6
Xi buc i timbrechic
Taley u tsu’u an Ajatic in tixc’anchal axi oc’ox c’al axi buc an timbre. Ja’its jaja’ axi bijiyab jaye ti Cordero. Tiq’uele u ats’a’ cau jun axi tse’ i ejattalab lej cahuith ejtil tam u petnal an mamlab. Tin ucha’:
―Quit chich ca met’a’ an u jant’o in le’ quin ulu.
Tam u met’a’ ani u tsu’u punat jun i inic ba’ i thac bichim c’al i pulab. In cua’al tin oc’ pithach jun i corona, ani ta c’ale quin ata’chic in tomolnaxil.
Ani tam tin tixc’anchits an Cordero xi tsabchilab timbre, tam u ats’a’ cau xi tsabchilab ejattalab. Tin ucha’:
―Quit chich ca met’a’ an u jant’o in le’ quin ulu.
Tam u tsu’u i bichim lej tsacni’. Punat jun i inic c’al i lej nacat cutsil tin c’ubac, ani c’ale quin t’ajchi an inicchic axi xe’ets tsabal ca pejéxin ani ca tsemtháxin. Ja’its i tsaplab axi pithnenec c’al a Dios.
Tam tin tixc’anchits an Cordero xi oxchilab timbre, tam u ats’a’ cau xi oxchilab ejattalab. Tin ucha’:
―Quit chich ca met’a’ an u jant’o in le’ quin ulu.
Tam u tsu’u jun i t’unu’ bichim. Punat jun i inic ax in cua’al i balanza c’al jahua’ nujuhuab ti kilochic. U ats’a’ jun i cau tal ts’ejel jun ti quetelchic xi tse’lam ejattalab. In ulu:
―In jalbil jun i kilo in hualil an lab em jun i tumin denario. Aniye jaye in jalbil ox i kilochic i cebada. Ca lej t’ajan ti cuenta ca alhua’ eyentha an aceite ani an vino.
Tam tin tixc’anchits an Cordero xi tse’chilab timbre, tam u ats’a’ cau xi tse’chilab ejattalab. Tin ucha’:
―Quit chich ani ca met’a’ an u jant’o in le’ quin ulu.
Tam u tsu’u jun i bichim hue’ manu’ ani punat jun axi bijiyab ti Tsemla. Tal tin cux jun ax in ulal tal ti tamtsemla. Pithach i tsaplab c’al a Dios abal quin t’ajchi ca tsemets ax in cuenta ti jun cuarto c’al tin yanel an inicchic axi hua’ats tsabal. Talchic ca tsemets c’al i pejextalab, talchic c’al i jayil, talchic c’al i yau’lats, talchic ca tsemtha c’al i thimalon tse’ acanchic.
Tam tin tixc’anchits an Cordero xi bo’chilab timbre, tam tin alam i ts’acnaxtalab jun tu binab i ts’acchixtalab a Dios u tsu’chi in ejattal jaja’chic axi tsemtha ti tsabal cum xe’tsinenec ti olnanchix c’al in cahuintal a Dios ani ti olnom abal c’al a Cristo jats ti jec’onthame. 10 Patal nixe’ xi ejattalab lej cahuith cau. In ulalchic:
―Ajatic, tata’ a ey expith it t’ocat ani ets’ey a t’ajal jahua’ a bijchith ulumalits ne’ets ca t’aja’. Tucu olchi jayq’ui’ ne’ets ca ts’ejca’ ani ca jalbinchi c’al i yajchictalab jaja’chic ti tsabal ax tu tsemthamal.
11 Tam pithnal c’al an Ajatic i thac toltom patal jaja’chic axi tsemthame c’al tin ebal abal xe’tsinenec ti olnanchix c’al in cahuintal a Dios. Uchan quin aychi hue’ ma ta ca tala’ tsemtha patal an ebchalabchic axi ne’ets ca tsemtha tin ebal abal u t’ojnal c’al a Cristo. Jila’ ca quithey tin yanel jita’ antsana’ ne’ets ca tsemtha jant’ini’ ti tsemthamejits an ejattalab ax u tsu’chi tin alam nixe’ xi ts’acnaxtalab.
12 Tam tin tixc’anchits an Cordero xi acacchilab timbre, tam u tsu’u lej t’elelel an tsabal. T’unu’be a q’uicha ejtil i t’unu’ toltom ax u ca’iyab c’al an inicchic tam u yajnanchix c’al i tsemla. Ani tsacni’be a its’ ejtil max pel i xits’. 13 A otchic u tsu’u ijojol ti tsabal, ejtil max ijojol in hualil an te’ higuera tam yatsiyab c’al i tsapic ic’. 14 U tsu’u ts’ibc’a an eb ejtil max ca ts’ibc’a i letra tam ca t’uliliyat i thuchath u. Tixc’an tim patal an ts’enchic tin t’ajtal c’uajattal, aniye jaye an ts’aclath tsabalchic. 15 Tam ti tsinc’onalits ba’chic i paxal jol ani ba’chic i pulic t’ujub ti ts’en i ts’alechic, i oc’lecchic, i ricochic, i oc’lecchic soldado, i abatnomchic, i t’ayath t’ojnalchic, i jolat inicchic. U juncuth tsinc’onalits tim patalchic. 16 Tin yanelchic in taunal an ts’en ani an t’ujub in uchal:
―Tucu t’e’tsiy abal yab tucu tsu’u a Dios axi quetel tin lej ts’alat coytal. Max i ejtohualac qui jec’a’ an yajchictalab axi ne’ets tucu abchi an Ajatic axi bijiyab ti Cordero.
17 Im bajumalits xohue’ am pulic bijchith q’uicha tam ti a Dios ne’ets tucu abchi i c’ac’ath yajchictalab. ¿Jita’ hualam ne’ets quin ejtou quin jec’a’? Ni jita’.