5
Ananías Safira dɨga fɨnoca ɨ́aɨfue
Mei jɨáɨmɨe Ananías, ie aɨ Safira dɨga, daa illánɨe fecádiaillɨnoɨ. Bímɨe nano baa nɨeze úcubena jeruide. Jɨáɨe dájeze úcubena nana ñue ite ízoi orécamacɨmo izájide. Aféfuena ie aɨ nana ñue onode. Jira Pedro íena daɨde:
—Ananías, ¿nɨbái mei Taɨfe o comécɨna féitate, Ñuera Joréñomo taɨno o llóllena? ¿Nɨbái mei o illánɨe nano nɨeze feca ɨba úcubena abɨmo maiñódɨo, daɨí jɨ́fueridɨo? ¿Nano fueñe afe énɨe óɨeñede? Jɨɨ, óɨe. ¿Afe o fécaja mei afe úcube óɨeñede? Jɨɨ, óɨe. ¿Nɨbái mei daɨí afe fɨnóllena comecɨ facádɨo? Comɨ́nɨmo taɨno lloñédɨo, mei íadɨ Juzíñamuimo taɨno llotɨo, —daɨde.
Ie jira áfena cacáillano, Ananías énɨemo baɨíllano tɨ́ibicaide. Nana afefue fɨ́dɨaɨbitɨno ɨere jacɨ́naitiaɨoɨ. Mei jira nano ba nɨga jitócomɨnɨ bite. Ie abɨ jabɨ́nota ie raɨájidiaɨoɨ.
Afe mei tres horas íllamona Ananías aɨ jofo bite. Naɨ ie ɨni tɨ́illana fɨdɨ́ñede. Jira Pedro jɨcánote:
—Cuemo llone, ¿afe ómɨcoɨ daɨna dɨeze afe énɨe fecádɨomɨco?
Jira afengo daɨde:
—Jɨɨ, áfeze.
Jira Pedro daɨde:
—¿Nɨbái mei dáafueritɨomɨco, Juzíñamui Ñuera Joreño o ɨco facátallena? Jino batɨ́ o ɨni raɨájidɨno bitíaɨoɨ. Jabe daje izói ona úitiaɨoɨ.
10 Afe llezica afengo Pedro anamo baɨíllano tɨ́ibicaide. Jitócomɨnɨ jofo billano afengo tɨíllana cɨ́oizaɨbitiaɨoɨ. Mei jira jino uillano ie ɨni abɨmo íena raɨájidiaɨoɨ. 11 Nana Juzíñamuimo ɨ́ɨnotɨno nana aféfuiaɨna fɨdɨ́dɨmacɨri ɨere jacɨ́naitiaɨoɨ.
Aillo cɨóraɨnina raanɨaɨ onótate raa dɨga
12 Aféruillaɨdo comɨnɨ cɨ́gɨri orécamacɨ aillo onótate raa, cɨóraɨnina ráanɨaɨ dɨga fɨnódiaɨoɨ. Nana Salomón jinófenemo macáranomo gaɨrídiaɨoɨ. 13 Buna jɨáɨmacɨmona íaɨoɨ dɨga daane gaɨríllana jacɨ́ruitiaɨoɨ; mei íadɨ comɨnɨ íaɨoɨmo ñue izire comécɨidiaɨoɨ. 14 Aillo comɨnɨ ɨíñɨaɨ rɨngónɨaɨ dájeze Ocuíraɨma Jesucrístomo ɨ́ɨnuaɨbitiaɨoɨ. 15 Uafue jamánomo ɨ́ɨnotiaɨoɨ. Mei jira ɨráredɨno jofo abɨ íuemo, naa íaɨoɨ bɨ́iralluaɨri jino bɨródiaɨoɨ. Afénomo Pedro áfedo jaille llezica afémacɨmona nano dámɨerie, Pedro jana anamo itábicaitiaɨoɨ. Afedo jíllozɨtiaɨoɨ. 16 Afe llezica aillo áɨnomo ite jofue comɨnɨ Jerusalemo bitíaɨoɨ. Iaɨoɨ ɨráredɨnuiaɨ atɨ́diaɨoɨ fɨénide jóriaɨdo áɨfedogamacɨ dɨga. Nana jíllotagaiaɨoɨ.
