14
Jesúdɨ abɨna sɨridɨmɨena jillotaja rafue
Jɨaɨruido sábadoruimo Jesúdɨ fariseo imɨe jofomo guisaide. Naie fariseo imɨedɨ illaɨcomɨnɨ. Nainomo itɨno Jesúmo eo eruaɨdɨmacɨ. Guille facaise naie jofomo duidɨmɨe bite. Naimɨe abɨna sɨridɨmɨe. Nainomo itɨnomona damɨeriedɨ fariseuaɨ comɨnɨ. Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨna llofueraɨnɨ jɨaɨ itɨmacɨ. Naimacɨmo Jesús jɨcanote:
—Sábadoruimo comena cue jillotaia, ¿omoɨmona jeacɨno fɨnodɨcue? ¿Nɨese Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨ iena llote?
Uaina oñedɨmacɨ. Ie jira Jesús duidɨmɨe onollɨna llɨnuamona, naimɨena jillotate. Ie mei naimɨena jino orede. Nainomo itɨnomo llote:
—Sábadoruimo maɨjɨcabidomoɨ. Sábadoruimo omoɨ jurareta pozomo uaidena, iena jillotallena, nairuimo iena arɨ otomoɨ. Omoɨmona naie isoide maɨjɨa mare. Bimɨena cue jillotaja jira, ¿nɨese cuena jeare ñaɨtomoɨ? Iena cacajanona, uainicaidɨmacɨ.
Jesúdɨ guillena uaidoganona llua rafue
Jesúdɨ naimacɨ guisaɨbillana cɨode. Jɨaɨno baɨfemo illena, jofo nama abɨmo nana raɨacadɨmacɨ. Iena cɨuamona, naimacɨmo Jesús rafuena llofuete:
—Rafue dɨne guillena omoɨna bu uaidoia, jofo nama abɨmo raɨñeno, omoɨ baɨfemo itɨmɨe bi raillano. Jofo nama abɨmo omoɨ raɨa, omoɨ baɨfemo itɨmɨe bia, jofo nama omoɨmo lloite: “Bimɨemo omoɨ raɨllanona feca”. Meidaillanona, oni raɨnadaitomoɨ. 10 Ie jira rafue dɨne omoɨna uaidoia, naie jofomo omoɨ ria, oni raɨ. Ie mei jofo nama jitaia, omoɨmo lloite: “Cue abɨmo raɨ”. Ie mei nana naie itɨno omoɨ iobillana cɨoitɨmacɨ. 11 Ie isoide. Jusiñamuidɨ jɨaɨmɨe afemo iacadɨmɨena jɨaɨmɨe afemo iñenana itataite. Jusiñamuidɨ jɨaɨmɨe afemo iacaiñedɨmɨena jɨaɨmɨe afemo itataite.
12 Naimɨena uaidotɨmɨemo Jesús llote:
—Guille rafuena o fɨnoia, naga icaiño o nabaiñɨaɨna uaidoñeno. Naga icaiño o comɨnɨna uaidoñeno. Naga icaiño o ecɨmo itɨno ucuberedɨnona uaidoñeno. Naimacɨna o uaidotɨona, jɨaɨruido guillena ona uaidoitɨmacɨ, naie ɨba o ollena; 13 ia rafuena o fɨnoia, dueredɨnona uaido. Ñuja-ñujacaida macaritɨnona uaido. Uisɨnidɨnona uaido. 14 Naimacɨmona ɨba ɨco o oñenamona, Jusiñamui ona caɨmare itataite. Jɨaɨruido fiodaillamona mareuidɨno jilloia, monamo Jusiñamui ona ɨbaite.
Jesúdɨ ailluena guille fɨnoca rafuena llua rafue
15 Jesús abɨmo itɨnomona Jesús lluana damɨe cacajano, raite:
—Monamo Jusiñamui illanomo itɨmɨedɨ marena iite.
