2
A UWE ka poe e noonoo ana i ka ino, a e imi aua i ka hewa, maluna o ko lakou wahi moe! I ka malamalama o ke ao, hana lakou ia mea, no ka mea, ma ka ikaika o ko lakou lima e hiki ai ia.
A kuko aku lakou i na mahinaai, i kaili wale, a me na hale, a lawe hoi ia mau mea: A alunu lakou i ka ke kanaka, a me kona hale, i ka ke kanaka a me kona aina hooili.
No ia mea, peneia i olelo mai ai o Iehova; Aia hoi, ke manao nei au i ka hewa no keia ohana, Aole oukou e hiki ke hoonee aku i ko oukou mau a-i mai ia mea aku; Aole hoi oukou e hele hookiekie, no ka mea, he manawa ino keia.
 
Ia la e lawe kekahi i mele no oukou, A e kanikau i ke kanikau nui, i ka i ana ae, I ka luku ana ua lukuia kakou; Ua hoololiia ka hooilina o kuu poe kanaka; Nani ka laweia'ku ia mai o'u la! A no ka mea hoihoi, ua puunaueia ko kakou mau mahinaai;
Nolaila, aohe ou mea nana e hoolei ke kaula ma ka hailona, iloko o ka ahakanaka o Iehova.
 
Mai hai aku i ka wanana; aole lakou e wanana ia lakou, aole e lawe i ka hilahila.
 
E ka mea i kapaia o ka hale o Iakoba, ua pauaho anei ka uhane o Iehova? O keia anei kana mau hana? aole anei he maikai ka'u mau olelo i ka mea e hele pono ana?
 
Ano iho nei ua ku e mai kuu poe kanaka me he enemi la: Ke kaili nei oukou i ka aahu, a me ka lole komo o ka poe e hele maluhia ana, me he poe la e hoi ana, mai ke kaua mai.
Ua hookuke aku oukou i na wahine o kuu poe kanaka, mai ko lakou hale maikai aku; Ua lawe loa aku oukou i kuu nani mai ka lakou poe keiki aku.
10 E ku mai oukou, a hele aku, no ka mea, aohe keia ko oukou wahi maha; No ka mea, ua haumia ia, e luku aku ia ia oukou me ka luku nui.
11 Ina e hele ke kanaka ma ka makani, a ma ka hoopunipuni, a wahahee oia, i ka i ana ae, E wanana aku au ia oe no ka waina, a me ka mea inu awaawa; Oia no ke kaula o keia poe kanaka.
 
12 E hoakoakoa io ana au i kau a pau, e Iakoba; E houluulu io ana au i ke koena o ka Iseraela: E hui pu aku au ia lakou e like me na hipa a Bozera, E like me ka poe hipa iwaenakonu o ko lakou pahipa; E pioloke nui lakou no ka nui o na kanaka.
13 Ua pii ae ka mea wawahi imua o lakou; Ua wawahi iho lakou, a ua komo lakou ma ka pukapa, a ua hele aku malaila; A e hele ko lakou alii imua o lakou, o Iehova ma ko lakou poo.