7
Ɨnirede rɨñomona caɨ fueolle
Cue amatɨaɨ, Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨna uiñotomoɨ; iadedɨ iena nia raise cacaiñedomoɨ. Ie fiodailla mei, jaca buna Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨ anamo iñede. Ie fiodailla mei, jai iñena jira, nainomo duiñede. Ie isoide. Nana naimɨe ille dɨnori, ɨnirede rɨño ie ɨnimo duide. Iese Moisés mɨcorɨ jaie llote. Ie ɨni fiodailla mei, ie ɨnimo jai duiñede. Naimɨe anamo naiñaiño jai iñena jira, jɨaɨmɨena naiñaiño oia, ie ɨnina illena, Jusiñamuimona mare. Ie ɨni nia fiodaiñenia, jɨaɨmɨe dɨga naiñaiño ia, ie ɨni abɨmo jeacɨnona jai fɨnode, Moisés mɨcorɨ lloga uai naiñaiño ɨɨnoñena jira. Ie ɨni fiodailla mei, naimɨe anamo naiñaiño jai iñena jira, jɨaɨmɨena ie ɨnino naiñaiño oia, jeacɨnona jai fɨnoñede.
Ie isoide. Cristo fiodailla jira, Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨ anamo jai iñedɨcaɨ. Iemo jai duiñedɨcaɨ. Ie jira Cristomo jai duidɨcaɨ. Jusiñamui jitailla rafuena fɨnocana caɨ jaillena, fiodaillamona Cristo jai jillode. Jusiñamuina nia caɨ ɨɨnoñenia, caɨ jitaille rafuena fɨnocana jaidɨcaɨ. Moisés mɨcorɨ llogacɨnona uiñotɨcaɨ; ia caɨ maraiñede jitailla rafuena fɨnocana jaidɨcaɨ. Caɨ jeacɨno ite dɨga fiodaicana jaidɨcaɨ; ia Moisés mɨcorɨ llogacɨno jai saide. Caɨmo jai duiñede. Navui ie anamo itɨcaɨ; iadedɨ birui ie anamo jai iñedɨcaɨ. Jusiñamuina caɨ sedajamona, Jusiñamui Joreño rafuedo jai jaidɨcaɨ. Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨdo jai jaiñedɨcaɨ.
Cue comecɨmo ite maraiñedɨcɨno
“Moisés mɨcorɨ llogacɨno maraiñede” lloñeitɨcaɨ; iadedɨ naie llogacɨno iñedena, jeacɨnona uiñoñedɨcue. Jɨaɨmɨemo ite rana cue nɨcɨduana maraiñenana jaie uiñoñedɨcue. Moisés mɨcorɨ jaie llote: “Jɨaɨmɨemo ite rana nɨcɨdoñeno” llote. Ie jira naiemona nɨcɨduanana maraiñenana uiñotɨcue. Naie llogacɨno muidona cue comecɨ jeacɨnona fɨnoacade. Ie muidona rana nɨcɨdotɨcue. Naie llogacɨno iñedena, jeacɨno fɨnuana uiñoiacaiñedɨcaɨ. Naie llogacɨno iñedena, jeacɨno anamo iñedɨcaɨ. Moisés mɨcorɨ llogacɨnona nia cue uiñoñenia, caɨmare uri itɨcue. Naiena cue uiñuamona, jeacɨno cue fɨnuana uiñotɨcue. Ɨco Jusiñamui dɨga cue iñenana uiñotɨcue. 10 Nano cue comecɨna facadɨcue: “Naiedo cue jaillamona, Jusiñamui dɨga ɨco jaca iitɨcue”. Iese cue comecɨna facadɨcue; iadedɨ naie llogacɨnona cue uiñuamona, Jusiñamui dɨbeimo cuena jaca itatañede. 11 Naie llogacɨno muidona cue comecɨ jeacɨnona fɨnoacana jira, cue jitailla rafuena oñedɨcue. Ɨco Jusiñamui dɨga jaca cue illena oñedɨcue; iadedɨ duere cue sefuillɨcɨnona otɨcue. Naimɨe dɨbeimo Moisés mɨcorɨ llogacɨno cuena itatañede; ia naimɨe dɨbeimona cuena itatate.
12 Iese ite; iadedɨ Moisés mɨcorɨ llogacɨnodɨ mare. Jusiñamuimona ite. 13 Naie llogacɨno mare. Naie rafue muidona fiodaiñeitɨcue; ia jeacɨno muidona fiodaitɨcue. Jeacɨnona cue fɨnua jira, Jusiñamui illanomo ɨco jaca iñeitɨcue. Naie mare llogacɨnomona jeacɨno cue fɨnuana eo maraiñenana uiñotɨcue.
14 Jusiñamui Joreño Moisés mɨcorɨna naie llogacɨnona cuetatate. Ie jira naicɨno mare; iadedɨ cue jitailla rafuena cue fɨnua jira, cuemo jeacɨno illa jira, jeacɨno fɨnoraɨmana itɨcue. 15 Cue fɨnua rafuena raise uiñoñedɨcue, cue mare jitailla rafuena cue fɨnoñena jira. Cue gaɨñena maraiñede rafuena fɨnocabidɨcue. 16 Cue maraiñede fɨnoacaiñega rafuena cue fɨnoiade, Moisés mɨcorɨ llogacɨno marenana uiñotɨcue. 17 Cue comecɨ iena dama fɨnoñede; iadedɨ cue comecɨmo ite jeacɨno cuena fɨnotate. 18 Cue comecɨmo marecɨno iñede. Mare rafuena fɨnoacadɨcue; iadedɨ iena fɨnonidɨcue. 19 Cue mare fɨnoacaga rafuena fɨnoñedɨcue; iadedɨ cue maraiñede fɨnoacaiñega rafuena fɨnodɨcue. 20 Cue fɨnoacaiñega rafue cue fɨnoiade, cue comecɨ iena dama fɨnoñede; iadedɨ cue comecɨmo ite jeacɨno cuena iena fɨnotate. 21 Biese cuemo suicabide. Mare rafuena cue fɨnoacaniadedɨ, jeacɨnona fɨnocabidɨcue. 22 Cue comecɨ Jusiñamui lloga uaina gaɨde; 23 iadedɨ cue comecɨmo maraiñede rafuena illana uiñotɨcue. Cue comecɨna namataacade. Cuena jeacɨnona fɨnotaiacade.
24-25 Eo dueredɨcue. Jusiñamui lloga uaina cue comecɨmona fɨnoacadɨcue; iadedɨ cue comecɨmo ite maraiñede rafue cuena jeacɨnona fɨnotaiacade. Jeacɨno fɨnocana cue jaia, duere sefuitɨcue. Jusiñamui illanomo ɨco jaca iñeitɨcue. Naiemona jaca buna cuena jillobitañede. Dama Jusiñamui cuena jillotaite, caɨ Nama Jesucristo muidona. Ie jira Jusiñamuimo cue iobicabillasa.