Rɨ́imacɨ illaɨnɨ Pedro Juan dɨga duere fɨnóllena llaɨtátatiaɨoɨ
17 Iemona lletáriraɨnɨ illaɨma, afémɨeoɨri ite saduceo imacɨ ɨere úradoizaidiaɨoɨ. 18 Ie jira orécamacɨna llaɨtada afe jófuemo ite llavéracomo ɨbáizaidiaɨoɨ. 19 Mei íadɨ Juzíñamui abɨ ímɨe naɨo llavéraco naze tuizáɨbite. Jino íaɨoɨ uánona daɨde:
20 —Gaɨríracomo omoɨ jai. Dɨnomo naidáillano comɨ́nɨmo nana bie comecɨ cáataite uáillaɨdo úrizairi, —daɨde.
21 Aféfuena cacáillano, afe jɨáɨrui monáidacademo jofo gaɨríracomo jáidiaɨoɨ. Jáillano llófuiaide.
Afe llezica lletáriraɨnɨ illaɨma afémɨemo itɨ́nori, Nahíllaɨnɨ gaɨríranomo gaɨrídiaɨoɨ. Afe Nahíllaɨnɨ Israel naɨraɨ éicomɨnɨ. Gaɨríllano llaveca orécamacɨ atɨ́tatiaɨoɨ. 22 Mei íadɨ llavériraɨnɨ llavéracomo dúcɨillano orécamacɨna baiñédiaɨoɨ. Daa fia afefue abɨdo lluáɨbitiaɨoɨ. Daɨdíaɨoɨ:
23 —Llavéraco ñue rɨire ɨbaide naa naze jinófene úiñotɨnori eróiediaɨoɨ baizájidɨcaɨ. Mei íadɨ caɨ zuitádɨcaɨmo afeco eromo buna iñena, —daɨdíaɨoɨ.
24 Aféfuena cacáillano lletáriraɨnɨ illaɨma, gaɨríraco úiñoraɨnɨ illaɨma, íemo nanoide lletáriraɨnɨri ɨfo júdaɨzite; jɨcánotiaɨoɨ:
—¿Bífuiaɨ nɨnomo jɨca jálleite?
25 Afe llezica daa ɨima daɨízaɨbite; íaɨoɨna daɨde:
—Llavéracomo omoɨ ɨ́baicogamɨiaɨ jae gaɨríracomo comɨnɨ llófuetiaɨoɨ, —daɨde.
26 Iemona úiñoraɨnɨ illaɨma naa llavériraɨnɨri íaillɨnoɨ uájidiaɨoɨ. Mei íadɨ duere fɨnóñeno íaillɨnoɨna atɨ́diaɨoɨ, “Comɨ́nɨna nófɨena caɨ níjɨite” daɨnano jacɨ́ruitiaɨoɨ. 27 Iaillɨnoɨ átɨanona, Nahíllaɨnɨ uícomo íaillɨnoɨna naidánetiaɨoɨ. Iemo lletáriraɨnɨ illaɨma íaillɨnona daɨde:
28 —Afe mámecɨdo ómɨcoɨ llófueñellena jamánomo rɨire rairuídɨcaɨ. ¿Ja mɨnɨca fɨnódɨomɨcoɨ? Nana Jerusalén comɨ́nɨmo ómɨcoɨ llófuiafuiaɨ jɨca jalleide. Afe llezica afe ɨima tɨ́illa ɨ́coɨnia caɨmo nitáacadɨomɨcoɨ, —daɨde.
