15
Ɨɨnotɨno illaɨnɨ Jerusalemo gaɨrídiaɨoɨ orécamacɨ dɨga
Aféruillaɨdo dáarie ɨíñɨaɨ Judea énɨemona Antioquíamo ite ɨ́ɨnotɨno llófuiaɨbite. Iaɨoɨna daɨdíaɨoɨ:
—Moisés ocuica ɨ́iza bacano ɨcoɨ quétafuena omoɨ fɨnóñenia, jílloñeitɨomoɨ, —daɨdíaɨoɨ.
Ie jira Pablo Bernabé dɨga íaɨoɨmo rɨírede uáillaɨdo úritiaillɨnoɨ aillo júfiduafuiaɨ dɨga. Iemona Antioquíamo ite ɨ́ɨnotɨno Pablo, Bernabé, jɨáɨmacɨ dɨga nɨzédiaɨoɨ, Jerusalemo ite orécamacɨmo aféfuena jɨcánuaillena; daje izói Jerusalemo ite Juzíñamuimo gaɨrídɨno illáɨnɨmo jɨcánuaitiaɨoɨ.
Mei daɨí nɨ́zia mei Antioquía ɨ́ɨnotɨno afe nɨzécanona orédiaɨoɨ. Afe oréinamona, Fenicia énɨedo Samaria énɨe dɨga jáidiaɨoɨ. Jaillano judíoñedɨno íaɨoɨ jaiai llóinauaillaɨ féitano Juzíñamui dɨbénedo jáillafue llotíaɨoɨ. Nana ámatɨaɨ aféfuena cacáillano ɨere ióbidiaɨoɨ.
Pablo Bernabé dɨga Jerusalemo dúcɨdiaillɨnoɨmo, Juzíñamuimo gaɨrídɨnodo caɨmare uáidogaiaillɨnoɨ. Daje izói orécamacɨ naa gaɨrídɨno illáɨnɨri íaillɨnoɨna caɨmare uáidotiaɨoɨ. Dɨnomo Juzíñamui íaɨoɨri fɨnócafuiaɨ íaɨoɨmo jino llotíaillɨnoɨ. Mei íadɨ fariséuaɨmona dáarie ɨ́ɨnotɨno caifo naidáillano íaɨoɨna daɨde:
—Ɨɨnote judíoñedɨnomo afe caɨ izói quetáinafue jitáirede. Afe emódomo Moisés ocuícafue ñue ɨ́ɨnollena jitáirede, —daɨdíaɨoɨ.
Iemona orécamacɨ naa ɨ́ɨnotɨno illáɨnɨri aféfuena ñue onóillena gaɨrídiaɨoɨ. Aféfuiaɨ are íaɨoɨ júfidua meífomo, Pedro caifo náidaillano daɨde:
—Amatɨaɨ, omoɨ cácarei. Naui Juzíñamui cuemo fɨnócafuena onódɨomoɨ. Juzíñamui omoɨ cɨ́gɨmona cue nɨzeda judíoñedɨno cɨ́gɨmo orede. Ua cuena nɨzede afémacɨmo ñue jíllonafue uaillaɨ cue lluájillena; áfemona afémacɨ aféfuiaɨna ɨ́ɨnotiaɨoɨ. Caɨ comécɨna onode Juzíñamui cuemo llote: “Afe judíoñedɨnona ñue llɨ́ɨnoitɨcue,” daɨde. Afemona Ñuera Joreño íaɨoɨmo fecade caɨmo ie feca ízoi. Juzíñamui cáɨmona afémacɨmo jɨáɨfodo fɨnóñede. Iaɨoɨ ɨ́ɨnuado íaɨoɨ comecɨ ɨ́aɨfue Juzíñamui oni dote caɨe ie dua ízoi. 10 Mei birui ¿nɨbái mei Juzíñamui fɨnócafue jeire oñédɨomoɨ? ¿Nɨbái mei baie ɨ́ɨnotɨno jamánomo rɨire ocuíacadɨo? Afe ocuínafuena caɨ, caɨ jáiairagɨma dɨga fɨnónidɨcaɨ. 11 Mei íadɨ jɨáɨfodo ɨ́ɨnotɨcaɨ, caɨ jílloillena. Ocuíraɨma Jesús caɨmo dúecaide. Afemo caɨ ɨ́ɨnuamona ɨbáñeno jíllobicaidɨcaɨ. Afe izói judíoñedɨno Jesumo ɨ́ɨnuamona ɨbáñeno jíllobicaidiaɨoɨ, —daɨde.
