooohule oe, a e ako i ke oho no na keiki o kou makemake;
E hoomahuahua oe i kou ohule ana, e like me ka aeto;
No ka mea, ua hele pio aku la lakou mai ou aku la.