3
Monbeol wüx minajiüt Teat Dios
Xecojow xechijquiaw, ninguinüt ngondom naquiaach icon matnej nipilan leaw ambeol nejiw Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios, cos tealeámban merangan leaw indiüman icona, ngome leaw andiüm Teat Cristo. Pares taquiajchiüs icon atnej maquiajchich nop nine leaw nganaw majaw nicuajind. Cos icona tejlüyiün atnej nop nine tealeámban achech, nganaw ndom ombas üet, pares ngondom naquiaach icon matnej natang nipilan. Átan nganüy, nganaw ndom cos ngondom meyariün. Tealeámban nganaw merangan leaw andiüm Teat Dios; naleaing temerangan leaw icona indiüman. Cos tealeámban ngo majneaj mejawan nop alinop, ijcüyiün icoyónan quiaj, at lambajcaron mejlüyiün palpálwüx. ¿Neol terangan atquiaja? Cos tealeámban merangan atnej arangüw pálwüx nipilan. Altiül icona apiüng: “Xique sandüüb teat Pablo”, aw. Altiül apiüng: “Xique sandüüb teat Apolos”, aw. ¿Pues neol terangan atquiaja? Cos nganaw merangan atnej andiüm Teat Cristo; aliün merangan atnej arangüw meáwan nipilan.
¿Cuane neje a Pablo? ¿Cuane neje Apolos? Xicona monrang minajiüt Teat Dios xicon, masey tasajasan icon meyariün andeac Teat Cristo; cos Teat Dios tüüch xicon sanopnopon aaga najiüt leaw netam narangan. Xique tapiüras Mipoch Teat Dios tiül icona; condom tiün Apolos tambeol icon alquiriw. Aag ayaj atnej wüx nop apmateow leaw landoj apiürüch. Condom Teat Dios tüüch icon metangan wüx Mipoch Nej. Aaga nepiür nicuajind nej; at neteow nicuajind nej. Leawa más nembeat, aag ayaj Teat Dios, cos nej nerang meáwan, nej netangüch cuajantanej. Pues leawa nepiür, at leawa neteow atanej ajlüyiw. Teat Dios apmüüch anopnopoots leaw netam maxomaats wüx aaga najiüt tarangaats. Xicona monrang minajiüt Teat Dios, nganüy icona ijlüyiün atnej noic corrül ocueaj nej.
At ijlüyiün atnej nop iüm ocueaj Teat Dios leaw nej teamawitich. 10 Teat Dios lamambeol xic narang minajiüt nej, najlüy atnej nop nerang iüm leawa neyac tiüt piedra witiow wüx iüm. Condom alinop tenguial mambeol icon, aag ayaj atnej teamajüyich wüx alquiriw. Nganüy netam majaraw nguineay apmajüyicheran wüx alquiriw. 11 Cos aaga najiüt lawitiow marangüch, aag ayaj minajiüt Teat Dios. Teat Cristo ajlüy atnej aaga piedra witiow wüx iüm. Naleaing nejinguind alinop ngondom mayac alinoic witiow wüx iüm. 12 Jane tanaámb matangüüch aaga najiüt lawitiow quiaj, ich majaw cuane apmayac wüx. Cos sitiül apmayac oro, tengwüy plat, tengwüy natsüjyay ombas piedra, aag ayaj ngo mandaab. Pero sitiül apmayac xiül, tengwüy soex, tengwüy miolam naxiül, pues apmandaab. 13 Nganüy apmajüic nguineay arangüw najiüt, cos wüx nüt Teat Dios apmajaw wüx asoeteran, quiaj aaga biümb apmajüiquich sitiül tarang najneaj. Condom apmajüic jane taíüc minajiüt nej, jane tandaab ocueaj, cos biümb apmajüiquich. 14 Sitiül aljane taíüc minajiüt nej, ngo mandaab, nej apmüünd leaw netam maxom wüx. 15 Pero sitiül aljane tandaab minajiüt nej, quiaj nej ngome apmaxom wüx nicuajind; masey nej apmaw wüx, biümb ngome apmambel nej.
16 ¿Neol ngo mejawana, icona at icon noic templo ocueaj Teat Dios, at Nangaj Espíritu acül tiül imeajtsana? 17 Sitiül aljane apmaquiaach icon ngo matnej apiüng Teat Dios, Teat Dios apmandrooch nej ombas, cos icona aaga templo ocueaj Teat Dios, aaga templo quiaj nangaj.
18 Nde merwaiichayon icoyónan quiaj; cos sitiül aljane tiül icona mapiüng nej xeyay ajaw wüx cuajantanej leaw almajlüy nganüy cam, ich marang atnej ngo majaw nicuajind, cos quiaj alndom mambeol nej Teat Dios maxom omeaats wüx cuajantanej. 19 Cos aaga fis leaw ajiür nipilan ningüy wüx iüt, Teat Dios ajaw aag ayaj chach miün. Atquiaj apiüng tiül Mipoch Teat Dios: “Teat Dios apmasap nejiw wüx aaga fis apiüngüw ajiürüw, aag ayaj nejeyéjan quiaj ayacayej tiül naél”, aw. 20 At apiüng: “Teat Dios ajaw nguineay apiüngüw ajcüw leaw apiüngüw xeyay ajawüw, aag ayaj ngo membeat nicuajind”, aw. 21 Nde merangrangayon mendüjpiün nipilan cos icona ineayiün meáwan cuajantanej almajlüy. 22 Masey Pablo, masey Apolos, masey Pedro, masey a iüt cam, masey wüx nepacan nejneajiün, tengwüy masey mendeowan, masey leaw apmemongochiün nganüy, tengwüy leaw apmemongochiün alinoic nüt; pues najneaj meáwan aag ayaj. 23 Cos icona micual icon Teat Cristo, at Teat Cristo naleaing Micual nej Teat Dios.