5
Jesús muidona, naimacɨ ailluena llɨcɨaɨna ua rafue
(Mt 4.18-22; Mr 1.16-20)
Jɨaɨruido Genesaret railla jorai fuemo Jesús ia, ailluena comɨnɨ naimɨe dɨne bitɨmacɨ. Ie rafue raise cacaillena, coninɨ oni ñuicocana naimɨe ecɨmo bitɨmacɨ. Ie facaise jorai fuemo Jesús mena sɨjɨde botena cɨode. Naimacɨ lloijina naimacɨ jocua jira, naie botemo lloiji faɨraɨnɨ iñede. Comɨnɨ ie llofuiacɨnona raise cacaillena, Jesús daje botemo jaide. Naie bote namadɨ Simón Pedro. Naie bote joraimo janore baɨ ñuitallena Simómo jɨcanote. Botemo ana raɨta, botemona comɨnɨna llofuete. Llofuia mei, Simómo llote:
—Aforedɨnomo jai. Nainomo omoɨ lloijina faɨno.
Simón uai ote:
—Maestro, cue nabaiñɨaɨ dɨga namona naɨo lloiji faɨtɨcaɨ; iadedɨ jaca buena oñedɨcaɨ. ¿Nɨese ja oitɨcaɨ? Iadedɨ o llua jira, lloijina faɨtɨcue.
Iena naimacɨ faɨa mei, ailluena llɨcɨaɨna jiitatɨmacɨ. Ie jira naimacɨ lloiji cuaranoiacade. Iena cɨuano, onollɨ dɨga imacɨ nabaiñɨaɨna uaidote, naimɨena naimacɨ canollena. Naimacɨ canuaɨbilla mei, llɨcɨaɨna naga bote oruitate. Eo oruilla jira, buiacade. Iena cɨuano, Simón Pedro Jesúmo iobillacɨno fecallena, caiñɨcɨ ɨfodo raɨnadate. Raite:
—Odɨ siño Jitodɨo; ia cue jamai bue isoilla jira, cuemona oni jai. Jeacɨnona fɨnouidɨmɨedɨcue.
Ailluena llɨcɨaɨna naimacɨ ua jira, naimacɨ raijicaillamona, iena naimɨe llote. 10 Naimɨe nabaiñɨaɨmona Zebedeo jito iaɨmaiaɨ ite. Juan dɨga Jacobo iaɨmaiaɨ. Simómo Jesús llote:
—Cuena jacɨruiñeno. Llɨcɨaɨna birui ocabitomoɨ; iadedɨ cue dɨbeimo naimacɨ illena, biruimona comɨnɨna oitomoɨ.
11 Enɨruemo sɨjɨano, naimacɨ raruiaɨ faɨnonocaida, Jesús dɨga jaidɨmacɨ.
Jesúdɨ efonaitɨmɨena jillotaja rafue
(Mt 8.1-4; Mr 1.40-45)
12 Jɨaɨruido Jesúdɨ jɨaɨe naɨraɨmo ia, efonaitɨmɨe naimɨe dɨne bite. Naimɨe eo fodo jaide. Jesúna naimɨe cɨuano, naimɨena raise uaiduamona, ana bɨtadate. Llote:
—Maestro, o jitaiadedɨ, cuena jillotaredɨo.
13 Jesús ie onollɨ oni ñuitajanona, naimɨena jetade. Raite:
—Ona jillotaiacadɨcue. Mai o jillo. —Ieconi jillode.
14 Jesús naimɨemo llote:
—Omo suide rafue jaca bumo lloñeno; iadedɨ Jerusalémo Jusiñamui jofomo Jusiñamui dɨga ñaɨraɨmamo o abɨna acatajai. O jillua jira, Jusiñamuimo Moisés mɨcorɨ jaie lloga rana feca Iemona comɨnɨ o jilluana uiñoitɨmacɨ.
15 Iese Jesús naimɨemo llote; iadedɨ Jesús fɨnoca rafue llocana eo uite. Ie muidona naimɨe lluana cacaillena, duidɨnona Jesús jillotallena, ailluena comɨnɨ naimɨe dɨne bitɨmacɨ. 16 Bitɨmacɨ; iadedɨ Jusiñamui dɨga ñaɨllena, jofue iñenanomo Jesús jaide.
