4
Pedro Juan dɨga rɨ́iredɨno uiécomo uiga
Pedro Juan dɨga naɨ comɨ́nɨmo úrioidemo, lletáriraɨnɨ gaɨríraco úiñotɨno illaɨma dɨga bitíaɨoɨ. Daje llezica saduceo comɨnɨ bitíaɨoɨ. Pedro Juan dɨga comɨnɨ llófuetiaillɨnoɨ. Iaɨoɨna daɨde: “Comɨnɨ tɨ́illanomona cáatafue Jesudo ácataga.” Daɨí llófuiari como bitɨ́macɨ rɨ́icaidiaɨoɨ. Iemona íaillɨnoɨna llaɨtádiaɨoɨ. Lláɨtano íaillɨnoɨna llavéracomo jítɨramoidɨruimo ɨbáidiaɨoɨ, ja nauízailla jira. Mei íadɨ aillo afe úrillauai cacádɨno ɨ́ɨnotiaɨoɨ. Afena ɨ́ɨnotɨmacɨ danɨ ɨíñɨaɨ facádua cinco mil áɨnomo dúcɨde.
Afe jɨáɨruimo Jerusalemo judíuaɨ illaɨnɨ, éinamacɨ, naa ocuícafue llófueraɨnɨri gaɨrídiaɨoɨ. Afe llezica afénomo lletáriraɨnɨ illaɨma Anás ite. Afe dáanomo ite Caifás, Juan, Alejandro naa lletáriraɨnɨ illaɨnɨ comɨ́nɨri. Iemo Pedro Juan dɨga atɨ́tatiaɨoɨ. Atɨano íaɨoɨ cɨ́gɨmo naidáneta jɨcánotiaɨoɨ:
—¿Nɨe rɨ́inodo bífuiaɨ fɨnódɨomɨcoɨ? ¿Bu mámecɨdo bífuiaɨ fɨnódɨomɨcoɨ?
Mei jira Pedro, Ñuera Joreño úicaigamɨenaza daɨde:
—Naɨraɨ illaɨnɨ, Israel éicomɨnɨ, omoɨ cácarei. Mei afe baie ɨráredɨmɨemo como fɨnoca ñúefuena jɨcánotɨomoɨ. Mei nɨɨe izói afémɨe jíllotaga daɨí daɨdɨ́omoɨ. 10 Mei jira omoɨ uiécomo jino uáfodo llóitɨcoco, nana Israel naɨraɨ fɨdɨ́illena. Afémɨe omoɨ uiécori Nazaret ímɨe Jesucristo mámecɨdo, omoɨ coráɨcamɨe mámecɨdo íocɨre ite. Afe coráɨcamɨe (Jesucristo) tɨ́illanomona Juzíñamui meine abɨdo cáatate. 11 Bie Jesús omoɨ jofo níraɨnɨ oni dotaca jofocaɨ izóidɨmɨe. Mei íadɨ afecaɨ uálliraɨna jáizaide. 12 Nɨe jɨáɨmɨemo jíllonafue iñede. Jesucristo jɨáɨe daɨítade jíllotaraɨmana caɨmo iñede, afémɨedo caɨ jílloillena. Ua nana énɨemo daɨítade jíllotaraɨmana iñede, —jaca dɨnori Pedro daɨde.
13 Iemona rɨ́imacɨ Pedro Juan dɨga méaicaiñeno úrillafue cacáillano, íaillɨnoɨ llófueñegaiaillɨnoɨ íllana fɨ́dɨa llezica, ɨere fáɨgacaidiaɨoɨ, jamáimɨeillɨnoɨ illa jira. Iemona rɨ́imacɨ bíaillɨnoɨ Jesudo macádɨno daɨí íaillɨnoɨmo úibicaidiaɨoɨ. 14 Afe emódomo jíllotaga aɨdaima dɨnomo íaillɨnoɨ abɨri naidaide. Ie jira aféfuena jáanoicana daɨínide. 15 Mei jira gaɨrídɨnomona íaillɨnoɨna oni orédiaɨoɨ, danɨ jofo conímamo íaɨoɨ úriacana jira. 16 Daɨdíaɨoɨ:
—¿Bie ɨima íaillɨnoɨna nɨe izói ñéitɨcaɨ? Mei jɨɨ, nana Jerusalemo bitɨno bie cɨóraɨnina onótate raa íaillɨnoɨ fɨ́nuafuena onódiaɨoɨ; mei aféfuena jáanonidɨcaɨ. 17 Mei íadɨ mai íaillɨnoɨ caɨ jácɨdolle, afefue comɨ́nɨdo jamánomo jalléiñellena. Afedo íaillɨnoɨna ráiruitɨcaɨ, Jesús mámecɨdo ja benómona batɨne úriñeillena, —daɨdíaɨoɨ.
18 Mei jira íaillɨnoɨna jɨ́ɨritiaɨoɨ. Iaillɨnoɨ dúcɨdemo ocuídiaɨoɨ:
—Jesús mámecɨdo jɨɨ mai due jiza úriñeno iri. Afe daɨí llófueñeno iri, —daɨdíaɨoɨ. 19 Mei íadɨ Pedro Juan dɨga uai ote:
—Juzíñamui uiécomo nɨ́ɨfue baɨmo ñuena comecɨ omoɨ faca: omoɨna ñue caɨ cacáreillena, nɨbaɨ jɨáɨfo Juzíñamuina ñue caɨ cacárellena. 20 Mei jɨɨ caɨ cɨ́onafue caɨ cacánafue dɨga aféfuemo úrillana fáɨcanidɨcaɨ, —daɨde.
