5
Ucuberedɨnomo lluacɨno
Ucuberedɨno, daje rafuena omoɨmo jɨaɨ lloiacadɨcue. Omoɨmo ramo jirite. Ja eo duere sefuitomoɨ. Ie jira cuiri-cuiri ee. Omoɨ raruiaɨ ja sabite. Omoɨ mare ɨniroi ja sabite, ɨbuisaɨ guilla jira. Omoɨ ucube ja ieñeite. Ieñena jira, comɨnɨ omoɨ faɨfillana uiñoitɨmacɨ. Abɨna faɨfitomoɨ, iraimo ra boa isoi. Ero, ailluena ucube iraɨruillaɨ iena jai eenotomoɨ. Naie facaisedɨ jai ride. Omoɨ maɨjɨraɨnɨ maɨjɨamona ucubedɨ omoɨmo nia ite. Omoɨ enɨruemo maɨjɨdɨmacɨ; ia naimacɨna raise ɨbañedomoɨ. Jai eedɨmacɨ. Caɨ nanoca Nama iena cacade. Omoɨ illa dɨnori ailluena raruiaɨ omoɨmo ite. Nana omoɨ comecɨaɨ jitailla rafuena fɨnodomoɨ. Omoɨ comecɨ jitailla isoi itomoɨ. Naie ɨba ollɨrui jai ride. Maredɨnona duere fɨnodomoɨ. Nɨe isoide rafuena omoɨmo fɨnoñedɨmacɨ. Abɨna rɨidoñedɨmacɨ; iadedɨ naimacɨna meinetomoɨ. Ie jira Jusiñamuimona ja duere sefuitomoɨ.
Caɨ Nama billemo fecuise omoɨ ocuiri
Amatɨaɨ, caɨ Nama billemo fecuise omoɨ ocuiri. Comɨnɨdɨ imacɨ illɨmona riara feiñuana sedadɨmacɨ. Nocɨ deillemo fecuise ocuiridɨmacɨ. Ie mei riara llɨsillana otɨmacɨ. Ie isoi caɨ Nama billemo fecuise ocuiri. Omoɨ comecɨaɨ rucaicueriñeno, caɨ Nama bille iaɨre illa jira. Duere omoɨ sefuia, Jusiñamui juez isoi omoɨmo lloi raillano, “Jɨaɨe creyente muidona duere sefuidɨcue” raiñeno. Jusiñamui omoɨ illana raise uiñote. 10 Amatɨaɨ, Jusiñamuina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨmona caɨ fueua. Caɨ Nama dɨbeimo ñaɨtɨmacɨ. Duere sefuidɨmacɨ; iadedɨ eecuiñedɨmacɨ. 11 Naimacɨ Jusiñamuina faɨnonocaiñena jira: “Naimacɨ comecɨaɨdɨ caɨmare itɨmacɨ” raitɨcaɨ. Job mɨcorɨna jɨaɨ comecɨtɨcaɨ. Naimɨe jaie ite. Naimɨe eeñeno duere sefuide. Duere sefuide; ia Jusiñamuina faɨnonocaiñede. Ie mei ja muidomo nɨe isoide caɨ Nama naimɨena fɨnuana uiñotɨcaɨ. Caɨ Namadɨ naimɨena duenailla jira, naimɨena raise canode. Caɨna jɨaɨ duenaite. Ie jira caɨna jɨaɨ canoite.
12 Cue amatɨaɨ, nanoca rafuena nia lloiacadɨcue. Omoɨ lloga uai omoɨ fɨnollena jɨaɨe comɨnɨ uiñollena, Jusiñamui mamecɨna llɨnotomoɨ. “Iena caɨ llɨnoia, caɨ lloga uaina caɨ fɨnoñenia, Jusiñamui caɨna duere fɨnoite” raitomoɨ. Omoɨ lloga uai omoɨ fɨnollena, Jusiñamui mamecɨna jamai ebena llɨnoñeno. Monamo ite ra mamecɨna jamai ebena llɨnoñeno. Enɨruemo ite ra mamecɨna jamai ebena llɨnoñeno; iadedɨ nɨe isoide rafuena omoɨ lluamona, uanaicɨnona jaca llono. Iese llono, Jusiñamui omoɨna duere fɨnoi raillano.
13 Omoɨmona duere sefuidɨmɨe ia, naimɨe Jusiñamuimo jɨcaja. Comecɨ caɨmare itɨmɨe ia, Jusiñamuimo iobillacɨnona rua. 14 Duidɨmɨe ia, naimacɨ naimɨeri Jusiñamuimo jɨɨllena, creyentiaɨna sedaraɨnɨna uaidua. Naimacɨdɨ farena naimɨe abɨmo gɨa, caɨ Namamo jɨɨanona, naimɨe ie duicomona jilloillena. 15 Ɨɨnuano jɨɨia, jilloite. Caɨ Nama naimɨena jillotaite. Naimɨe fɨnoca jeacɨnona oni jɨaɨ dotajite. 16 Ie jira coninɨmo omoɨ maraiñedɨcɨnona llono. Ie mei Jusiñamuimo coninɨaɨna omoɨ jɨɨ, omoɨ duicomona omoɨ jilloillena. Jusiñamuimo marebicaidɨmɨe jɨɨia, dɨga rafuena fɨnorede. 17 Elíana comecɨtomoɨ. Jaie ite; ia naimɨedɨ caɨ isoide. Jusiñamuimo jɨɨde, nocɨ deiñellena. Ie mei daje amani fɨemona abɨmo atomonado jaca deiñede. 18 Ie mei dane jɨɨde, nocɨ deillena. Ie jira nocɨ deide. Ie mei riara dane sɨcode.
19 Amatɨaɨ, omoɨmona damɨedɨ Jusiñamui ie uanaicɨno dɨbeimona jaia, dane Jusiñamui dɨbeimo naimɨena bu itataia, eo mare. 20 Iena bu fɨnoia, naimɨena ie uaiñedɨcɨnomona itatate. Faɨfillemona jai jillotate. Jusiñamuidɨ naimɨe jeacɨnuaɨna oni dotajamona, iemona jɨaɨ jillotate. Mai. Santiagodɨcue.