22
A LAILA olelo mai la o Davida, Eia ka hale o Iehova ke Akua; eia hoi ke kuahu o ka mohaikuni no ka Iseraela.
 
Kauoha mai la o Davida, e houluulu mai i na kanaka e noho ana i ka aina o ka Iseraela: a hoonoho iho la ia i na kalaipohaku e kalai i na pohaku i mea e hana'i i ka hale o ke Akua.
Hoomakaukau iho la o Davida i ka hao he nui loa no na kui o na pani puka o ka pa, a no na louhao: a me ke keleawe he nui loa aole i kaupaonaia.
A me na laau kedera he nui loa: no ka mea, na ko Zidona a me ko Turo i lawe mai i ka laau kedera he nui ia Davida.
I mai la o Davida, He opiopio kuu keiki o Solomona, a he palupalu hoi; a o ka hale e hanaia ana no Iehova, he mea nani nui loa ia, he mea kaulana ma na aina a pau no kona maikai: e hoomakaukau no wau i na mea nona. Nolaila, i hoomakaukau nui loa o Davida mamua o kona make ana.
 
Alaila, hea aku la ia i kana keiki ia Solomona, a kauoha aku la ia ia e hana i hale no Iehova ke Akua o ka Iseraela.
Olelo aku la o Davida ia Solomona, E kuu keiki e, owau nei la, aia no iloko o kuu naau ka manao e hana i hale no ka inoa o Iehova kuu Akua:
Aka, hiki mai la ka olelo a Iehova io'u nei, i mai la, Ua hookahe oe i ke koko a nui loa, a ua kaua hoi oe i na kaua nui: mai hana oe i hale no kuu inoa, no ka mea, he nui loa ke koko au i hookahe ai ma ka honua imua o ko'u mau maka.
Aia hoi, e hanau ke keikikane nau, he kanaka hoomaha no ia; a e hoomaha auanei au ia ia mai kona poe enemi a pau e noho ana a puni: no ka mea, o Solomona kona inoa, a e haawi auanei au i ka maluhia a me ka maha no ka Iseraela i kona mau la.
10 Nana no e hana ka hale no ko'u inoa, a e lilo auanei ia i keiki na'u, a owau auanei kona makua, a e hookupaa no wau i ka nohoalii o kona aupuni maluna o ka Iseraela, a mau loa aku.
11 Ano hoi, e kuu keiki, me oe pu o Iehova: a e pomaikai auanei oe; a e hana oe i ka hale o Iehova o kou Akua, e like me kana i olelo mai ai nou.
12 E haawi io mai o Iehova nou i ke akamai a me ka naauao, a e kauoha mai ia oe no ka Iseraela, i malama aku ai oe i ke kanawai o Iehova o kou Akua.
13 Alaila oe e pomaikai, ina oe e hoomanao e hooko i na kanawai a me na kauoha a Iehova i haawi mai ai ia Mose no ka Iseraela: e hooikaika oe, a e koa hoi; mai makau oe, aole hoi e pauaho.
14 Ano hoi, i kuu ilihune ana, ua hoomakaukau iho no wau no ka hale o Iehova, i hookahi haneri tausani talena gula, a me ka tausani tausani talena kala: a o ke keleawe a me ka hao, aole i kaupaonaia; no ka mea, he nui loa: ua hoomakaukau hoi au i ka laau a me na pohaku, a nau no e hoomahuahua ae ilaila.
15 He nui no hoi na paahana ia oe, na mea kalai a me na mea kapili pohaku a me ka laau, a me na kanaka akamai he nui i ka hana i na hana a pau.
16 O ke gula a me ke kala, o ke keleawe a me ka hao, aole i heluia. E ku ae oe, a e hana aku, a me oe pu no o Iehova.
 
17 Kauoha mai la hoi o Davida i na alii a pau o ka Iseraela, e kokua ia Solomona kana keiki:
18 Aole anei o Iehova o ko oukou Akua me oukou? Aole anei i hoomaha mai oia ia oukou ma kela aoao a ma keia aoao? No ka mea, ua haawi mai la ia i na kanaka o ka aina iloko o ko'u lima; a ua hoopioia ka aina imua o Iehova a imua o kona poe kanaka.
19 Ano e hoopapau oukou i ko oukou naau a me ko oukou uhane e imi aku ia Iehova i ko oukou Akua: e ku ae hoi oukou, a e hana i ka luakini o Iehova ke Akua: i laweia'ku ai ka pahuberita o Iehova, a me na ipu laa no ke Akua, iloko o ka hale e hanaia'na no ka inoa o Iehova.