6
Jesucristomo caɨ duillamona, jeacɨno anamo jai iñedɨcaɨ
Jeacɨno anamo jai iñedɨcaɨ; iadedɨ omoɨmona damɨerie comecɨna facaite: “Naga icaiño jeacɨno caɨ fɨnoia, caɨna Jusiñamui duenaillamona, caɨ jeacɨnona oni dotade. Naimɨe caɨna duenaicabillana raise caɨ uiñollena, jeacɨno eo fɨnocana jaitɨcaɨ. Iemona caɨ jeacɨnona oni dotajamona, naimɨe caɨna duenaillana eo raise uiñoitɨcaɨ”. Iese comecɨna facañeno. Jeacɨno anamo jai caɨ iñena jira, jeacɨnona fɨnocana caɨ jaiñena. Biena uiñotomoɨ. Cristo Jesús dɨbeimo caɨ illamona, nana caɨdɨ bautizagacaɨ. Cristo fiodailla jira, caɨ comecɨaɨmo ite jearedɨcɨno anamo jai iñedɨcaɨ. Cristo fiodailla jira, raɨafomo naimɨena jonetɨmacɨ. Cristo fiodaillamona ie Moo uaido jillode. Naimɨe dɨbeimo caɨ illamona, caɨ jeacɨno anamona jillodɨcaɨ. Caɨ comecɨaɨmo jɨaɨe rafue birui illa jira, jɨaɨe rafuedo jai jaidɨcaɨ.
Cristo fiodaite; iadedɨ naiemona jillode. Naimɨe dɨbeimo caɨ illanona, caɨ comecɨaɨmo ite jearedɨcɨno anamona caɨ jillua jira, Cristo ie mare rafue anamo birui itɨcaɨ. Cristo fiodailla jira, caɨ comecɨaɨmo ite jearedɨcɨno anamo jai iñedɨcaɨ. Caɨmo jai jaɨnaɨaɨñena jira, jeacɨno fɨnocana caɨ jaiñena. Jeacɨno anamo jai caɨ iñena jira, jeacɨnona fɨnocana caɨ jaiñena. Cristo fiodaite; iadedɨ jillode. Naimɨe fiodailla jira, caɨ jearedɨcɨno anamo jai iñedɨcaɨ. Naimɨe jillua jira, jɨaɨe rafuedo birui jaidɨcaɨ. Fiodaillamona Cristo jillua jira, naimɨedɨ dane fiodaiñeite. Naimɨe fiodaitemo, caɨ jeacɨno facaina naimɨedɨ jai fiodaite. Jai dane fiodaiñeite. 10 Jeacɨno facaina jeacɨnona oni dotallena, naimɨe dacaiño fiodaite; iadedɨ ie Moona jaca iobitajanona, naimɨe ie Moo dɨbeimo jaca iite. 11 Ie jira jeacɨno anamo iñenanomo omoɨ comecɨaɨna faca. Cristo Jesús dɨbeimo jai omoɨ illanona, Jusiñamui jitailla rafuena fɨnollemo omoɨ comecɨaɨna faca.
12 Jeacɨnona fɨnocana jaiñeno. Omoɨ comecɨaɨ jeacɨnona fɨnoacania, iena ɨɨnoñeno. 13 Jeacɨnona omoɨ fɨnoñellena, omoɨ comecɨaɨna ocuiño. Mare naimɨe jitaillacɨnona omoɨ fɨnollena, Jusiñamuina ɨɨno. Jeacɨno anamo jaie omoɨ illa jira, naimɨemo omoɨ nia duiñena jira, Jusiñamuimona fiodaitɨno isoidomoɨ; iadedɨ jeacɨno anamo birui omoɨ iñena jira, naimɨemo omoɨ jai duilla jira, Jusiñamuimona fiodaillamona jai jillodɨno isoidomoɨ. Jaie naimɨemo duiñedomoɨ; ia birui naimɨemo jai duidomoɨ. 14 Moisés llogacɨnuaɨ anamo omoɨ jai iñena jira, jeacɨno anamo jai iñedomoɨ. Jeacɨnona fɨnocana omoɨ jaiñellena, Moisés mɨcorɨ llogacɨnodo jaiñedomoɨ; iadedɨ jeacɨno omoɨ fɨnoñellena, omoɨna Jusiñamui duenaillamona, naimɨe omoɨna birui canocabide.
Patrón anamo itɨnomona caɨ fueolle
15 Moisés mɨcorɨ llogacɨno anamo jai iñedɨcaɨ; iadedɨ omoɨmona damɨerie comecɨna facade: “Moisés mɨcorɨ llogacɨno anamo caɨ iñenamona, jeacɨno caɨ fɨnoia, Jusiñamui caɨna duere fɨnoñeite”. Iese comecɨna facañeno. Jeacɨnona fɨnocana caɨ jaiñena. 16 Biena uiñotɨcaɨ. Patrón anamo bu ia, ie patrón comecɨ jitailla rana fɨnode. Ie ocuica rana ɨɨnote. Ie isoide. Jeacɨno anamo omoɨ ia, jeacɨnona fɨnocana jaidomoɨ. Jeacɨno omoɨ fɨnuamona omoɨ jeacɨno ite dɨga fiodaicana jaidomoɨ. Ie jira Jusiñamui illanomo ɨco iñeitomoɨ. Jusiñamui anamo omoɨ ia, Jusiñamui jitailla rafuena fɨnocana jaidomoɨ. Naimɨe illanomo ɨco iitomoɨ. 17 Jeacɨno anamo jaie itomoɨ. Iemei omoɨmo jɨaɨe comɨnɨ Jesucristo rafuena jai llotɨmacɨ. Iena cacajanona, iena raise ɨɨnotomoɨ. Ie jira Jusiñamuimo iobillacɨnona fecadɨcue. 18 Jeacɨno anamona jai jillobillamona, marecɨnona fɨnocana jai jaidomoɨ.
19 Cue lluana omoɨ raise cacaillena, bie isoide rafuena llotɨcue. Omoɨ comecɨaɨ railla jira, jeacɨnona navui fɨnodomoɨ. Maraiñedɨcɨnona fɨnocana navui jaidomoɨ. Cristo dɨbeimo omoɨ jai illa muidona, marecɨnona omoɨ fɨnocana birui mai omoɨ jai. Iese omoɨ jaillamona, omoɨ comecɨaɨ Jusiñamui jitailla isoi marena iitomoɨ.
20 Jeacɨno anamo navui omoɨ ia, Jusiñamui jitailla isoi, marecɨnona fɨnoñedomoɨ. 21 Jeacɨnona navui omoɨ fɨnuamona mare rafuena oñedomoɨ. Ie jira iena birui meiruitomoɨ. Jeacɨnona fɨnocabidɨno fiodaillamona, Jusiñamui illanomo ɨco iñeitɨmacɨ. 22 Jeacɨno anamona jai jillobidomoɨ. Jusiñamui anamo omoɨ jai illa jira, naimɨe ocuica rafuena fɨnodomoɨ. Iena omoɨ fɨnuamona, Jusiñamui jitailla isoi, marecɨnona fɨnocana jaitomoɨ. Ja muidomo naimɨe dɨga iitomoɨ. 23 Jeacɨnona fɨnocana omoɨ jaia, omoɨ jeacɨno ite dɨga fiodaitomoɨ. Jusiñamui illanomo ɨco iñeitomoɨ; iadedɨ caɨ Nama Jesucristona omoɨ ɨɨnuamona, Jusiñamuidɨ omoɨna jaca itataite. Naimɨe illanomo ɨco iitomoɨ.