12 Mei jira afémacɨ llɨ́ɨcaidiaɨoɨ, Bernabé Pablo dɨga llogáfuemo cacáreillena. Nana judíoñedɨno cɨ́gɨmo Juzíñamui fɨnócafuiaɨ llotíaillɨnoɨ. Dɨnomo íaillɨnoɨdo uaido fɨnoca onótate raa cɨóraɨnina raa dɨga Juzíñamui fɨnode. Aféfuiaɨ jino llotíaillɨnoɨ. 13 Iaillɨnoɨ llogafue fúillamona, Santiago daɨde:
—Amatɨaɨ, cue dáɨnamo cácarei. 14 Simón Pedro jae Juzíñamui judíoñedɨnona como fueñe íaɨoɨna izire canóinafue caɨmo jino llote. Juzíñamui jae judíoñedɨmacɨmona dáazie como nɨ́ziaɨbite dama ie náɨraɨna. 15 Afefue ua Juzíñamui jaiai uai llóraɨnɨ cuegáfuiaɨmo jaɨ́cɨna dájena jóobide. Afe Cuegáuai daɨde:
16 Bifue mei, meine bíitɨcue.
Ua David jaiai naɨraɨ, júdaɨzitaga íadɨ, meine dáaziena jofo gaɨrítaitɨcue.
Aféziemona due fɨébidɨno jaiai íaɨoɨ ízaɨna izói meine jebuítaitɨcue.
Rɨínidɨmacɨ jofo dáanomo otátaitɨcue, ñue rɨíredɨziena íaɨoɨ íllena.
17 Afe daɨí fɨ́nuaɨbitɨcue nana jɨáɨmacɨaɨ Juzíñamuimo comecɨ fácajano íaɨoɨ ɨ́ɨnollena.
Daɨí fɨ́noitɨcue nana cuena náamarede judíoñede náɨraɨaɨ cuemo comecɨ facada ɨ́ɨnollena.
18 Ua jaiai nɨnómona aféfuiaɨ onótate Juzíñamui daɨí daɨde.
19 ‘Ie jira bifue llotɨcue. Afe como Juzíñamuido jáiacade judíoñedɨno mai, caɨ íaɨoɨna áɨfedoñeitɨcaɨ. Jae íaɨoɨ jaiai ɨ́ɨnoga táɨnofuiaɨ fáɨcanocaidiaɨoɨ Juzíñamui llogáuaina íaɨoɨ ɨ́ɨnollena. 20 Due llétafue íaɨoɨmo caɨ cúellena ja dɨeze fɨgo baite. Afe bífuiaɨ íaɨoɨmo llóitɨcaɨ. Mai jánaraɨmo fia fecaca güíllena omoɨ jetáñeno iri. Mai jɨruífuemona abɨ omoɨ rairuiri. Dama áɨredɨmɨe ie aɨ dɨga illa ñuena. Mai cɨmoɨna cɨgɨ́noga rɨ́llenɨaɨ rɨñeno iri. Afe izói coróbaitaga rɨ́llenɨaɨ rɨñeno iri. Daje izói dɨ́ena omoɨ jíroñeno iri. 21 Daɨí judíoñede como ɨ́ɨnotɨmacɨmo lletádɨcaɨza, nɨbaɨ nanómona nana jófuemo Moisés ocuícafue llófueraɨnɨ ite. Naga ocózinaillaruido llófueriracomo afe Cuegáuai jino facádotiaɨoɨ. Acɨ dɨno Santiago llote.
22 Iemo orécamacɨ gaɨrídɨmacɨ, nana íaɨoɨ illaɨnɨ dɨga, “Jii,” daɨdíaɨoɨ. Iemona íaɨoɨ cɨ́gɨmona dámɨerie nɨzéllena maméritiaɨoɨ, Antioquíamo oréllena Pablo Bernabé dɨga íaillɨnoɨ nabáillena. Judas daɨnámɨe nɨzédiaɨoɨ; afémɨe jɨáɨfodo mameina Barsabás. Daje llezica Sílasna nɨzédiaɨoɨ. Afe íaillɨnoɨ ámatɨaɨ cɨ́gɨri illaɨma izóidiaillɨnoɨ. 23 Iaillɨnoɨdo cuegabe orédiaɨoɨ. Afébemo daɨde:
“Caɨ Antioquíamo ite judíoñede ámatɨaɨmo uai orédɨcaɨ. Afe izói Siria énɨemo ite ámatɨaɨmo, Cilicia énɨemo ite ámatɨaɨ dɨeze nana ómoɨmo uai orédɨcaɨ. Nana orécamacɨ, Juzíñamuimo gaɨrídɨno illaɨnɨ, benó ite ámatɨaɨ dɨga, ómoɨmo uai orédɨcaɨ. 24 Cáɨmona ómoɨmo naui bitɨno fɨnócafue jae fɨdɨ́dɨcaɨ. Caɨmo lloñeno oni jáidiaɨoɨ. Caɨ óreñegaiaɨoɨ. Danɨ imacɨ uáillaɨdo jae omoɨ ɨfocɨ ɨ́rɨnuaidiaɨoɨ. Daɨí ómoɨna áɨfeduaidiaɨoɨ. Omoɨ bacano ɨcoɨ quetállɨfuiaɨ lluájidiaɨoɨ; jɨáɨe Moisés llogáuaillaɨ ómoɨmo ocuízaidiaɨoɨ. 