16
Timoteo Pablo Silas dɨga nabáizaide
Derbe, Lystra jofue dɨga dɨnomo Pablo, Silas dɨga dúcɨdiaillɨnoɨ. Afénomo daa Juzíñamuimo ɨ́ɨnotɨmɨe baizájidiaillɨnoɨ. Ie ei judíuaɨmona Juzíñamuimo ɨ́ɨnotɨngo. Mei íadɨ ie moo griego ímɨe. Lystramo ite ámatɨaɨ afémɨedo ñue úritiaɨoɨ naa Icóniomo ite ámatɨaɨri. Pablo Timotéona ie nabaina úiacade. Ie jira ie bacano ɨcoɨ quetátate, íaɨoɨ jáillɨnomo ite judíuaɨ afémɨedo comecɨ fɨeni fácañeillena. Mei afémacɨ ie moo griego ímɨenana ñue onódiaɨoɨza. Nana íaɨoɨ jáillado ite jófuedo lletáinafue llotíaɨoɨ. Afe lletáinafue Jerusalemo ite orécamacɨ ocuide éinamacɨ dɨga llotátatiaɨoɨ. Daɨí Juzíñamuimo garídɨmacɨ íaɨoɨ ɨ́ɨnuafue ñue oni móonaioicaide. Afemona nágarui aillo jebuíoicaidiaɨoɨ.
Pablo Macedonia ímɨena nɨcaɨ anado cɨona izói cɨode
Asia énɨemo Ñuera Joreño ñúefue íaɨoɨ lluájillana ráiruide. Ie jira Frigia énɨe, Galacia énɨe dɨga afe énɨemo oni lluájidiaɨoɨ. Ie mei Misia énɨe fuédamo dúcɨdiaɨoɨ. Dɨnómona Bitinia énɨemo jáillana comecɨ facádiaɨoɨ, mei íadɨ Jesús Joreño dɨnomo íaɨoɨ jáillana rairuide. Ie jira jɨca Misia énɨe fuédado jáidiaɨoɨ. Dɨnómona Troas ígobemo jáidiaɨoɨ. Dɨnomo afe naɨo Pablo nɨcáɨrilla izói cɨode. Afe nɨcáɨrilla izói Macedonia énɨe ímɨena cɨode. Afémɨe náidaicana Páblona izire jɨcade; daɨde: “Bené Macedóniamo caɨ cánuaɨbi,” —daɨde. 10 Daɨí Pablo nɨcaɨ anado izói cɨónamona Macedóniamo caɨ jáillena maméritɨcaɨ. Jae Juzíñamui caɨ jɨ́ɨrillaza ua onódɨcaɨ dɨnomo ñúefue caɨ lluájillena.
Pablo Silas dɨga Filipos jófuemo illafue
11 Iemona Tróasmona nocaedo monaillai cɨgɨ idu Samotráciamo jaɨ́cɨna jáidɨcaɨ. Ie jítɨramo Neápolismo dúcɨdɨcaɨ. 12 Dɨnómona Filipos jófuemo jáidɨcaɨ. Afe Macedonia fueda Filipos jamánomo jalléidɨgobe. Romano comɨnɨ afe jofue naui nitátatɨno. Dɨnomo nano nɨ́garui itɨcaɨ. 13 Afe ocózinaillaruimo afe jofue jinomo jáidɨcaɨ. Ua imani fuemo íaɨoɨ Juzíñamuimo ɨere úrizaifɨrenanomo jáidɨcaɨ. Dɨnomo ráɨnaillano ñúefuedo gaɨrídɨngotɨaɨmo úritɨcaɨ. 14 Aféngotɨaɨmona daango Lidia mámecɨredɨngo. Afengo Tiatira jofue ingo. Afengo jiáɨre jítɨrede ñuera ɨniroi fecáraɨngo. Afe rɨngo Juzíñamuimo áɨnozioidɨngo Juzíñamuimo caɨmare úrillena. Iemona afengo afe ñúefuena cacáreacade. Jae Juzíñamui afengo comécɨna tuiñode, Pablo llogáuaillaɨ jeire óllena. 15 Afengo naa ie comɨ́nɨri báutizagaiaɨoɨ. Báutiza mei izire jɨcada caɨna daɨde:
—Comecɨ anado omoɨ daɨíadɨ, Juzíñamuimo ua ɨ́ɨnotɨngodɨcue, mai cue jofomo omoɨ bi, —daɨde.