Jesúdɨ tɨsitaitɨmɨena jillotaja rafue
(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)
17 Jɨaɨruido naimɨe llofueia, dɨga comɨnɨ naimɨe illa jofomo bitɨmacɨ. Fariseuaɨ railla comɨnɨ bitɨmacɨ. Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨna llofueraɨnɨ bitɨmacɨ. Galileamona dɨga naɨraɨmona bitɨmacɨ. Judeamona bitɨmacɨ. Jerusalémona bitɨmacɨ. Jusiñamui uaido Jesús naimɨe dɨne bite duidɨnona jillotate. 18 Ie facaise ie bɨiramo bɨide tɨsitaitɨmɨena Jesús dɨne damɨerie atɨdɨmacɨ; 19 iadedɨ naimacɨ uillɨfo iñena jira, ailluena comɨnɨ illa jira, riñedɨmacɨ. Naie jofo bɨbanilla jira, jofo emodomo a jaidɨmacɨ. Jofo beicɨmo ite tɨdabacuido a jaidɨmacɨ. Jofo emodo econocaida ifodo naimɨena ie bɨiramo bɨide dɨga, comɨnɨ motomo Jesús ecɨmo ana ñuitadɨmacɨ. 20 Iena Jesús cɨuanona, tɨsitaitɨmɨe jilluana naimacɨ ɨɨnuana Jesús uiñote. Tɨsitaitɨmɨemo llote:
—Jadi, o jeacɨnona cue feitaja jira, iena oni jai dotadɨcue. Ie facai ɨbana jai oñeitɨcue.
21 Nainomo itɨnomona Moisés mɨcorɨ llogacɨnona llofueraɨnɨ itɨmacɨ. Fariseuaɨ jɨaɨ itɨmacɨ. Comecɨaɨna facadɨmacɨ: “Naimɨe Jusiñamuina jeare ñaɨte. Dama Jusiñamui jeacɨnona dotarede. Bimɨe Jusiñamuiñede; ia Jusiñamui ifomo iacade”. 22 Naimacɨ comecɨaɨ facajacɨnona Jesús uiñuanona, naimacɨmo jɨcanote:
—¿Bue ñellena omoɨ comecɨaɨna iese facadomoɨ? 23 Bimɨemo: “O jeacɨnona jai oni dotadɨcue” cue lloia, cue uai siñonana uiñoñeitomoɨ; ia bimɨemo: “Mai naidacaillanona macari” cue lloia, cue uai siñonana uiñoitomoɨ. 24 Monamona jaie cue billanona, ɨimana jaidɨcue. Ie jira jeacɨno oni dotaja uai cuemo ite. Iena omoɨ uiñollena, tɨsitaitɨmɨemo lloitɨcue: “Mai naidacai. O bɨira ferɨanona, o jofomo mai jai”.
25 Iese naimɨe raillamona, tɨsitaitɨmɨe jillode. Ieconi naimacɨ motomo naimɨe naidaide. Ie bɨira ferɨano, Jusiñamuimo iobillacɨno fecajano, ie jofomo jaide. 26 Nana naiena cɨodɨno eo raijicaidɨmacɨ. Iemona Jusiñamuimo iobillacɨnona fecadɨmacɨ. Eo raijicaillamona, raitɨmacɨ:
—Bie isoide siño comena jaca cɨoiñedɨcaɨ.
Jesúdɨ Levína fetua rafue
(Mt 9.9-13; Mr 2.13-17)
27 Jesús jino macarillano, gobierno facaina ucube oraɨmana cɨode. Naimɨe mamecɨ Leví. Ie ucubena ouillanomo raɨde. Jesús naimɨemo llote:
—Cue llofuegamɨena o jaillena, cue dɨga bi.
