2
Taquiaach nejiw áagan wüx Teat Cristo
Pares xecojow xechijquiaw, ninguinüt wüx tambas niüng ijlüyiün nasaj icon nguineay tarang Teat Dios mawün icoots wüx asoetiiüts, ngo nasaj icon at xic nop xowüy landüy, at ngo nasaj icon naél poch. Tapiüngas ngome sanaquiaach icon wüx cuajantanej alinoic, sanaquiaach áagan wüx Teat Cristo leaw tamb wüx cruz mandeow mangüy asoetiiüts. Ijawan wüx tajlüyiüs niüng ijlüyiün, xique ngo nerangrangüy napiüng xíquian quiaj alndom narang cuajantanej. Naleaing timbolas, tambeapmbeap xic. Wüx tandeacas nasaj icon wüx Teat Cristo, ngo nandeac atnej xowüy lasandüy. Tejawan nguineay tambeol xic Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios majüiquich leaw tarangas aag ayaj minajiüt Teat Dios. Atquiaj tarangas para mepiüngan nejay Teat Dios nembeol icon meyariün andeac nej, ngome alngün nipilan xeyay axom omeaats mandeac.
Nangaj Espíritu üüch majawaats nguineay ajlüy Teat Dios
Naleaing nguiaj saquiajchiün wüx leaw xowüy laél, cos leawa latangüw wüx Mipoch Teat Dios alndom manguiayiw. Aaga sandeacan quiaj ngome ocueaj monpiüng nendüyiw wüx a iüt cam, at ngome mifis montang monajiüt, cos ajcüw ayaj najen apndrom ombasüw. Naleaing sandeacan aaga poch leaw Teat Dios üüch xicon. Aag ayaj nomb ngo manguiayaran cos nej ngo majüiquich nguineay apmarang. Naleaing nej tajaw nguineay apmarang, nguineay apmawün icoots wüx, nde wüx nganaw marang a iüt cam. Nejinguind montangtang monajiüt monlüy nganüy cam ngo majawüw nguineay andiüm marang Teat Dios. Cos sitiül tajawüw aag ayaj, ngome tayacüw wüx cruz Teat Cristo, aaga najneajay imiün tiül cielo. Atquiaj aton tarangüch tiül Mipoch Teat Dios, cos apiüng:
Ajlüy cuajantanej najneajay leaw ngome áag ajaraw,
ngome áag anguiayaran,
ngome áag ajmel tiül omalaran.
Teat Dios lamarang aag ayaj müüch meáwan mondiüm nej.
10 Teat Dios tüüch miün aaga Nangaj Espíritu mambeol icoots majawaats aag ayaj. Cos Nangaj Espíritu ajaw meáwan cuajantanej ocueaj Teat Dios, masey xowüy laxotüy.
11 ¿Jane alndom majaw cuajantanej leawa almajlüy tiül omeaats nop nipilana? Nejáyan quiaj ajaw cuane ajlüy tiül omeaats nej. Atquiaj aton nejinguind ngondom majaw leawa almajlüy tiül omeaats Teat Dios, áagan a Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios nejaw aag ayaj. 12 Icootsa ngo mayajcaats tiül omeajtsaats atnej ayajcüw altiül nipilan; pero ayajcaats tiül omeajtsaats atnej andiüm Nangaj Espíritu, aag ayaj lamüüch icoots Teat Dios. Quiaj alndom majawaats leawa lamüüch icoots Teat Dios. 13 Wüx aag ayaj xicona sandeacan, ngome atnej axom omeaats nipilan ningüy wüx iüt; ngwüy sandeacan leaw aquiaach xicon Nangaj Espíritu. Cos aaga poch leawa saquiajchiün, aag ayaj poch leaw asaj xicon Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios.
14 Meáwan nipilan leawa ngo majiür Nangaj Espíritu tiül omeaats nej ngondom majaw cuane Nangaj Espíritu andiüm müüch, cos nej apiüng aag ayaj atnej ngo membeat nicuajind. Cos niquimas ngondom majaw wüx aag ayaj sitiül Nangaj Espíritu ngo mambeol nej majaw. 15 Cos leaw nembeol nej Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios alndom majaw cuane najneaj, cuane ngo majneaj. Pero pálwüx nipilan ngondom majawüw nguineay omeaats leaw ambeol nej Nangaj Espíritu. 16 Atnej ajlüy tiül Mipoch Teat Dios, cos apiüng: “¿Jane alndom majaw leaw alwüx omeaats Teat Diosa? ¿Ngwüy, jane alndom maquiaach neje?” Nganüy icootsa leaw ajiüraats Nangaj Espíritu alndom maxomaats omeajtsaats wüx leaw apiüng Teat Cristo.