11
Judíuaɨ comɨnɨmona dajerie ɨɨnoitɨmacɨ
Jusiñamuidɨ judíuaɨna faɨnonocaillamo omoɨ comecɨaɨna facañeno. Judío imɨedɨcue. Abraham uruiaɨ mɨcorɨaɨmona comuidɨcue. Benjamín railla naɨraɨ imɨedɨcue. Naimacɨna jaie naimɨe fetua jira, Jusiñamui judíuaɨna faɨnonocaiñede. Elíamo jaie ite rafuena uiñotomoɨ. Jusiñamuimo naimɨedɨ judíuaɨna llote: “Cue Nama, o facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨna meinetɨmacɨ. Ona caɨ sedajanona judaɨdɨmacɨ. Dama cue fɨebidɨcue. Cuena jɨaɨ meineiacadɨmacɨ”. Jusiñamui dɨnena uai ote: “Dama iñedɨo. Siete mil ɨiñɨaɨ cue dɨbeimo nia eenotɨcue. Baal railla jiraraɨna jaca sedañedɨmacɨ. Cuena nia sedadɨmacɨ” llote. Birui ie isoide. Naimacɨna duenaillamona, naimacɨna Jusiñamui fetua jira, dajerie Jusiñamui dɨbeimo itɨmacɨ. Naimacɨna duenaillamona, naimacɨna fetode. Naimacɨ fɨnoca rafue muidona naimacɨna fetoñede. Naimacɨ fɨnoca rafue muidona naimacɨna fetodena, naimacɨna duenaillamona naimacɨna fetoñede.
Ie jira iena iese lloitɨcue. Ailluena judíuaɨdɨ marena Jusiñamui jitailla isoi illana oñedɨmacɨ; iadedɨ Jusiñamui fetocano iena otɨmacɨ. Ailluena comɨnɨ iena ɨɨnoiacaiñedɨmacɨ. Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ iena jaie cuega: “Jusiñamuidɨ naimacɨna abɨna uiñotañede. Jusiñamui fɨnoca rana naimacɨ cɨoia, iena uiñoñedɨmacɨ. Jusiñamui rafuena naimacɨ cacajia, iena cacaiñedɨmacɨ. Birui iese nia itɨmacɨ” cuega. David mɨcorɨ iena jɨaɨ llote:
Naimacɨmo aillue ra illamona, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite.
10 Naimacɨ comecɨaɨ Jusiñamui rafuena uiñoñeitɨmacɨ.
Naimacɨ fɨnoca rafue anamo duere sefuicana jaca jaitɨmacɨ.
Judíuaɨñedɨnomona dajerie ɨɨnoitɨmacɨ
11 Naimɨe rafuena judíuaɨ comɨnɨ jitaiñena jira, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnode; iadedɨ naimacɨna sofeñede. Jusiñamuina judíuaɨ ɨɨnoñena jira, Jusiñamuidɨ judíuaɨñedɨnona jai jillotate. Naimacɨna jai jillotate, judíuaɨ dɨnena judíuaɨñedɨnona uradoillena. Uradoillamona Jusiñamuidɨ naimacɨ naimɨena ɨɨnollena jitaide. 12 Cristona judíuaɨ jitaiñena jira, Jusiñamuimona judíuaɨñedɨnodɨ dɨga marecɨnona birui feiñotɨmacɨ. Cristo dɨbeimo ɨco judíuaɨ ia, Jusiñamuimona judíuaɨñedɨno ailluena feiñoitɨmacɨ.
13 Judíuaɨñedɨno, omoɨmo rafuena lloiacadɨcue. Omoɨ dɨne Jusiñamuidɨ cuena orede. Cue maɨjɨari eo marena ñaɨtɨcue, 14 cue comɨnɨ cuena uradoillena, Cristona dajerie ɨɨnotallena. 15 Cristona naimacɨ nia ɨɨnoñena jira, judíuaɨñedɨno jai ɨɨnotɨmacɨ. Cristona ɨco judíuaɨ ɨɨnoia, Jusiñamui dɨga jaca iitɨmacɨ. 16 Janore jisa juillɨruñu marenia, nana juillɨruaɨdɨ mare. Riara ie jainauaɨ marenia, nana ie igaillaɨ mare. Judíuaɨdɨ ie isoidɨmacɨ. Naimacɨ jaiagaɨ mɨcorɨaɨ jainauaɨ isoidɨmacɨ. Naimacɨ jaiagaɨ marenia, naimacɨdɨ jɨaɨ mare. Birui ite judíuaɨdɨ igaillaɨ isoidɨmacɨ.
17 Taɨde igaillaɨdɨ ie amenamo jai duiñede. Ie isoidɨmacɨ. Naimacɨmona Cristona jɨaɨno ɨɨnoñena jira, Cristomo jai duiñedɨmacɨ. Sotaca riara isoi, naimacɨ ifomo itomoɨ. Ie jira Jusiñamuimona rafuena jai feiñocabitomoɨ. 18 Naimacɨ ifomo omoɨ illa jira, abɨna uradoiñeno. Igaillaɨmona jainao cajellena, ie ijina oñede; iadedɨ iemo duilla jira, jainaomona igaillaɨ cajellena, ie ijina ote. Ie isoide. Naimɨemo omoɨ duilla jira, Jusiñamuimona rafuena jai feiñocabitomoɨ.