25 Ie jira caɨ comécɨdo ñue jaide caɨ cɨ́gɨmona mena come mameda ómoɨmo oréllena. Aféfuena nana jiéruitɨcaɨ. Bie nɨzécaillɨnoɨ Pablo Bernabé dɨga omoɨ éroizaɨbitiaɨoɨ. Pablo Bernabé dɨga caɨ ɨere izíruiga ámaillɨnoɨ. 26 Caɨ Ocuíraɨma Jesucristo ñúefue íaillɨnoɨ llua ɨ́coɨnia, jacɨ cácatagaillɨnoɨ. 27 Daɨí Judas Silas dɨga ómoɨmo orédɨcaɨ. Aféillɨnoɨ ómoɨmo jofo úritiaillɨnoɨ nana bífuiaɨ jino ñue llóllena. 28 Mei cáɨmona ñue cɨoide; afe izói Ñuera Joréñomona ñue cɨ́oide rɨírede rafue ómoɨmo caɨ mámeñeillena. Dama jitáiredɨfue mámeitɨcaɨ. 29 Jánaraɨmo fia fecaca rɨ́llenɨaɨna omoɨ rɨñeno iri. Daje izói dɨ́ena jiróñeno iri; cɨmoɨna cɨgɨ́noga rɨ́llena omoɨ rɨñeno iri. Nana jɨruífuemona abɨ omoɨ rairuiri. Dama áɨredɨmɨe ie aɨ dɨga illa ñuena. Bífuiaɨmona abɨ omoɨ rairuíadɨ, ñue íitɨomoɨ. Jae nɨɨe.”
30 Daɨí Jerusalemo ite ɨ́ɨnotɨno íaɨoɨna Antioquíamo orédiaɨoɨ. Antioquíamo dúcɨdiaɨoɨmo, dɨnomo ite ɨ́ɨnotɨno dánomo gaɨrítatiaɨoɨ afe rabe fecállena. 31 Afebe ámatɨaɨ facáduamona ɨere ióbidiaɨoɨ. Ua afe caɨmare llétafueri ióbidiaɨoɨ. 32 Judas Silas dɨga Juzíñamuimona oga rafue jino llórediaillɨnoɨ. Ie jira íaillɨnoɨ uáillaɨdo afe ámatɨaɨ ñue náɨrecaitadiaillɨnoɨ. Afe llezica íaɨoɨna ñue comecɨ fɨ́razitadiaillɨnoɨ íaɨoɨ caɨmare íllena. 33 Dɨnomo dɨga irui íllamona, Antioquíamo ite ámatɨaɨ comecɨ jacɨ́naiñenafuedo íaɨoɨna jáitatiaɨoɨ. Daɨí íaɨoɨna uáidonocaidiaɨoɨ meine íaɨoɨ orécamacɨ dɨné jáillena. 34 Mei íadɨ Silas Antioquíamo fɨébicaillena mamérite. 35 Afe izói Pablo Bernabé dɨga Antioquíamo fɨébidiaillɨnoɨ. Afe meífodo, aillo jɨáɨe llóraɨnɨ dɨga, llófueritiaɨoɨ. Caɨ Ocuíraɨma Jesucristo uaillaɨ jino llotíaɨoɨ.
Pablo dánomo nane jáizaide ñúefue lluájillena
36 Dɨga irui illa meífomo Pablo Bernabena daɨde:
—Mai dánomo meine coco jai, naui coco llófuegano coco uáiduaillɨ. Nana íaɨoɨ jófuedo Jesucristo uaillaɨ llófuetɨcoco, ie jira afémacɨ nɨe izói itíaɨoɨza coco eróizai, —daɨde.
37 Bernabé Marcos úiacade íaillɨnoɨ jaille dɨne. (Marcos jɨáɨfodo mameina Juan.) 38 Mei íadɨ Pablo íena úiacañede, naui Panfilia énɨemo íaɨoɨna fɨénocailla jira. Iemo íaillɨnoɨ táɨjɨcanado jáiñede. 39 Afefue jamánomo íaillɨnoɨ rɨire júfidua meífodo, dárie enénorie oni jáidiaillɨnoɨ. Ie mei Bernabé Marcos uite. Daɨí ñiano, nocaedo Chípremo jáidiaillɨnoɨ. 40 Afe llezica Pablo dama íeɨena Silas nɨzeda ote. Nɨ́zia mei, afénomo ite ámatɨaɨ Juzíñamui íaillɨnoɨ izíruillena caɨmare jɨcádiaɨoɨ, daje izói Juzíñamui íaillɨnoɨna nabáirillena. Daɨí jɨca meífomo, oni jɨáɨnomo jáidiaillɨnoɨ. 41 Siria énɨe, Cilicia énɨedo jáidiaillɨnoɨ. Afénomo Juzíñamuimo gaɨride ámatɨaɨ náɨcaitaidiaillɨnoɨ.