15
Jɨaɨe creyentena caɨ canua
Cristo rafuedo raise jaidɨcaɨ; iadedɨ jɨaɨno Cristo rafuedo caɨ isoi nia jaiñedɨmacɨ. Naimacɨna caɨ canua. Ie jira danɨ caɨ jitaille rafuena fɨnoñeitɨcaɨ; iadedɨ Cristo rafuedo naimacɨ raise jaillena, jɨaɨe comɨnɨmo caɨ comecɨaɨna caɨ facaja, naimacɨna caɨ canollena. Enɨruemo navui naimɨe ia, Cristo ie jitailla rafuena jɨaɨ fɨnoñede; iadedɨ Jusiñamui jitailla rafuena fɨnode. Naimɨedɨ duere sefuide. Jusiñamui facaina lloraɨma mɨcorɨ Cristo ñaɨana jɨaɨ cuete: “Jusiñamuina jeare ñaɨacadɨmacɨmo, cuena jɨaɨ jeare ñaɨtɨmacɨ” cuete. Naiemona caɨ fueollena, naiemona caɨ comecɨaɨ ocuiñotallena, Jusiñamuina jaie cuegafuiaɨdɨ caɨmo ite. Naiemona Jusiñamui illanomo caɨ illemo ocuiridɨcaɨ. Jusiñamui caɨ comecɨaɨna ocuiñotade. Naimɨe coninɨri omoɨna uri itatajana jitaidɨcue. Cristo Jesús llua isoi, omoɨ uri illana jitaidɨcue, daje isoi omoɨ comecɨaɨ lloillamona, Jusiñamuina omoɨ iobitallena. Caɨ Nama Jesucristo Moona Jusiñamui illamona, Jusiñamuina omoɨ iobitajana jitaidɨcue.
Judíuaɨñedɨnodɨ Cristo rafuena jɨaɨ cacadɨmacɨ
Jɨaɨe illanomona creyente omoɨ roracomo bia, Cristo caɨna feiñua isoi, Jusiñamuina iobitallena, naimɨena raise omoɨ feiño. Iena nia lloitɨcue. Judíuaɨna canollena, Jusiñamui lloga uaina fuidollena, Cristodɨ bite. Jusiñamui taɨnona lloñede. Jusiñamui naimacɨ jaiagaɨ mɨcorɨaɨmo ɨco suille rafuena jaie llote. Enɨruemo billanona, Cristo iena fuiduaɨbite. Judíuaɨñedɨno Jusiñamuina iobitallena, Jusiñamui naimacɨna duenailla jira, Cristodɨ bite. David mɨcorɨ Cristo lluana jaie cuete:
Judíuaɨñedɨno motomo cue illamona ona iobitaitɨmacɨ.
Ruamona cue muidona ona jɨaɨ iobitaitɨmacɨ.
10 Moisés mɨcorɨ jɨaɨ cuete:
Judíuaɨñedɨno, Jusiñamuimo duide comɨnɨ dɨga iobi.
11 David mɨcorɨ jɨaɨ cuete:
Nana judíuaɨñedɨno, Jusiñamuimo iobillacɨnona feca.
Nana comɨnɨ naimɨemo iobillacɨnona fecacabillasa.
12 Isaías mɨcorɨ cuete:
Isaí mɨcorɨ uruiaɨmona damɨe comuitajamona, naimɨedɨ judíuaɨñedɨnona sedaite.
Naimɨe naimacɨna jillobitallena, naimɨemo ocuiritɨmacɨ.
13 Jusiñamui iemo omoɨna ocuiritate. Naimɨena omoɨ ɨɨnuanona, naimɨe omoɨna caɨmare itatajana jitaidɨcue. Uri itatajana jɨaɨ jitaidɨcue. Iemei Jusiñamui Joreño naimɨe siño uai dɨga omoɨ jilluamo omoɨna ocuiritaite.
