3
Viti vicametarairurahiana eta téqueneha matratune ema Viya
Vahi nuvaraha ímija­chahavi eta vicuna­chi­ra­vai­nahini puiti. Váhivare vácutihini ena nácani apamuriana tímitu­ra­hia­nahíji, tipairi­ricana tiámanahi eta carta táechaji­sihahi eta nacuna­cha­ca­revahi. Tájinavare vímati­yahini viyasea­ca­hehini víti eta carta vímera­qui­na­pahini táechaji­si­hahini eta ecuna­chi­ra­ha­vi­nahini. 2-3 Étisera, tájina véñami­ra­vaimahi eyehe. Taicha tímati­carehi te avasareana eta táurivahi eta ítare­sirana éti, táichavenehi eta vinaca­sa­mu­re­chi­rahehi eta máechaji­riruva ema Viya. Eta juca tímereu­chahavi víti eta yátupirahi mavana­ra­ha­vianahi ema Viya. Éti, ecutihi eta carta vímera­quia­napahi. Émaquene ema Cristo, ema iájuchahi, taicha tíjara­cahehi ema Espíritu Santo máitsiva­cha­he­yarehi eta ítare­sirana, táuriyarehi eta esamureana. Arairuripa eta ítare­sirahi. Puiti juca eta ítare­sirahi, tájinapa étapa­racaina esuapahini eta vanairipiana tacaju­quenehi acane te márime tabla.
Eta tacahe, tájina vahi néñama­vaimahi tayehe eta apóstolenuirahi. Nétumechava ichape, taicha nusiñavahi eta manere­ji­ru­nuirahi ema Cristo, máijara­si­ra­nu­hivare ema Viya eta máitupa­ji­jia­si­ravana. Taicha víti vahi vítiji­vai­nahini víjaracava eta vítupa­ji­jia­sirava. Émaquenehi ema Viya tíjara­ca­havihi eta vitume­vanahi eta vicaema­ta­nea­sirahi éma. Émaquenehi titupa­ra­cahavi vicame­ta­rai­ru­yarehi eta arairu matratune. Vahi étainahini nupami­ca­heyare eta esuapi­ra­yarehi eta vanairipiana. Taicha eta juca arairu matratune ema Viya, tíjara­cahehi emutu ema Espíritu Santo, máitsiva­chi­na­heyare eta ítare­sirana, arairuinapa. Étasera eta vanairipi tacarichu táimiva­ne­recahi eta náepeniraya ena téjeca­pavana.
Acane, te jena sache te tiúcupaicapa ema Moisés te cerro, mámapahi eta vanairipiana tacaju­quenehi te márime tabla. Eta mamira, tétavi­cavahi eta tarape­pe­si­rapahi táichavenehi eta macacha­nerahi ema Viya. Ena achaneana, vaipa nárata­hahini náimararaca eta mamira. Ichape­hinéni eta tapicau­cha­ca­revahi eta vanairipiana taicha tétavi­cavahi eta tarape­pe­si­rapahi eta mamira ema tiámapahi. Étasera eta mayerevapa, timutse­ra­ha­va­paipahi témitiaca eta tarape­pe­sirahi. Eta vanaripiana, tacarichuhi táimica­pacahi nácani téjeca­pa­vanahi. Étasera eta arairu matratune ema Viya, eta nucame­ta­rai­ru­quenehi puiti, tétavi­cavahi eta tápaju­si­ravahi eta tasuapa­ca­revahi taicha tiámahavihi eta mávahá­si­ra­havihi ema Espíritu Santo. Yátupihi eta tasuapa­ca­revahi eta vanairipiana, tiápaju­ca­va­hisera eta tasuapa­ca­re­va­panahi eta máichuarapi ema Viya, vijaca­pa­carehi mayehe táichavenehi éta. 10 Yátupi tirape­pecahi eta mamira ema tiámapahi eta vanairipiana, váhisera étapa­ra­cai­nahini táuricha­ha­vihini. Jéheva­re­quenehi puiti, tétavi­cavahi eta viúrivahi maicha ema Espíritu Santo. 11 Eta tarape­pe­sirahi eta mamira ema Moisés, timutse­ra­ha­va­paipahi témitiaca. Eta juca táicutiarahi eta ánipi­richuhi eta tasuapa­ca­re­va­yarehi eta mavanai­ripiana. Étasera eta juca máichuhai­rahavi ema Viya, tiápaju­cavahi eta tasuapa­ca­revahi taicha máichecua­ra­qui­re­yarehi eta viúrivaya táicha.
12 Étavenehi eta vicasi­ña­vairahi vímahayare eta juca sache vicucha­pa­quenehi, viti matupa­raruana vétume­chavahi eta vicame­ta­rai­ruirana. 13 Váhi vácutihini ema víyarahaini Moisés, tépaca­mi­ra­havahi te páñome, tiúriyarepa eta náimara­ra­si­ra­yarehi ena machamuriana. Váipasare naneca­pahini te timutse­ra­havapa eta táemahai­rapahi eta tarape­pe­sirahi eta mamira, táicutiarahi eta táepahairaya eta tapami­si­ra­havini eta vanairipiana eta vítauchi­ra­yarehi. 14-15 Puíticha ena nujaneanana israelítana vahi nácaicu­tia­rahini eta juca. Tacahe, te náechejicuha eta ichasiquene matratune ema Viya tacaju­quenehi eta te libro májurehi ema Moisés, vuíchaha nácaicu­tia­rahini. Tímicu­ti­ji­ri­ca­váichucha táepacuchahi eta máepaca­mirahi ema Moisés. Ticaje­raichucha eta nacaicu­tia­rai­ra­yarehi. 16 Mácanisera achane, esenapuca, tíjara­cavapa eta máehisi­ra­yarehi ema Viáquenu, ichapenapa eta macaicu­tia­rai­rayare. Tájinapa táepaca­qui­ña­haimahi. 17 Jéhesare, ema Viáquenu tíjara­ca­ha­vi­sarepa ema Espíritu Santo. Tásiha, vaipa vipica­ca­ra­ca­vahini eta vipauchiraya éma. Yátupina eta vivapi­nai­ravahi maicha ema Espíritu Santo. 18 Tacahe, vimutu viti véhicanahi ema Viáquenu vicutiripa eta espejo eta tarape­pe­sirahi eta tajaraivahi eta sache. Víti, yátupihi vímerecahi eta máurivahi ema Viáquenu. Vaipa vicaepa­ca­mi­rahini. Eta tacahe, víti puiti tiápaju­ca­vai­napaipa eta vicuti­rayare ema Viáquenu taicha tiápaju­cavahi eta majaraivahi te visamureana. Étave­ne­hivare eta mávahá­si­ra­havihi ema Espíritu Santo máijararuhi ema Viáquenu.