2
Eta tacahe, vuíchaha nítecaimahi. Taicha vahi návara­hahini nápecha­vahini némeca­ta­ji­va­cha­hehini te esamureana eta néjirai­ra­heyare. Taicha te ecati­sa­mureva nícha, tímati­ca­réipahi nájina ticuri­sa­mu­re­cha­nuimahi núti. Ecari­chu­yarehi éti ecuri­sa­mu­re­cha­nu­yarehi. Tacahe, eta táitsivahi eta néjira­pa­nairahe, nucaju­rehepa eta táinapuiru nucartane, nuvarairahi ésami­ri­ca­vayare apaesa vaipa nucati­sa­mu­re­vaimahi icha éti. Nuvara­ha­hisera núrisa­mu­rehini ícha. Tacahe, németeaca étiripa iúrisa­mu­re­hi­varéni ámutu eta nuyehe. Jéhevare, te jena sache, te nucaju­rehepa eta nucartane, ichape­murihi eta nupane­re­re­sirahi, nucati­sa­mu­re­va­hivare. Níyaha­cavahi ichape. Váhisera étapa­ra­cai­nahini nuvaraha némeca­ta­ji­va­cha­hehini te esamureana. Núti nuvarahahi ímatihini eta táichapevahi eta némuna­si­rahehi.
Ema Pablo máijaracahi eta maconsejarapi eta naperdonachirayarehi ema téjecapavahi
5-6 Tiuri puiti, ema maca téjeca­pavahi máichahi eta pecatu, tétavi­cavahi eta ecati­sa­mu­revahi máicha. Núti apanavare nucati­sa­mu­re­va­hivare. Váhisera táurica vivayuchava eta vémecha­resira éma. Puiti, tarata­haripa eta ecuchu­sirahi te emuri éti. Puiti táuricapa eperdo­na­chayare eta máichava­que­nevahi. Ecuri­sa­mu­re­chainapa éma apaesa vahi macuva­yuchava eta macati­sa­mu­revahi, máinaji­ca­vapuca. Nuvaraha puiti iápecha­vahini ímereca eta émuna­si­ra­samihi éma. Ejaca­pavare te emuri. Eta tacahe, nucajurehi cape juca, nuvarai­ra­hivare nucaicu­tiarahe te esuapa­ya­repuca eta nuvanai­ri­pianahi. 10 Núti nuperdo­na­charipa ema maca achane te máijare ema Cristo. Táuricapa eperdo­na­cha­yareva, ecuti­ra­nuyare eta nuperdo­na­chirahi. 11 Taicha te váhipuca viperdo­na­cha­cacahi, tíñehi­carehi macama­purava ema Satanás, taicha tímati­carehi eta mavarairahi tímiáqui­pai­ca­ha­viyare.
Vaipa máitucacarahahini ema Pablo
12-13 Núti, te nítecapapa eta te avasare Troas, nímijachahi nuchima­pahini ema nuparape Tito. Tétavicava eta néñami­ravahi, nuvarairahi néchayarehi tájahapuca eta íchara­ra­cavahi éti. Yátupi­hinéni natiarihihi ena camuri­queneana ena tivara­hanahi tisamana eta nímitu­re­sirahi eta máimitu­rapiana ema Jesucristo. Étasera eta néñami­ravahi eta eyehe émapa ema Tito, nucame­ta­va­varepa nayehe ena vichamuriana. Nuyana­varepa tayehe eta juca departamento Macedonia, nutanu­si­rayare éma.
Ema Viya, tétavicavahi eta majaneasiravacahi ena mavanaranahi
14 Tásiha, tétavi­cavahi eta núrisa­mu­revahi eta nuchima­pirahi ema Tito eta te juca. Puiti, ichape eta nuhasu­lu­pa­ya­chirahi ema Viya eta majanea­si­ra­ha­vi­paraca, tíjara­ca­ha­vi­hivare eta máitupa­ji­jia­sirava eta virata­hairahi vicanara tamutu, táichavenehi eta mávahá­si­ra­havihi ema Jesucristo. Titupa­ra­ca­ha­vivare vicame­ta­rai­ru­yarehi eta máimitu­rapiana, mavarairahi tiúriyarehi eta nasamiraya namutu ena achaneana tacuti eta najiusira jácani táijiye­queneana. 15-16 Taicha eta vicame­ta­rai­ruirahi tímicu­ti­ji­ri­cavahi eta táijiyeva eta incienso, eta máijara­sirahi ema Cristo te mamirahu ema Maiya. Tacapu­si­siacahi namutu ena tisama­haviana. Natiarihi ena masuapa­ji­rai­rahana, náemitia­rua­nayare taicha namava­rairahi nasuapahini. Tijechehi eta najiusira tacutihi eta máquehe mácani máepena­quenehi. Natiari­hivare ena tisuapa­napahi náuchucu­rea­na­yarehi; ticuti­rinehi najiucahini eta táijiyequene. ¡Tétavi­cavahi eta néñami­ravahi eta vicatu­pa­ra­hairahi! 17 Virata­hasera vítaucha eta vitupa­rahahi. Taicha víti, eta vicame­ta­rairuira, tájina vahi vicava­charapi eta máechaji­riruva ema Viya, vétupi­ri­pi­ca­pa­hi­pucaini, vivarai­rai­nahini tajamu­ra­cha­ca­rehini, tácutihini eta náichira ena apamuriana tímija­cha­vanahi yátupi­queneana mavaneruana ema Viya. Vítisera yátupi­que­ne­havihi mavana­ra­havihi ema Viya; vitupi­ruvahi eta vicame­ta­rairuira eta máimiturapi ema Cristo.