14 Cue amatɨaɨ, omoɨna uiñotɨcue. Eo maredomoɨ. Cue lloga rafuena eo uiñotomoɨ. Coninɨna llofueredomoɨ. 15 Iena omoɨ comecɨllena, dafuerie rafuena omoɨmo marefodo cuetɨcue. Jusiñamui cuena fetuanona, ie rafuena cue llollena, cuena orede. 16 Judíuaɨñedɨnomo Jusiñamui ie mare rafuena cue llollena, Cristo Jesús facaina maɨjɨdɨcue. Jusiñamui dɨbeimo naimacɨna cue itatajanona, Jusiñamui naimacɨna feiñollena, naimacɨmo llotɨcue. Jusiñamui Joreñodɨ naimacɨna jɨaɨ maretaite.
17 Jusiñamui dɨbeimo cue maɨjɨa jira, Cristo Jesús muidona cue maɨjɨari iobidɨcue. 18 Cue maɨjɨana marefodo lloitɨcue. Judíuaɨñedɨnona Jusiñamuina ɨɨnotallena, Cristodɨ cuena canode. Cue lluana cacadɨmacɨ. Cue illana cɨodɨmacɨ. 19 Cristodɨ cuena siño rafuena fɨnotate. Jusiñamui Joreño uaido cuena fɨnotate. Iemei Cristona jai ɨɨnotɨmacɨ. Jerusalémona Ilírico railla enɨrue dɨnomo Cristo ie mare rafuena ailluena comɨnɨmo raise jai llotɨcue. 20 Nainomo Cristona nia uiñoñedɨno dɨne navui cue jaiacana jira, nainomo Cristo rafuena lluaidɨcue. Jai cacadɨno illanomo cue jaiacaiñena jira, nainomo lluaiñedɨcue. 21 Isaías mɨcorɨ biena jaie cuete:
Cristo rafuena nia cacaiñedɨnodɨ iena cacaitɨmacɨ.
Naimɨena uiñoitɨmacɨ
cuete.
Romamo Pablo jaiacade
22 Nainomo cue maɨjɨacana jira, Romamo omoɨ dɨne nia jaiñedɨcue. 23 Dɨga naɨraɨmo Cristo rafuena bene jai cue llua jira, cue maɨjɨlle bene jai iñede. Dɨga años omoɨ dɨne cue jaiacana jira. 24 Españamo cue jaia, omoɨ dɨne jaitɨcue. Omoɨ dɨga nano nɨgarui caɨmare ñaɨtɨcue. Ie mei Españamo cue jaillena, cuena canoitomoɨ. 25 Omoɨ dɨne jaitɨcue; iadedɨ Jerusalémo ite creyentiaɨna cue canollena, nainomo nano jaitɨcue. 26 Macedoniamo ite creyentiaɨdɨ ucubena ofitatɨmacɨ. Acayamo ite creyentiaɨdɨ ucubena jɨaɨ ofitatɨmacɨ. Jerusalémo ite duerede creyentiaɨna canoacadɨmacɨ. Jerusalémo ite creyentiaɨna canollena, iena birui uitɨcue. 27 Iena fecaacadɨmacɨ. Judíuaɨñedɨmacɨ; iadedɨ judíuaɨna canoacadɨmacɨ, naimacɨmo Cristo rafuena navui judíuaɨ llua jira. Ie jira naimacɨna birui canodɨmacɨ. 28 Naimacɨmo bie ucubena raise cue fecaja mei, Españamo cue jaillemona, omoɨ dɨne nano jaitɨcue. 29 Omoɨ dɨne cue ria, naimɨe rafuena cue llollena, Cristo cuena raise canoite.
30 Cue amatɨaɨ, caɨ Nama Jesucristomo omoɨ duilla muidona, Jusiñamui Joreño coninɨña omoɨna isiruitaja muidona, Jusiñamuimo omoɨ jɨɨia, cue facaina jɨaɨ omoɨ jɨɨ. 31 Judeamo ite creyenteñedɨnomona cue jillobillena, Jerusalémo ite creyentiaɨmo cue fecaacalle ucubena naimacɨ raise feiñollena, cue facaina omoɨ jɨɨ. 32 Jusiñamui jitailla isoi omoɨ dɨne iocɨre cue rillena, iese omoɨ jɨɨ. Iemei omoɨ dɨga cue illemona, jafaicɨna oitɨcue. 33 Jusiñamui omoɨna uri itatajana jitaidɨcue.