22
Taley an ángel tin ucha’ cu met’a’ jun i pulic itse’. An q’uijax ja’ u calel jun ti quetel a Dios ani an Cordero tin ts’alat coytal. Pel i ja’ lej tajajal ejtil i lam. C’al nix an ja’ jats ti ejat jaja’chic axi ne’ets ca c’uajiy abal ets’ey c’al a Dios. Tin hualte’lil an itse’ ani ts’ejel ti al am pulic bel ti al am bichou hua’ats i te’. Im binal in hualil ta its’, ani abal ti tamub im binal lajuj tsab i calel in hualil. C’al in hualil nixe’ xi te’ jats ti ejat jaja’chic axi ne’ets ca c’uajiy abal ets’ey c’al a Dios, ani c’al in xequel jats c’al tu lubachmethab an inicchic axi taja’. Taja’ yab hua’ats jita’ yab alhua’ abal ca jolbiyat c’al a Dios. Patal ne’ets ca abatna c’al a Dios ani c’al an Cordero. Patal ne’ets ti t’ojnal ani ti c’ac’nax c’al a Dios ani c’al an Cordero. Ne’ets quin tsu’chi in hual a Dios, ani ne’ets quin co’onchi im bij tim piq’uib cum pel in c’al a Dios. Ni jayq’ui’ yabats ne’ets ca acle al nixe’ xi bichou. Yabats ne’ets quin yejenchi ca tajbanchat im belil an inic c’al i tajablab ni c’al in tajax a q’uicha. Ne’ets ca tajbanchat c’al in lej tajax am pulic Pay’lom Dios. Ani jaja’chic axi c’uajat taja’ c’al a Dios ne’ets ti junax abatnom c’al jaja’ abal ets’ey.
Thubat ne’ets ca chich junil a Jesucristo
Taley an ángel tin ucha’:
―An cau jahua’ nan tu uchal pel i chubaxtalab ani jaxtam in tomnal ca belchi. An cau ax in olnal in caulomejilchic a Dios pithanchat c’al a Dios, ani nana’ne tim pithanchal a Dios an cau. Ani a Dios tin aba’ abal nan tu tso’oblinchi axe’ xi cau tata’chic ax pel ti t’ojnalilchic a Dios. Tu olchamalits jant’o ne’ets ca thubat t’ajan ti eb ani ti tsabal.
Thubat ne’ets quin chich junil in ulal an Ajatic.
Ne’ets ca culbe jitats quin lej t’aja’ ti cuenta in cahuintal a Dios thuchath al axe’ xi u, in ulu.
Nana’ in Juan u thuchal al axe’ xi u jahua’ an ángel tin olchi ani jahua’ tin tsu’binchi. Tam tin tala’ olchits ani tin tsu’binchits, tamna’ u tuthu u c’ualal tin tamet an ángel abal cu c’ac’na’. Ani tin ucha’:
―Cum pel tin t’ojnalil a Dios jant’ini’ tata’ ani an ebchalabchic ani axi caulome c’al a Dios ani patal jitats quin t’aja’ ti cuenta jahua’ thuchat al axe’ xi u, jaxtam yab nana’ tiquin c’ac’na’. Expith ca c’ac’na’ a Dios.
10 Tin uchaye an ángel:
―Cum hue’its ne’ets ca t’ajan jant’ini’ ti thuchath al axe’ xi u, jaxtam yab ca tsincanchi an inicchic an cau jahua’ teje’ thuchath. Pel in cahuintal a Dios. 11 Yab ca t’aja’ ti cuenta am pojcax inicchic axi yab in le’ quin jila’ im pojcaxtal. Yab ca t’aja’ ti cuenta ax in t’ajal quithab yab in le’ quin jila’ in quithabtal. U uchal axi alhua’ inicchic quin junini’ t’aja’ jahua’ alhua’ ani axi t’ocatits c’al a Dios quin t’ajaye más jahua’ t’ocat.
12 Lej chubax thubat ne’ets quin chich junil in ulal an Ajatic. Ne’ets cu chi’tha’ i atabilab abal cu pitha’ ti junchic u t’ojnalilchic jant’inits tin t’ajamal. 13 Nana’its in oc’ox ejat ani ni jayq’ui’ yab ne’ets quin taley. Nana’its in oc’ox c’uajatac ani ets’ey ne’ets quin c’uajiy. Nana’its in ts’i’quix c’al patal ani in talabethax c’al patal.
14 Ne’ets ca xe’tsin culbel jitats in huejlamalits in ichich c’al a Dios cum ne’ets quin ejtou ca c’uajiy c’al a Dios quin c’apchi in hualil nixe’ xi te’ jahua’ tu ucha’ jats c’al ti ejat jaja’chic axi ne’ets ca c’uajiy abal ets’ey c’al a Dios. Ne’ets quin ejtou ca otsits al am bichou ti eb jun tu c’uajil a Dios. 15 Axi yab in huejlamal in ichich c’al a Dios ne’ets ca jilc’on eleb. Axi yab belom c’al a Dios, axi thimanchic, axi inicbe ani axi uxumbe, axi tsemthom inic, ax in diosnal i thulcuts, ax in c’anithal ani in t’ajal i janamtalab, ni jun yab ne’ets ca otsits ca c’uajiy c’al a Dios tim bichohuil ti eb.
16 Nana’its in Jesús ax u abamal axe’ xi cau c’al an ángel abal tiquin olchinchi an cau c’al patal an tamcunel ebchalabchic. Pel tin at juntal xits’al am biyal ts’ale David. Ja’its nana’ in ejtil am pulic ot axi lej thajujul tajc’anal. Antsana’ in ulu an Ajatic.
17 An Espiritu Santo ani huahua’ axi tu tomquinel c’al an Ajatic axi bijiyab jaye ti Cordero i uchal an Ajatic ca chich. Ani jitats quin ats’a’ axe’ xi cau, alhua’ jaye max quin ulu ca chich an Ajatic.
Jitats u chiquel ca chich c’al an Ajatic ca pithan an ja’ c’al ti ejat jitats ne’ets ca c’uajiy abal ets’ey c’al a Dios. Quim bats’u ani quin uts’a’, ani yab quin jalbiy.
18 U le’ cu ucha’ jun i cau patal jitats quin ats’anchi in cahuintal a Dios thuchath al axe’ xi u. Max jita’ tam inic quim punchiye más i cau al axe’ xi u, ne’ets ca abchin xi c’ac’ath yajchictalab c’al a Dios jahua’ nan u olnamalits al axe’ xi u. 19 Ani max jita’ quin tixc’anchi i cau yab quin jilchi quithat, tam yab ne’ets ca otsits ca c’uajiy it ejatalith c’al a Dios jant’ini’ jaja’chic axi thuchathits im bij ti al in uhuil a Dios ne’ets ca c’uajiy. Yab ne’ets ca pithan an q’uij ca otsits tin t’ocat bichohuil a Dios. Nix an u ani am bichou jats nan tu olchamalits al axe’ xi u.
20 In ulal an Ajatic:
―Lej chubax thubat ne’ets quin chich junil.
Ani huahua’ ax i belal an Ajatic i ulal abal chubax ne’ets ca chich. I ulal Ajatic Jesús ca chich.
21 U lej le’ abal i Ajatic Jesucristo ti lubach co’onchi patal tata’chic a ichich c’al in alhua’ inictal. Amén.