2
'Icü vicueisitüarica vaüca pütürücaüye
Müpaü mü'anecü, 'ayumieme caneuyeveca masi vaüca teme'erivanicü tita temüte'u'eni capa yacü xeicüa teyüatü teva te'u'uvanicü. Camü mücü niuqui mutaxasie niuqui tuayamete taheima miemete yametecuxatacacu, mücü niseüyecaitüni. Yunaitü memitisanaxüa yunaitü memüca'i'eniecai metenapiniyariecaitüni mecanimari'itüariecaitüni, vahesie que mütinaquecai, que müreuyevecai. Mericüte, xüca müpaü 'aneni, quesü tetetavicueni tame xüca te'itave'erieca 'icü vicueisitüarica müya mütitürücaüye. Mücü caniusutüarieni Ti'aitame yaticuxatacacu que temütetavicueisitüarieni haitü. Niuquieya mepuseiriyaxü mümeta memi'eniecai müpaü temütemaicacü tame. Cacaüyarita 'axeicüa vahamatü müpaü tinihecüatacaitüni 'inüari vevietü mamarivaveme, türücaüyemecü tiyurienetü müiremecü, 'Iyari Mütiyupata vatapitüacacu yuxexuime, que mütinaquecai Cacaüyari.
Que mü'ane misutüa temütavicueisitüarienicü
Que mütiu'aitaxü mücü cuie 'umamie hepaüsita, niuqui tuayamete memüte'aitanicü muva 'asipüca'utayü. Mücü cuie canihücütüni tita hepaüsita temütecuxata. Hecüasica canixuaveni xapasie müpaü manuyüne,
Teüteri que metetitamexi pemüvara'erivanicü.
Teüteri vanivema quesü metetitamexi
Pemü'avaüricü vahesie mieme.
Penivaranucayasa niuqui tuayamete vahepaü memücatürücavinicü yapaümexa.
Penivaranutimumatüani visi me'anenetü memacünecü
Ve'emecü memüxeiyarienicü.
Pepicayasaxü naime pehe'ivaca vahesie mieme
Müme memüte'aitanicü hepaüsitana.
Mericüsü, que müticayasaxü naime he'ivaca para teüteri memüte'aitanicü hepaüsitana, tixaü pücaranuyuhayeva hepaüsitana memücate'aitanicü. Peru hicü cuxi que temütevaxeiya teüteri, naitü 'acuxi pücaha'ivarieve müme memüte'aitanicü hepaüsitana. Quesusi xeicüa que temüte'ixeiya, mücü yapaümexa niucayerieni niuqui tuayamete vahepaü mücatürücaüyenicü. Mücü mütiucuinixücü quepaucua mumü, cananutimumatüarieni visi 'anetü mayanicü ve'emecü müxeiyarienicü. Cacaüyari 'aixüa mütiuca'iyaricü müpaü tiniuyüni, mumünicü tanaime tahesie mieme.
10 Mücü nisutüani naime, 'inetüacu caniuneni naitü. 'Aixüa caniuyüni Cacaüyari, varavitütü yumüireme yunivema visi me'anenetü memacünecü, meye'atüacü que mü'ane misutüa memütavicueisitüarienicü, yatipitüatü müticuinecü para maye'anicü. 11 Que mü'ane müvapata, mümeta memupasie, xeimesie mecaniyecüne yunaitü. 'Ayumieme pücayuteviya yu'ivama vaterüvatü 12 müpaü 'utaitü,
Nepümasihecüatani que mü'ane pemühücü
Ne'ivama menesi'eniecacu
Memüyutixexeüriva vahixüapa ne'uvetü
Nemasinüavani.
13 Müpaü paine meta,
Ne yuri nepüti'erieca hesiena.
Müpaü meta paine,
Camü ne necaniyüaneni,
Nenivemata Cacaüyari que münetiuhüritüa mecaniyüaca.
14 Mericüsü, ranivema 'axeicüa mecaniyuxevini xei xuriyayari xei vaiyari. 'Ayumieme mücüta yaxeicüa tahamatü yuxevitü nayani, tahepaü yemecü. Müpaü mütiuyuricü mumücü meta püyüvecai mica'unanicü que mü'ane türücariya mexeiya yemecü mütasicuinicü Cauyumarietütü. 15 Püyüvecai meta müvaxünacü müme mexi me'ayeyuyuricai meuyevecai vaüriyarica memüte'uximayacacü meteha'erivatü que memütecuinequecai. 16 Canimasiücüni niuqui tuayamete memücahümecü müvaparevie, masi 'Apurahami xiüyarimama püta püvaparevie. 17 'Ayumieme peuyevecai yu'ivama vahepaü 'anetü mayeitüarienicü naime hepaüsita. Müpaü 'anetü caniyüvecaitüni mara'acame mayanicü tiyucanenimayatü yaticamietü, Cacaüyarisie mieme hüritüarietü, 'aixüa miyurienicü tita teüteri 'axa memüte'uyuri hepaüsita. 18 Mücü mütiucuinixücü mu'inüasiecü, caniyüveni müvaparevienicü hipame mexi me'inüasie.