28 Naidacaida, Jesús dɨga jaillanona, ie maɨjɨana faɨnonocaide. 29 Naillɨ ie jofomo Leví aillue rafuena fɨnode, Jesús iena. Dɨga ucube oraɨnɨ guisaɨbitɨmacɨ. Dɨga jɨaɨe comɨnɨ jɨaɨ guisaɨbitɨmacɨ. Jesús dɨga danomo guitɨmacɨ. 30 Nainomo fariseuaɨ comɨnɨdɨ, Moisés mɨcorɨ llogacɨno llofueraɨnɨ dɨga, jamai bitɨmacɨ. Jesúna cɨuanona, ie llofueoicaiganomo jɨcanotɨmacɨ:
—¿Bue ñellɨ ucube oraɨnɨ dɨga guitomoɨ? Maraiñede comɨnɨ dɨga guitomoɨ.
Moisés mɨcorɨ llogacɨnodo ucube oraɨnɨ raise jaiñenamona, naie isoidɨno dɨga fariseuaɨ comɨnɨ nabairiñena jira, iese jɨcanotɨmacɨ. 31 Jesús iena cacajano, llote:
—Ecairedɨno médicona jitaiñedɨmacɨ; iadedɨ duidɨnodɨ médicona jitaidɨmacɨ. 32 Jusiñamui dɨbeimo mareuidɨnona uaɨbiñedɨcue; iadedɨ maraiñedɨnona uaɨbitɨcue.
Jesúmo comɨnɨ guiñenana jɨcanua rafue
(Mt 9.14-17; Mr 2.18-22)
33 Naie facaise fariseuaɨ dɨnena Jesúmo llote:
—Caɨ einamacɨ llua isoi, Jusiñamuina caɨ raise iobitallena, guiñenaruillaɨ illa facaiseconi guiñedɨcaɨ. Jusiñamuimo jɨɨcabidɨcaɨ. Caɨ jeacɨno facaina sunaicabitɨcaɨ. Caɨ einamacɨ rafuedo Juan Bautista llofueoicaigano jaidɨmacɨ. Caɨ llofuegano iedo jɨaɨ jaidɨmacɨ; iadedɨ o llofueoicaigano jaca guitɨmacɨ. ¿Bue ñellena caɨ einamacɨ rafuedo jaiñedɨmacɨ?
34 Jesús uai ote:
—Jɨaɨe rafuedo iena lloitɨcue. Coniruedɨ ie aɨna uarui ia iobilla jira, ie nabaiñɨaɨ sunaiñedɨmacɨ. Iobillamona guitɨmacɨ. 35 Jɨaɨruido jai aɨreiacade conirue naimacɨ dɨga iñenia, naimacɨ comecɨ sunaillamona, naimacɨ jitaia, guiñenaruillaɨdɨ iite. Ie isoide. Cue comɨnɨ dɨga birui cue illa jira, iocɨre itɨmacɨ. Ɨco cue jaille mei, sunaitɨmacɨ. Ie muidona birui cue llofueoicaigano guicabitɨmacɨ. 36 Jɨaɨe rafuedo iena lloitɨcue: Nia jocoñega comue ɨniroidɨ jacaɨe ɨniroimo jɨlliñega. Jɨlliadɨ jocua mei, comue ɨniroi jacaɨe ɨniroimona fo llirite. Eo fodo cuararite. Jai maraiñeno cɨoite. 37 Jacagomona fɨnoca bolsa como fɨnoca vino joneñega. Jonegadena, maɨriñena jira, sɨrillamona igoɨ raɨre cuararite. Vino faɨfite. Igoɨ jɨaɨ faɨfite. 38 Como fɨnoca vino comogomo jonelle. Iemei iena faɨfiñeite. 39 Navui fɨnoca vino jirua mei: “Navui fɨnoca vino nia mare” raillamona, como fɨnoca vino buna jiroacaiñede. Ie isoide. Omoɨ einamacɨ rafue ifomo jɨaɨe rafue birui ite. Iena omoɨmo llocabitɨcue. Iedo jaidɨcaɨ; ia omoɨ einamacɨ rafuemo omoɨ fɨbilla jira, jɨaɨe rafuedo birui jaiacaiñedomoɨ —llote.