16 Jesús uai ote:
—Iena omoɨ raise uiñollena bie rafuena lloitɨcue. Damɨe aillue rafuena fɨnode. Ailluena comɨnɨna uaidote. 17 Rafue illaruimo ie mullaɨmana orede, comɨnɨna dane uaidollena. Raite: “Mai bi. Nana guille fɨnuadɨ jai fuite”; 18 ia biacaiñedɨmacɨ. Damɨe llote: “Enɨruena como ɨbadɨcue. Iena jɨbuisaiacadɨcue. O rafuemo jaiñeitɨcue. Ie jira cue joreñona icɨñeitɨosa”. 19 Jɨaɨmɨe llote: “Diez dɨga juraretana como ɨbadɨcue. Naimacɨna jɨbuisaiacadɨcue. O rafuemo jaiñeitɨcue. Ie jira cue joreñona icɨñeitɨosa”. 20 Jɨaɨmɨe llote: “Rɨño como otɨcue. Ie jira o rafuemo jaiñeitɨcue”. 21 Ie nama dɨne naie mullaɨma abɨdo jaide. Comɨnɨ biacaiñenana llote. Iena cacajano, rafue namadɨ icɨrite. Ie mullaɨmamo llote: “Caɨ naɨraɨ naɨsona jai. Dueredɨnona uaido. Ñuja-ñujacaida jaidɨnona uaido. Uisɨnidɨnona uaido”. 22 Ie mei naie mullaɨma jaide. Abɨdo naimɨe bia, ie namamo llote: “O lluana fɨnodɨcue. Ailluena comɨnɨ jai bitɨmacɨ. O jofomo illɨno nia ite”. 23 Rafue namadɨ uai ote: “Naɨsomo itɨnona bene atɨllena, cue jofona oruitallena, caɨ naɨraɨmona jino jai. 24 Cue nano uaidogano cue guillena guiñeitɨmacɨ”. Ie isoide. Jusiñamui rafuena feiñotɨno monamo Jusiñamui illanomo ɨco iitɨmacɨ; ia naimɨe rafuena jitaiñedɨno nainomo ɨco iñeitɨmacɨ.
Jesúdɨ naimɨe llofueganona jaiacadɨno rafue
25 Naie facaise ailluena comɨnɨ Jesús dɨga jai jaisoidɨmacɨ. Naimacɨmo llote:
26 —Cue llofuegamɨena jaiacadɨmɨe cuena ie moo baɨfemo isiruilla. Cuena ie ei baɨfemo isiruilla. Cuena ie aɨ baɨfemo isiruilla. Cuena ie uruiaɨ baɨfemo isiruilla. Cuena ie amatɨaɨ baɨfemo isiruilla. Cuena ie mirɨñotɨaɨ baɨfemo isiruilla. Cuena ie abɨ baɨfemo isiruilla. Iese cuena isiruiñenia, cue llofuegamɨena raise jainide. 27 Cue llofuegamɨena bu jaillamona, duere sefuicana jaite. Nɨbaɨ naiemona fiodaite. Bu iese jaiacaiñenia, cue llofuegamɨena naimɨe raise jainide.
28 ’Ero, jɨaɨe rafuedo iena lloitɨcue. Jofona bu fɨnoacania, ie ucubena bailla dɨese uiñollena: “¿Nɨga raifite?” comecɨna nano facade. 29 Iese naimɨe comecɨna facañenia, goguiraɨ naidania mei, ie ucube riñenia, taiguanona, naimɨeri jaɨsitɨmacɨ. 30 Raitɨmacɨ: “Ie jofo fɨnua taɨnede; iadedɨ fuidonide”.
31 ’Ero, jɨaɨe rafuedo iena lloitɨcue. Illaɨma jobaimena fɨnoacania, nano comecɨna facade: “Cuemo ite diez mil soldaduaɨ. Cue bacauaimo ite veinte mil soldaduaɨ. ¿Nɨese emodofitɨcue?” Comecɨna facaja mei: “Emodofiñeitɨcue” naimɨe comecɨna facajia, 32 nia are naimɨe bacauai ia, daguelli uicodo orede, ie faɨriconɨ dɨga ñaɨllena. Raite: “Jobairiacaiñedɨcue; ia o dɨga bie rafuena raise fɨnoacadɨcue”. 33 Biemo comecɨna omoɨ faca. Ie raruiaɨmo bu comecɨna eo facaia, cue llofuegamɨena jainide.
34 ’Sal mare; iadedɨ ie caɨmano jai iñenia, ¿dane nɨese nɨbaɨamona caɨmarenite? 35 Jai maraiñede. Enɨruemo jonegadena, jɨaɨ maraiñede. Oni dotaca. Ie isoide. Cue llua isoi omoɨ iñenia, cue llofueganona jainidomoɨ. Omoɨ jeforena jira, raise fueollena, cue lluamo cacarei. Iena ɨɨno.