29 Mei jira Pedro jɨáɨe orécamacɨ dɨga uai ote:
—Juzíñamui uai jeire caɨ olle comɨnɨ llogáuai baɨmo ñuera. 30 Caɨ jáiairagɨma Juzíñamui Jesuna tɨ́illamona cáatate. Bie Jesús coráɨrabɨcɨmo agüíneta omoɨ fagámɨe. 31 Juzíñamui caifo monamo uano nabézimo íena raɨnade. Afe llezica afénomo Illáɨmana jóonete. Dáanomo Jíllotaraɨmana jóonete. Daɨí Juzíñamui Israel náɨraɨmo íaɨoɨ illafue méidollɨrui jóonete, íaɨoɨ ɨ́aɨfuiaɨ dóllena. 32 Aféfuemo uai nabáiraɨmadɨcaɨ. Daje izói Ñuera Joreño aféfuemo uai nabaide. Nana ñue cacáredɨmacɨmo afe Ñuera Joreño Juzíñamui iga, —daɨde.
33 Aféfuena cacana llezica, rɨ́icaidiaɨoɨ. Iaillɨnoɨna fáiacadiaɨoɨ. 34 Mei íadɨ rɨ́imacɨ cɨ́gɨri fariseo ímɨe ite. Afémɨe mámecɨ Gamaliel. Afémɨe ocuícafue llófueraɨma. Nana comɨnɨ íemo ñue comécɨidiaɨoɨ. Afémɨe náidaillano ocuide:
—Nano dáallegoɨ bimacɨ oni jɨáɨnomo ui, —daɨde. 35 Afe ifodo rɨ́imacɨna daɨde:
—Ɨsrael comɨnɨ, cacai. Baimácɨmo omoɨ fɨnóllɨfue abɨ́ omoɨ rairuiri. 36 Jɨáɨfuemo omoɨ úibicairi. Naui nɨ́garui íllamona Teudas dúcɨzaɨbite. Dúcɨillano daɨde: “Jamánomoidɨmɨedɨcue. Illáɨmaitɨcue,” daɨde. Iemona cuatrocientos dɨ́gamɨe afémɨedo jáidiaɨoɨ. Mei íadɨ íena fatíaɨoɨ. Nana afémɨedo jáidɨno ráɨdozinaidiaɨoɨ. Iemona afefue nɨné táɨnocaide. 37 Afe mei comɨnɨ mámecɨ cuiájillaruimo, Galilea ímɨe Judas dúcɨzaɨbite. Aillo comɨnɨ íedo jáidiaɨoɨ. Daje izói íena fatíaɨoɨ. Afe izói nana íedo jáidɨno ráɨdozinaidiaɨoɨ. 38 Ie jira bimácɨna omoɨ fáɨcanocai; afémacɨna áɨfedoñeno. Mei bifue ɨíñɨaɨ íeza, fuizájite. 39 Mei íadɨ Juzíñamui ifue, táɨnocaitanidɨomoɨ. Abɨ omoɨ rairuiri, Juzíñamui dɨga omoɨ fuirízaiñelleza, —daɨde.
40 Nana jae jiéruificaidiaɨoɨ. Mei jira orécamacɨ jɨ́ɨritiaɨoɨ. Iaɨoɨ dúcɨnamona íaɨoɨna zechénotiaɨoɨ. Afe meífodo Jesús mámecɨdo úrillana íaɨoɨna rairuídiaɨoɨ. Afe mei íaɨoɨna fáɨcanocaidiaɨoɨ. 41 Orécamacɨ rɨ́imacɨ uícomona jino jáidiaɨoɨ. Ióbioicaidiaɨoɨ, mei Juzíñamui íaɨoɨmo ñue comecɨ facáoillaza. Jesudo jaɨnáinamona méaifuedo duere zefuídiaɨoɨ. 42 Ie mei nágaruido Jesudo úritiaɨoɨ. Afe izói llófueoidiaɨoɨ. Gaɨríracomo, comɨnɨ jófuedo daje izói llófuiaidiaɨoɨ.