12
Jusiñamui anamo raise omoɨ i
Cue amatɨaɨ, omoɨmo bie rafuena lloitɨcue. Jusiñamui caɨna duenailla jira, omoɨ jeanide comecɨaɨmona, naimɨe jitaille rafuena omoɨ fɨnuamona naimɨe anamo raise omoɨ i. Naimɨe jitailla isoi omoɨ i. Naimɨedɨ omoɨ iese illana gaɨde. Omoɨ comecɨaɨmona naimɨena raise omoɨ seda. Cristona uiñoñedɨno isoi omoɨ iñeno; iadedɨ omoɨ comecɨaɨ iuaina meiduanona, jɨaɨe rafuedo mai omoɨ jai. Ie mei Jusiñamui jitailla rafuena fɨnuana uiñoitomoɨ. Mare rafuena fɨnuana uiñoitomoɨ. Naimɨena iobitajacɨnona jɨaɨ uiñoitomoɨ. Eo mare rafuedo jaillana uiñoitomoɨ.
Jusiñamui cuena duenaillamona, bie rafuena omoɨmo cue llollena, naimɨe uai cuemo ite. “Jɨaɨe comɨnɨ baɨfemo faɨtɨcue” raillamo o comecɨna facañeno; iadedɨ: “Nɨe isoidɨmɨedɨcue” o raillamo o comecɨna raise faca. Jusiñamuimona o feiñoga dɨese ɨɨnuacɨnomo o comecɨna faca. Nagamɨe ie abɨmo dɨga ra ite. Ie onollɨ ite. Ie uisɨ ite. Ie jebe ite. Dɨga jɨaɨe ra ite. Rana caɨ fɨnollena, naga ra caɨ abɨmo ite. Caɨ abɨmo jaɨnaɨaɨde. Ie isoide. Cristona jai ɨɨnotɨcaɨ. Aillosiedɨcaɨ; iadedɨ daajena naimɨemo jaɨnaɨaɨdɨcaɨ. Danɨ caɨmo jɨaɨ jaɨnaɨaɨdɨcaɨ.
Jusiñamuidɨ daje isoide uaina naimɨe dɨbeimo caɨ maɨjɨllena, caɨmo fecañede. Ie jitailla dɨese caɨmo fecade. Ie jira omoɨ feiñoga uaido naimɨe facaina maɨjɨ. Rafuena omoɨmo Jusiñamui lloia, iena raise llono. Roracomo omoɨ maɨjɨllena Jusiñamui lloia, nainomo raise maɨjɨ. Omoɨ llofuellena Jusiñamui lloia, naimɨe rafuena raise llofue. Roracomo maɨjɨacɨnona uiñotɨmɨedɨ nainomo raise maɨjɨa. Llofuiacɨnona uiñotɨmɨedɨ raise llofuia. Comecɨ ocuiñotajacɨnona uiñotɨmɨedɨ comɨnɨ comecɨaɨna ocuiñotacana jailla. Rana fecajacɨnona uiñotɨmɨedɨ rana caidɨñeno fecaja. Comɨnɨna sedajacɨnona uiñotɨmɨedɨ comɨnɨna raise sedaja. Dueredɨnona canodɨmɨedɨ dueredɨnona iocɨre canua. Cristomo daajena caɨ jaɨnaɨaɨllamona, iese coninɨna canocana jaitɨcaɨ.
Cristo rafuedo caɨ jailla
Omoɨ comecɨaɨmona nana comɨnɨna isirui. Maraiñedɨcɨnona gaɨñeno; iadedɨ mare rafuedo omoɨ jai. 10 Coninɨna isirui, omoɨ comɨnɨna omoɨ isiruilla isoi. Omoɨna jɨaɨmɨe nia iobitañenia, naimɨena raɨre omoɨ iobita.
11 Cristo rafuena sefuiruiñeno fɨnocana omoɨ jai. Caɨ Namana iocɨre seda.
12 Naimɨe dɨne omoɨ illemo iocɨre omoɨ ocuiri. Duere omoɨ sefuia, omoɨ comecɨaɨna ocuiño. Jusiñamui dɨga ñaɨcabillanona omoɨ jai.
13 Jɨaɨe creyentiaɨ rania, naimacɨna cano. Omoɨ jofuemo creyentiaɨ ria, naimacɨna nafue.
14 Jusiñamui dɨbeimo naimacɨ marena illena, omoɨna duere fɨnodɨnona Jusiñamuimo jɨɨ. Naimacɨri marena ñaɨno. Naimacɨna faidoñeno.
15 Iobidɨno dɨga omoɨ nabairillena, omoɨ iobi. Sunaitɨno dɨga omoɨ nabairillena jɨaɨ omoɨ sunai.
16 Daje isoi omoɨ comecɨaɨ lloillamona uri omoɨ i. Abɨna birɨoicaiñeno. Jamai bue isoidɨno dɨga nabairi. “Jɨaɨe comɨnɨ baɨfemo uiñotɨcaɨ” raiñeno.
17 Jɨaɨe comɨnɨ omoɨna jeare fɨnoia, naimacɨna daje isoi jeare fɨnoñeno. Ɨbana oñeno. Omoɨ marena illana jɨaɨe comɨnɨ uiñollena, marena omoɨ i. 18 Omoɨmona rafuena suiñoñeno. Nana comɨnɨ dɨga uri omoɨ i. 19 Cue isiruigano, bu omoɨna jeare fɨnoia, ɨbana oñeno. Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Moisés mɨcorɨ iena jaie cuete: “Caɨ Nama llote: ‘Comɨnɨna duere fɨnodɨcue. Ɨbana oitɨcue’ ” cuete. 20 Ɨbana oñeno. Jusiñamui facaina lloraɨma iena jaie jɨaɨ cuega: “Omoɨ enoigamɨe aimetaia, naimɨena eca. Naimɨe jiroiacania, naimɨena jirote”. Ie mei naimɨe meire omoɨmo eruaɨte. 21 Jɨaɨe comɨnɨ omoɨna jeare fɨnoia, icɨriñeno; iadedɨ naimacɨmo mare rafuena fɨno. Iese omoɨ fɨnoia, naimacɨna omoɨ dɨbeimo itataitomoɨ.