7
Ts’o’math xi lajuj tsab i cuenel Israelchic
Taley u tsu’u cubat tse’ i ángelchic tin tse’lomtal in hualte’lil an tsabal, jun ti calel q’uicha, ani jun ti tsaylel, ani jun ti otsel q’uicha, ani jun ti alal. Nixe’ xi ángelchic in tanc’uiyal axi tse’lam i ic’ abal yab ca juchun c’al an tsabal, ni c’al am pulic lejem, ni c’al an te’chic. U tsu’u jaye tal junaque i ángel ti calel q’uicha in chal i ts’o’maxtalab ca ts’o’mayat jita’ pel i c’alab a Dios. Ja’its a Dios axi ejat abal ets’ey. Tam axi junaque an ángel in tauna’ nixe’ xi tse’lam axi pithach in uchbil c’al a Dios abal quin abchi i yajchictalab ti tsabal ani ti al am pulic lejem. Lej tsapic cau nix an ángel in ucha’chic xi tse’lam antse’:
―Oc’ox ca ts’o’manchat tim piq’uib in t’ojnalilchic a Dios, tiq’uele ca abchi i yajchictalab ti tsabal, ani ti al am pulic lejem, ani ti al an te’chic.
U ats’a’ in ulu abal ca ts’o’mayat bucchic inic c’al tse’ i mil i inicchic axi a Dios ne’ets quin tacuy c’al xi lajuj tsab i cuenel Israelchic. Lajuj tsab i mil ca ts’o’mayat ti al an cuenel Judá, aniye jaye ti al an cuenel Rubén, ani ti al an cuenel Gad. Jayetseq’ui ti cuenelchic Aser, ti Neftalí, ti Manasés, ti Simeón, ti Leví, ti Isacar, ti Zabulón, ti José, ti Benjamín.
Am pulic mulcunel thac toltomith
Taley u tsu’u jun i lej pulic mulcunel cubat tin tamet in lej ts’alat coytal a Dios ani tin tamet an Cordero. Hua’ats lej yan, ma ni jita’ yab in ejtohual quin ajiy jay. Thac toltomith ani in cua’al i apats’ tin c’ubacchic. Jats jaja’chic axi calthame tim patal am bichouchic ani tim patal i pactha’ bichoulomchic. Hua’ats yan i pil at juntal xits’talab ani yan i pil cahuintalab. 10 Lej cahuith cau in ulalchic:
Ja’its a Dios ani an Cordero ax tu jec’onthamal.
Ja’its a Dios axi quetel ti lej Abatnom tin lej ts’alat coytal.
11 Tim patal an ángelchic ti eb u tsu’u cubat tin tonith jun ti quetel a Dios, ani xi jun inic c’al tse’ i yejtselchic, ani xi tse’ i ejattalab. Tam u tsu’u nuc’panalchic tin tamet a Dios, ani in c’ac’nalchic. 12 In ulalchic:
Lej chubax i ajtinchal ani i puhuethanchal im bij a Dios.
Ja’its expith jaja’ in cua’al in tsalap lej pulic. I binal i c’ac’namal yan.
Ja’its i c’ac’nal cum in lej cua’al in tsap ani in huit’omtal quin t’aja’ patal jahua’ quin le’na’.
Ja’its jaja’ ax tu thabalnal. Ja’its ne’ets qui c’ac’na’ abal ets’ey. Amén.
13 Tamna’ tin conoy jun c’al xi jun inic c’al tse’ i yejtselchic:
―¿Jant’o in ey hualam axe’ xi mulcunel thac toltomith? ¿Ju’tam hualam ti che’nec?
14 Nan u ucha’:
―Pay’lom tata’ a exlal, nana’ iba.
Ani jaja’ tin toc’tsiy:
―Ja’its jaja’chic ax in yajchicnamal am pulic c’ac’ath yajchictalab abchinenec c’al a Dios tam ti xe’tsin jaja’chic tsabal. Xohue’ t’oquethachits ani thac toltomith cum an Cordero in t’oquethamalits c’al in xits’al. 15 Jaxtam ti c’uajatchic tin tamet in lej ts’alat coytal a Dios ti c’ac’nax q’uicha ani acal. C’uajatchic tin tiyopanil a Dios ti eb. U beletnabchic ani u tsalmiyab c’al a Dios axi quetel tin lej ts’alat coytal. 16 Yabats in yajchicnal an jayil ni an chiquenib. Yabats ne’ets quin yajchicna’ in c’ac’lil a q’uicha. Yabats ne’ets ca c’olohuat c’al jahua’quits tam c’aq’uem. 17 Ne’ets ca beletnachic ejtil max pel i ovejachic c’al an Ajatic axi bijiyab jaye ti Cordero ani utat c’uajat tin ts’alat coytal a Dios. Ani ne’ets ca ne’thachic jun ti ets’ey elel an ja’ abal quin uts’a’. Ne’ets ca c’uajiy culbel abal ets’ey c’al a Dios. A Dios yab ne’ets quin jila’ jant’o ca hua’tsin axi yab alhua’ abal yab ca uq’uin.