Iemona aféngodo jáidɨcaɨ.
16 Afe Juzíñamuimo úrizairanomo caɨ jailla llezica, fɨénidena jóriaɨrede rɨngoza baizájidɨcaɨ. Afe fɨénide jóriaɨdo come ónoñega éicɨna raɨre onófɨrede. Afengo izire jeruícango. Afe eicɨ báillado aillo úcubena ie náamatɨaɨ íena ófɨrediaɨoɨ. 17 Afe rɨngoza Pablo dɨga caɨdo jáizaide. Caillɨ́cana jaide; daɨde:
—Bimacɨ caifoide Juzíñamuimo dúidiaɨoɨ. Omoɨ jílloille io ómoɨmo llotíaɨoɨ, —daɨde.
18 Dɨga iruillaɨ daɨí afengo caillɨde. Are ie caillɨ́cana ɨ́coɨmo, Pablo zefuínaite. Meine gɨ́recaillano aféngomo ite fɨénide jóriaɨna daɨde:
—Jesucristo mámecɨdo aféngomona ona oni orédɨcue, —daɨde.
Daɨí daɨna llezícamona afe fɨénide jóriaɨ aféngona fáɨcanocaillano jaide.
19 Afe rɨngoza náamatɨaɨ daɨí ie fɨnóinana cɨódiaɨoɨ. Iemona:
—Jae aféngodo úcubena óñeitɨcaɨ, —daɨdíaɨoɨ.
Daɨí daɨnano Pablo Silas dɨga llaɨtada rɨ́imacɨ uícomo aillo gaɨrírabɨrɨmo uitíaɨoɨ. 20 Rɨire jɨcánoraɨnɨmo íaillɨnoɨna izájidiaɨoɨ. Daɨdíaɨoɨ:
—Bíaillɨnoɨ, judío ímɨiaɨ caɨ jófuemo comɨ́nɨna rɨ́icaitaɨbite. 21 Caɨmo lluáɨbigafuiaɨna jeire ónidɨcaɨ. Afe izói caɨ ínidɨcaɨ, caɨ bie románodɨcaɨza, —daɨdíaɨoɨ.
22 Iemona afeno comɨnɨ íaillɨnoɨmo rɨ́icaidiaɨoɨ. Rɨire jɨcánoraɨnɨ íaillɨnoɨ ɨnícuirona duiñoda rázɨdo íaillɨnoɨna fatátate. 23 Iaillɨnoɨ aillo fáina meífomo, llavéracomo íaillɨnoɨna lláviaidiaɨoɨ. Afe llavéraco úiñoraɨma rɨire ocuídiaɨoɨ íaillɨnoɨna ñue rairuíllena. 24 Afe rɨire ocuínafuena cacánamona llavéraco úiñotɨmɨe llavéraco jamánomo jofóidɨcomo íaillɨnoɨna orede. Dɨnomo come ɨdaɨ jíitara íredamo íaillɨnoɨna jíitate.
