4
¿Bue ñellena uri iñedɨcaɨ?
¿Bue ñellena fuiriruidomoɨ? ¿Bue ñellena icɨriruidomoɨ? Omoɨ comecɨaɨmo maraiñedɨcɨno illa muidona. Omoɨ comecɨaɨmo maraiñeno jitaillacɨno illa muidona. Naie jitaillacɨno omoɨ comecɨaɨmo namataacana muidona. Rana jitaidomoɨ. Iena omoɨ feiñoñena jira, naimacɨ rana fɨɨllena, comena meinetomoɨ. Eo uradoidomoɨ. Omoɨ jitaille rana feiñoñena jira, fuiridomoɨ. Omoɨ jitaille rana Jusiñamuimo omoɨ jɨcañena jira, iena feiñoñedomoɨ. Jɨaɨcaiño Jusiñamuimo jɨcadomoɨ; iadedɨ raise jɨcañedomoɨ. Ie jira iena feiñoñedomoɨ. Danɨ omoɨ jitailla ra feiñollena, omoɨ comecɨ jaɨsillena, jɨcadomoɨ. Jusiñamuina birui raise jitaiñedomoɨ; ia naimɨe dɨbeimo iñedɨnona jai jitaidomoɨ. Bie enɨruemo ite rafuena omoɨ isiruillamona, Jusiñamuina jai raise nabaiñedomoɨ. ¿Nɨese iena uiñoñedomoɨ? Bu naie rafuena isiruiacania, Jusiñamui dɨbeimo jai iacaiñede. Jusiñamui cuetatagafuiaɨna raise facañedomoɨ. Naiedɨ caɨmo llote: “Jusiñamui omoɨmo jai fecaca Joreñodɨ omoɨ comecɨna eo raise namataacade”. Caɨna eo duenailla jira, naimɨe dɨbeimo caɨ raise illena, Jusiñamuidɨ caɨna eo canoacade. Jusiñamui cuetatagafuiaɨ iena llote: “Jusiñamuidɨ abɨ ɨedotɨmɨena canoñede; iadedɨ abɨ ɨedoñedɨmɨena canode”. Naimɨe dɨbeimo iacaiñedɨmɨena ñaɨte. Naimɨe dɨbeimo iacadɨmɨena canuana jɨaɨ ñaɨte.
Ie jira Jusiñamui anamo omoɨ i. Naimɨena raise omoɨ ɨɨno. Taɨfe uaina jitaiñenanona, naimɨe uaina oni caiño. Ie mei omoɨmona naimɨe oni jaite. Jusiñamuina nabaillena, naimɨe dɨne iaɨre omoɨ i. Ie mei naimɨe omoɨ dɨne iaɨreno iite. Jeacɨnona fɨnoraɨnɨ, omoɨ comecɨaɨ iuaillaɨna meido. Naganomo omoɨ comecɨaɨna facañeno. Omoɨ comecɨaɨna marena fɨno. Maraiñede rafue omoɨ jai fɨnuamona, omoɨ sunai. Jaɨsiñeno, ie ia omoɨ jeacɨno facaina omoɨ mai ee. Caɨmare iñeno; ia omoɨ jeacɨno facaina omoɨ mai sunai. 10 Jusiñamui dɨbeimo abɨna ɨedoñeno omoɨ i. Ie mei naimɨe omoɨ comecɨaɨna iobitaite.
Jɨaɨno jɨnafomo jeare ñaɨñeno
11 Amatɨaɨ, maraiñede rafuena naimacɨ fɨnoiadedɨ, jɨaɨno jɨnafomo jeare ñaɨñeno. Creyente jɨnafomo bu jeare ñaɨa, creyentena bu jɨcoia, creyentena naimɨe isiruiñena jira, Jusiñamui uaina raise ɨɨnoñede. Jusiñamui uaina naimɨe ɨɨnoñenamona, Jusiñamui uaina jɨaɨ jamaiñocaide. 12 Jusiñamuidɨ maraiñede rafuena fɨnodɨmɨena duere fɨnoite. Caɨ jeacɨnomona caɨna jillotarede. Caɨ jeacɨno facaina caɨna duere fɨnorede. Ie jira jɨaɨe creyentena jɨcoñeno.
Ɨco are caɨmo suite rafuena uiñoñedɨcaɨ
13 Jɨaɨe rafuena lloiacadɨcue. Nɨbaɨ llotomoɨ: “Birui jɨaɨe naɨraɨmo jaitɨcaɨ. Birui caɨ jaiñenia, ɨco are jaitɨcaɨ. Rana fecajamona ucube caɨ ollena, nainomo daje año iitɨcaɨ”. 14 Iese llotomoɨ; iadedɨ nɨe isoide rafue ɨco are illena uiñoñedomoɨ. Caɨ ille dɨnori uillɨe illa isoi itɨcaɨ. Dallu bene itɨcaɨ. Ie mei jai iñedɨcaɨ. 15 Ie muidona omoɨ llua: “Caɨ Nama jitaia, nia iitɨcaɨ. Caɨ Nama jitaia, nɨe isoide rafuena fɨnoitɨcaɨ”. 16 Iena lloñedomoɨ; iadedɨ danɨ omoɨ comecɨaɨna facajano llotomoɨ. Iemona eo abɨna ɨedotomoɨ. Abɨna ɨeduadɨ maraiñede. 17 Mare rafuena fɨnuana uiñotɨmɨedɨ mare rafuena fɨnoñenia, jeacɨno jai fɨnode.