14
Jɨaɨe creyentena jeare ñaɨñeno
Cristona ɨɨnotɨmɨena omoɨ dɨne biade, naimɨena raise feiño. Naimɨe Cristona nia raise ɨɨnoñenia, naimɨena nafue; iadedɨ omoɨ isoi naimɨe ɨɨnoñenia, conima uina caitañeno. Dajerie naga rana guitɨmacɨ; iadedɨ jɨaɨmɨe dɨfai guiga rana guite. Naimɨe rɨñede. Ie comecɨna facade: “Cue rɨia, jeacɨnona jai fɨnoitɨcue”. Naga rana guiñedɨmɨena miɨñeno. Naga rana guitɨmɨena miɨñeno. Jusiñamuidɨ naimacɨna jai feiñote. Ie jira miɨñeno. Omoɨ facaina maɨjɨñedɨmacɨ. Jusiñamui facaina maɨjɨdɨmacɨ. Jeacɨnona naimacɨ fɨnoia, Jusiñamui naimacɨna duere fɨnoite. Jeacɨnona fɨnoi raillanona, Jusiñamuidɨ naimacɨna canoite.
Dajerie creyentiaɨ comecɨaɨna facadɨmacɨ: “Judíuaɨ rafue fɨnuaruillaɨ Jesuñamuina sedajitɨcaɨ, nairuillaɨ jɨaɨruillaɨ baɨfemo uailla jira”. Jɨaɨno raitɨmacɨ: “Nagarui daje isoide” raitɨmacɨ. Nagamɨe ie comecɨna raise facajamona, caɨ Namana iobitallena, nagamɨe ie jitaillaruimo caɨ Namana sedaite. Naga rana guitɨmɨe iobillacɨnona Jusiñamuimo fecajano, caɨ Namana iobitate. Naga rana guiñedɨmɨe iobillacɨnona Jusiñamuimo fecajano, caɨ Namana jɨaɨ iobitate.
Cristomo caɨ duilla jira, danɨ caɨ jitailla rafuena fɨnonidɨcaɨ. Caɨ fiodaillɨruina jɨaɨ llonidɨcaɨ. Naimɨedɨ caɨ fɨnolle rafuena ocuide. Caɨ fiodaillɨruina jɨaɨ lloite. Naimɨemo caɨ duilla jira, iese itɨcaɨ. Cristodɨ fiodaite. Ie mei jillode. Ie jira naimɨe anamo itɨcaɨ. Caɨ cajenia, naimɨe anamo itɨcaɨ. Caɨ fiodaia, naimɨe anamo jɨaɨ iitɨcaɨ.
10 Naimɨe baɨfemo omoɨ iñena jira, jɨaɨe creyentena miɨñeno. Naimɨe uaina caitañeno. Naimɨedɨ Cristo dɨbeimo ite. Jusiñamui uicomo nana ɨco iitɨcaɨ. Jusiñamuidɨ maraiñedɨnona duere fɨnoite. Maredɨnona duere fɨnoñeite. 11 Isaías mɨcorɨ jaie iena cuete:
Jusiñamuidɨ llote:
“Cue jaca illa jira, nana comɨnɨ cue uicomo cuena sedajanona, cuemo iobillacɨnona fecaitɨmacɨ” llote.
12 Nainomo Jusiñamuimo nana caɨ fɨnouiga rafuena lloitɨcaɨ. Ie jira jɨaɨe creyentiaɨ dɨga marena omoɨ i.
Jɨaɨe creyentena jeacɨno fɨnoi raillano, mare rafuedo caɨ jailla
13 Ie jira jɨaɨe comɨnɨna caɨ miɨñena; iadedɨ mare rafuedo caɨ jailla. Jɨaɨmɨena jeacɨnona caɨ fɨnotai raillano, mare rafuedo caɨ jailla. 14 Caɨ Nama Jesúmo cue duilla jira, naga rɨga radɨ cuemona mare. Iena raise uiñotɨcue. Iena cue rɨia, jeacɨnona fɨnoñedɨcue. Iena uiñotɨcue; iadedɨ jɨaɨmɨe comecɨna facade: “Biena cue rɨia, jeacɨnona jai fɨnodɨcue”. Naimɨe comecɨna iese facajamona, iena naimɨe rɨia, naimɨemona jeacɨnona jai fɨnode. 15 O rɨga ra muidona jɨaɨe creyente comecɨ maraiñeno jaia, naimɨena jai isiruiñedɨo. Cristo naimɨeri fiodaite. Ie jira naie isoide rana rɨñeno, naimɨena Jusiñamuina faɨnonocaitañellena. 16 Ie jira o jitailla rana fɨnoñeno. Jɨaɨe comɨnɨ ona miɨñellena, naie rana rɨñeno. 17 Jusiñamui comɨnɨna caɨ illamona, caɨ guille ramo caɨ comecɨaɨna caɨ eo facañena; iadedɨ marena caɨ illamo caɨ comecɨaɨna caɨ facaja. Uri caɨ illamo caɨ comecɨaɨna jɨaɨ caɨ facaja. Iocɨre caɨ illamo caɨ comecɨaɨna jɨaɨ caɨ facaja. Jusiñamui Joreño caɨmo illa jira, iese caɨna itataite. 18 Iese caɨ jaia, Cristona raise sedadɨcaɨ. Jusiñamuina iobitadɨcaɨ. Jɨaɨe comɨnɨ caɨna marena jɨaɨ ñaɨtɨmacɨ.
19 Ie jira uri icana caɨ jailla. Danɨ caɨ comecɨaɨna ocuiñocana caɨ jailla. 20 Omoɨ rɨiacaga ra muidona, jɨaɨe comɨnɨna Jusiñamuina faɨnonocaitañeno. Naga radɨ mare, rɨllena; iadedɨ bue isoide omoɨ rɨa muidona, jɨaɨmɨe Jusiñamuina faɨnonocaia, jeacɨnona jai fɨnodomoɨ. 21 Bue isoide omoɨ rɨa muidona, jɨaɨmɨe jeacɨno fɨnoi raillanona, iena rɨñeno. Bue isoide omoɨ jirua muidona, jɨaɨmɨe jeacɨno fɨnoi raillanona, iena jiroñeno. Bue isoide omoɨ fɨnua muidona, jɨaɨmɨe jeacɨno fɨnoi raillanona, ie isoide omoɨ fɨnoñeno. Naimɨedɨ Cristomo jai duide. 22 Mare ra omoɨ fɨnoia, omoɨ comecɨaɨmona iena uiñotomoɨ. Jusiñamuidɨ omoɨ comecɨaɨna uiñua jira, iena marefodo lloñeno. Omoɨ comecɨaɨmona jeacɨnona omoɨ fɨnoñenana uiñotomoɨ. Ie jira iocɨre itomoɨ. 23 “Nɨe isoide ra cue rɨia, jeacɨnona fɨnodɨcue” raillanomo bu iese comecɨna facaia, iena naimɨe rɨñena. Iena naimɨe rɨia, Cristona naimɨe raise ɨɨnoñena jira, jeacɨnona jai fɨnode. Jɨaɨmɨena jeacɨnona caɨ finotai raillano, mare rafuedo caɨ jailla.