8
I NA paha oe i like me ko'u kaikunane, Ka mea i omo i ka waiu o ko'u makuwahine! A i loaa oe ia'u mawaho, e honi no au ia oe, Aole hoi au e hoowahawahaia.
A e alakai no hoi au ia oe, a e hookomo ia oe Iloko o ka hale o ko'u makuwahine, ka mea nana au i ao mai. E hoohainu au ia oe i ka waina ala, No ka waina hou o ko'u pomeraite.
Aia malalo iho o ko'u poo kona lima hema, A o kona lima akau, ua apo mai ia'u.
 
Ke kauoha aku nei au ia oukou, e na kaikamahine o Ierusalema, E hooluliluli ole aku oukou, a e hoala ole aku i ka'u mea i aloha'i, A ala wale mai ia.
 
Owai keia e pii mai nei mai ka waoakua mai, E hilinai ana maluna o kana mea i aloha'i? Ua hoala aku au ia oe, malalo iho o ka laau ohia; Malaila, ua hanau mai kou makuwahine ia oe, Malaila, ua hanau mai ia oe ka mea nana oe i hanau mai.
 
E kau mai ia'u i hoailona maluna o kou naau, I hoailona hoi maluna o kou lima; No ka mea, o ke aloha, ua ikaika ia e like me ka make; O ka lili, ua paa loa ia e like me ka luakupapau; O kona lapalapa ana, o ka lapalapa ana no ia o ke ahi wela loa.
Aole pio ke aloha i na wai he nui loa, Aole ia e mokuhia e na wai kahe; Ina e haawi aku ke kanaka i ka waiwai a pau o kona hale i lilo mai ke aloha, E hoowahawaha loa ia ia mau mea.
 
Ke kaiku wahine uuku o makou, aole ona waiu, Heaha ka mea a makou e hana'i no ko makou kaikuwahine, I ka la i hoopalauia'i oia?
Ina he pa oia, e kukulu makou maluna ona he halepakui kala; Ina he puka oia, e uhi makou ia ia i na laau kedera.
 
10 He pa no wau, A o ko'u mau waiu e like ia me ka halekiai: Alaila, ua like au i kona mau maka, me he mea la i alohaia mai.
11 He malawaina na Solomona ma Baalahamona; Ua hoolimalima aku oia i kana malawaina i ka poe nana i malama; Ua lawe mai kela kanaka, keia kanaka i hookahi tausani apana kala i uku no ka hua waina.
12 O ka'u malawaina, ia'u no ia, eia no imua o'u, He tausani kau, e Solomona, A elua haneri na ka poe malama i ka hua.
 
13 E ka mea e noho ana ma na kihapai, Ua lohe ka poe hoanoho i kou leo; E ae mai oe i lohe au.
 
14 E wikiwiki oe, e ka'u mea i aloha'i, E hoohalike ia oe iho me ka anetelope, a me ka dia keiki, Maluna o na mauna ala.