25 Afe naɨo dáaferuimo Pablo Silas dɨga Juzíñamuimo úrillano Juzíñamui ruaɨ rotíaillɨnoɨ. Afécomo jɨáɨe llavécamɨiaɨ afe rúana cacádiaɨoɨ. 26 Iaillɨnoɨ rua llezica afe énɨe raɨre ɨere rɨire docáiricaide. Nana afe llavéraco jíaɨlliraɨ izói rɨire mozide nofɨ́cɨaɨ jaidɨ́nocaiga izói íficaide. Afe llezícamona llavéraco náziaɨ túicoɨzite. Afemona nana llavécamɨiaɨ llójeuaɨ tɨ́coɨzite. 27 Iemona llavéraco úiñoraɨma cazide. Cazídemo jae nana náziaɨ túienana cɨode. Comecɨ anado daɨde: “Nana llavécamacɨ jae nɨbaɨ botádiaɨoɨ.” Ie jira lloefai ota ie abɨ faɨtáacade. 28 Mei íadɨ Pablo íemo caillɨde:
—¡Dama o abɨna fɨeni fɨnóñeno iri; nana benó itɨ́caɨza! —daɨde.
29 Mei jira llavéraco úiñoraɨma bobaie jɨcade. Iemona Pablo dɨné aizɨ́cana bite. Dɨnomo afe jágɨeri abɨ cuidɨ́rioicana, Pablo Silas dɨga íaillɨnoɨ anamo dújude. 30 Ie meífomo íaillɨnoɨna jino jɨáɨnomo uillano, jɨcánote:
—Pablo, ¿cuemo ite fɨénidɨfuemona cue jílloillena nɨe izói íitɨcue? —daɨde.
31 Jira aféillɨnoɨ uai ote:
—O jílloillena caɨ Ocuíraɨma Jesucrístomo ɨɨno. Iemona o dama jíllobicaitɨo. Daje izói o aɨ nana o úruiaɨ dɨga ɨ́ɨnuamona jíllobicaitiaɨoɨ, —daɨde.
32 Iemona Juzíñamui uaillaɨ íemo llotíaillɨnoɨ naa ie jofo ero itɨ́nuáɨri. 33 Mei íadɨ daje naɨo llavériraɨma íaillɨnoɨ fáina boáfiaɨ jocode. Afemona afémɨe naa íaillɨnoɨ úruiaɨri báutizaigaiaɨoɨ. 34 Afe mei aféillɨnoɨna ie jofomo uillano ecade. Afémɨe naa ie comɨnɨ dɨga Juzíñamuimo ɨ́ɨnuari caɨmare ióbidiaɨoɨ.
35 Afe jítɨramo rɨire jɨcánoraɨnɨ jɨáɨe llavériraɨnɨ llavéracomo orede, Pablo íaillɨnoɨ zuitállena. 36 Iemona llavéraco úiñoraɨma Páblona daɨde:
—Rɨire jɨcánoraɨnɨ ómɨcoɨna cuena zuitátate. Mei ja birui ómɨcoɨ nɨ́fuenino uái íllena jino jáiredɨomɨcoɨ, —daɨde.
37 Mei íadɨ Pablo llavériraɨnɨna daɨde:
—Romano ímɨedɨcoco, mei íadɨ cócomo jɨcánoñeno razɨdo cócona fatɨ́omoɨ. Faano cócona llavétatɨomoɨ. ¿Mei íadɨ ja birui báinino cócona zuitátatɨomoɨ? Mei íeñedeza. Coco llavétatɨno mai coco zúitaɨbiri, —daɨdíaillɨnoɨ.
38 Afefue llavériraɨnɨ jɨcánoraɨnɨmo lluájide. Lluájillamona jɨcánoraɨnɨ jacɨ́naitiaɨoɨ, aféillɨnoɨ romano ímɨenari. 39 Ie jira Pablo Silas dɨga íaillɨnoɨmo jɨ́cajidiaɨoɨ:
—Caɨmo ómɨcoɨ dúecai, —daɨízaidiaɨoɨ.
Iemona íaillɨnoɨ jino uano, íaɨoɨ jófuemona oni jáillana izire jɨcádiaɨoɨ. 40 Afe llavéracomo jino billano, Lidia jofomo jáidiaillɨnoɨ. Amatɨaɨna cɨ́oillano íaɨoɨna ñue náɨcaitadiaillɨnoɨ. Daɨí ñiano jɨáɨnomo oni jáidiaillɨnoɨ.