21 Mei jira rɨ́imacɨ íaillɨnoɨna jácɨdotiaɨoɨ. Ie mei íaillɨnoɨna zuitádiaɨoɨ. Iaillɨnoɨ duere fɨnóllɨfue baiñédiaɨoɨ; nana comɨnɨ afe fɨ́nua jira Juzíñamuimo ióbioidiaɨoɨza. 22 Afe cɨóraɨninafuedo jíllotaga aɨdaima, afémɨemo cuarenta fɨmona baɨmo ite.
Ɨɨnotɨno méaicaiñenafue comecɨ rɨ́ino dɨga jɨcádiaɨoɨ
23 Pedro Juan dɨga íaillɨnoɨ zuitaina mei íaillɨnoɨ nabáiñɨaɨ illánomo jáidiaillɨnoɨ. Dɨnomo afémacɨmo nana lletáriraɨnɨ illaɨnɨ éinamacɨ dɨga íaillɨnoɨna dáɨnana llotíaillɨnoɨ. 24 Aféfuena cacáillano nana dáanomo Juzíñamuimo úritiaɨoɨ. Daɨdíaɨoɨ:
—Caɨ Ocuíraɨma, O Juzíñamuina; mona, énɨe, monaillai naga ráanɨaɨri fɨnódɨmɨedɨo. 25 O Ñuera Joréñodo, o táɨjɨtagamɨe Davido daɨdɨo:
¿Nɨbái mei náɨraɨaɨ caillɨ́oidiaɨoɨ?
¿Nɨbái mei comɨnɨ táɨnofuiaɨmo comecɨ facádiaɨoɨ?
26 Enɨe illaɨnɨ Juzíñamuina ie Cristo dɨga anáfenuaɨbitiaɨoɨ.
Daje izói jofue illaɨnɨ Juzíñamuimo ofídiaɨoɨ ie Cristo dɨga áfedo afémɨemo fuiríllena, —daɨde.
27 ‘Uafue bie jófuemo Herodes, Ponico Pilato dɨga o nɨ́fuenide Jitomo fɨeni gaɨrídiaɨoɨ. Afénomo jɨcánemacɨ Israel comɨ́nɨri fɨeni gaɨrídiaɨoɨ, mei íadɨ omo jaɨnáidɨmɨe Jitó illáɨmana ja jáitatɨo. 28 Afe fɨeni íaɨoɨ gaɨríllafuedo nana o uícomo uaido fɨnócafuiaɨmo dáɨnana fɨnódiaɨoɨ. Afe daɨí íficaillena jitáiretadɨo. 29 Caɨ Ocuíraɨma Juzíñamui, mai birui caɨ íaɨoɨ jácɨduamo eroi. Jae o táɨjɨtagamacɨdɨcaɨ. Afemona ñue méaicaiñenafue caɨmo fecari, o úrillauai jino jácɨcaiñeno caɨ llóllena. 30 Afe llezica omo ite rɨ́inodo comɨnɨ íaɨoɨ dúicomona ñue jíllotari. Afe izói o nɨ́ɨfuenide Jitó mámecɨdo cɨóraɨnina onótate raa fɨnori, —dɨnori daɨdíaɨoɨ.
31 Juzíñamuimo íaɨoɨ úrilla fúillamona afe íaɨoɨ gaɨríllano docáiricaide. Afe llezica nana Ñuera Joreño úicaigaiaɨoɨ. Iemona Juzíñamui úrillauai méaicaiñeno jino llotíaɨoɨ.
Ɨɨnotɨmacɨ íaɨoɨ ráanɨaɨna jeruíñeno “Nana caɨe” daɨdíaɨoɨ
32 Afe aillo ɨraɨca ɨ́ɨnotɨmacɨ dáaziena nana ñue jaɨnáidiaɨoɨ. Ua daje izói dájemo comecɨ facáoidiaɨoɨ; daje comecɨ jitailla uai íaɨoɨmo ite. Buna afémɨe ráanɨaɨna “Dama cueɨe” daɨíñede, mei íadɨ nana comɨnɨ íaɨoɨ ráanɨaɨna “Nana caɨe” daɨdíaɨoɨ. 33 Orécamacɨ Ocuíraɨma Jesús cáanafuemo aillo rɨ́inodo uai nabáioidiaɨoɨ. Juzíñamui nana comɨ́nɨna ɨere caɨmátaitade. 34 Iaɨoɨ cɨ́gɨri jitáiredena ráanidɨmɨe iñede. Nana ɨbácana énɨeredɨno jofóredɨno dɨga áfenɨaɨ fécano afe oga úcube atɨ́diaɨoɨ. 35 Atɨano orécamacɨmo izájidiaɨoɨ. Iemona orécamacɨ nágamɨeriemo íaɨoɨ jítaina dɨeze fecádiaɨoɨ. 36 Afe izói íaɨoɨ cɨ́gɨri Leví izíe ímɨe fɨnode. Afémɨe mámecɨ José. Monáillai zafedu Chípremo jocócamɨe. Orécamacɨ íena jɨáɨe mámecɨna jɨtádiaɨoɨ. Afe mámecɨ Bernabé daɨna Fɨ́radɨmɨe. 37 Afémɨe ie illánɨe fecade, fécano afe ɨba úcube orécamacɨmo izáɨbite.