19 Comecɨaɨna facadomoɨ: “Taɨde igaillaɨ ifomo itɨcaɨ isoidɨcaɨ. Jusiñamui judíuaɨna oni dotade, caɨna fetollena”. 20 Uanaicɨnona comecɨaɨna facadomoɨ. Naimacɨ ɨɨnoñena jira, Jusiñamuidɨ naimacɨna oni dotade. Omoɨ ɨɨnua jira, naimacɨ ifomo itomoɨ. Ie jira abɨna uradoiñeno; iadedɨ Jusiñamuina omoɨ jacɨrui. 21 Naimɨena naimacɨ ɨɨnoñena jira, judíuaɨna duere fɨnode. Naimɨena omoɨ ɨɨnoñenia, daje isoi omoɨna duere fɨnoite. 22 Biemo comecɨaɨna faca. Naimɨena ɨɨnoñedɨnona jai duere fɨnode; iadedɨ omoɨna duenaite. Naimɨena ɨɨnocana omoɨ jaia, naimɨe omoɨna nia duenaite. Iese omoɨ jaiñenia, naimɨe omoɨna dotaite. 23 Judíuaɨ Cristona ɨɨnoñeno navui jaidɨmacɨ: iadedɨ Cristona naimacɨ birui ɨɨnoia, naimɨe dɨbeimo Jusiñamui naimacɨna itatarede, igai riaramo sotaja isoi. 24 Aillɨ riarana cuetɨcue. Naie amenamo nano duiñedomoɨ. Judíuaɨ nainomo nano duidɨmacɨ. Jusiñamui jitailla jira, sotaca igai isoi, naimacɨ ifomo omoɨna jai itatate. Ie jira Jusiñamui jitaia, nainomo nano naimacɨ duilla jira, naimɨedɨ judíuaɨna abɨdo oite.
Eo ailluena judíuaɨ jilloitɨmacɨ
25 Bie rafuena omoɨ uiñuana jitaidɨcue. Iena navui uiñoñedɨcaɨ. “Judíuaɨ baɨfemo faɨtɨcaɨ” omoɨ raiñellena, biena omoɨmo llotɨcue. Dɨga judíuaɨ Cristona birui ɨɨnoiacaiñedɨmacɨ. Jusiñamui jitailla dɨese judíuaɨñedɨno jillua facaisena, iese iitɨmacɨ. 26 Ie mei eo ailluena judíuaɨ jilloitɨmacɨ. Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ iena cuetɨmacɨ:
Jerusalémona caɨ Jilloitaraɨma biite.
Jacob mɨcorɨ uruiaɨmona jeacɨnona dotaite.
27 Naimacɨ jeacɨnona oni dotajanona, Jusiñamui jaie lloga uai suite.
28 Cristona birui ɨɨnoiacaiñedɨmacɨ. Jusiñamuina enoidɨmacɨ. Jusiñamuina naimacɨ jitaiñena jira, naimɨe omoɨna fetode. Ie jira jillodomoɨ; iadedɨ Jusiñamuidɨ judíuaɨna nano jaie fetode. Naimacɨ jaiagaɨ mɨcorɨaɨmo ie lloga uaina jira, naimacɨna nia isiruite. 29 Jusiñamui ie lloga uaina saiñede. Naimacɨna fetua jira, naimacɨna faɨnonocaiñeite. 30 Jusiñamuina navui ɨɨnoñedomoɨ; iadedɨ Jusiñamuina naimacɨ ɨɨnoñena jira, Jusiñamui omoɨna jai duenaite. 31 Jusiñamuina jai ɨɨnoñedɨmacɨ; iadedɨ omoɨna naimɨe duenailla isoi, Jusiñamuidɨ naimacɨna ɨco jɨaɨ duenaite. 32 Jusiñamui nana comɨnɨna naimɨena ɨɨnoñenana uiñotade, naimacɨna naimɨe duenaillena. 33 Jusiñamui caɨna eo duenaite. Eo abɨna uiñote. Naga rana uiñote; ie iadedɨ naimɨe lloga uaina raise cacaiñedɨcaɨ. Naimɨe fɨnoca rafuena raise jɨaɨ uiñoñedɨcaɨ. 34 Jusiñamui facaina lloraɨma mɨcorɨ iena jaie cuete: “Jaca buna caɨ Nama Jusiñamui comecɨ facajacɨnona uiñoñede. Jaca buna naimɨemo ie fɨnoca rafuena lloñede. 35 Jɨaɨruido ɨbana feiñollena, jaca buna naimɨemo rana fecañede” cuete. 36 Naga ra naimɨemo illa jira, naga ra naimɨemona bite. Naga rana fɨnode. Naimɨemo iobillacɨnona caɨ fecacabillasa. Iena jitaidɨcue.