22
Paulo notaɡ̶aneɡ̶etiniwace niɡ̶ijo noiigi-nelegi
Odaa Paulo jeɡ̶eetiogi niɡ̶ijo noiigi-nelegi, “Akaami iniotagodepodi me inioxoadipi, ajipaatatiwaji ane igegitiogi niɡ̶ijo anodakapetigi me notaɡ̶anaɡ̶ateloco.” Niɡ̶ijo noiigi noɡ̶owajipata Paulo me dotaɡ̶atigi ioladi hebraico, odaa jeɡ̶epaanaɡ̶a notokotiniwace.
Odaa jeɡ̶ee Paulo, “Ee judeu. Yanikadi nigotaɡ̶a Tarso aneiteloco nipodigi Cilícia. Pida iliidaɡ̶adi digoina nigotaɡ̶a Jerusalém, codaa iniiɡ̶axinoɡ̶odi Gamaliel. Gamaliel eliodi me idiiɡ̶axitece lajoinaɡ̶aneɡ̶eco codaa ane lakataɡ̶a jotigide ɡ̶odaamipi. Eliodi me joletibige me jao ane yemaa Aneotedoɡ̶oji, digo makaamitaɡ̶atiwaji, akaamitawece anoleetibige mawii niɡ̶ina noko. Ee ijo me jiatetibece niɡ̶ijo anodiotece liiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco Jesus. Iniwilotiniwace ɡ̶oneleegiwadi codaa me iwaalepodi, odaa ja jokoletiwece niwiloɡ̶onaɡ̶axi. Niɡ̶ijo lacilo-sacerdotitedi ijaaɡ̶ijoa laxokodi ɡ̶odacilodi yakadi moditaɡ̶awatiwaji mejitece anewi. Onajigotediwa notaɡ̶anaɡ̶axiidi me yodoeje anoiwakateetigi ɡ̶onioxoadipi judeutedi metidikeetiogi digoida nigotaɡ̶a Damasco. Odaa jeɡ̶ejigo nigotaɡ̶a Damasco me domaɡ̶a iniwilotiniwace niɡ̶ijo anodiotece liiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco Jesus codaa me domaɡ̶a inigoetiniwace jatitiogi galeenatedi, odaa domaɡ̶a jinadeegiticogi nigotaɡ̶a Jerusalém moiloikatiditibigiwaji.”
Ǥoniotagodi dinikeeteta Paulo
(Atos 9.1-19; 26.12-18)
Odaa Paulo eɡ̶idaaɡ̶ee me dotaɡ̶a, meetiogi, “Niɡ̶ijo naɡ̶a nipegi me yaxoɡ̶o-noko, ja jipegita nigotaɡ̶a Damasco. Codaaɡ̶idata naɡ̶a jinadi ijo natalaɡ̶a ane daɡ̶axa me yoniciwadi me datale icoɡ̶otibigimece ditibigimedi. Odaa niɡ̶ijo natalaɡ̶a ja naloteloco niɡ̶ijo anejotice. Odaa ja janitinigi iiɡ̶o, codaa jajipata ijo ane dotaɡ̶a, meetiwa, ‘Saulo, Saulo, igaamee ina madiatenitibece?’ Naɡ̶a ininiɡ̶odi, mejita, ‘Amakaami, Iniotagodi?’ Odaa jeɡ̶eetiwa, ‘Ee Jesus, anelatibige nigotaɡ̶a Nazaré, Niɡ̶ijoa ane iatenitedibece.’ Odaa niɡ̶ijoa ɡ̶oneleegiwadi ixigaɡ̶awepodi me iniwiaje onadi niɡ̶ijo natalaɡ̶a, odaa eliodi me doitibigiwaji, pida aɡ̶owajipatalo niɡ̶ijoa lotaɡ̶a Niɡ̶ijoa ane idotaɡ̶aneɡ̶e. 10 Odaa ja jige, mejita, ‘Iniotagodi, amiini ica ane leeditibige me jao?’ Odaa Ǥoniotagodi jeɡ̶eetediwa, ‘Adabititini, odaaɡ̶akaatiwece nigotaɡ̶a Damasco. Odaa jiɡ̶idiaaɡ̶i nigoditaɡ̶awa inoatawece Aneotedoɡ̶oji ane yemaa mawiite.’ 11 Odaa aɡ̶alee jakadi me joletibece leeɡ̶odi niɡ̶ijo natalaɡ̶a meo me daɡ̶adiaa jatetibece. Odaa niɡ̶ijoa yokaaɡ̶etedi nenaɡ̶a onibatigi, odaa jeɡ̶etidadeegiticogi catiwedi nigotaɡ̶a Damasco.
12 Digoida nigotaɡ̶a Damasco ini ijo ɡ̶oneleegiwa ane liboonaɡ̶adi Ananias, anidioka limedi meyiwaɡ̶adi ijoatawece lajoinaɡ̶aneɡ̶eco Moisés, codaa me iweniɡ̶ide Aneotedoɡ̶oji. Iditawece judeutedi digoida nigotaɡ̶a Damasco ele modotaɡ̶atibige niɡ̶ijo ɡ̶oneleegiwa. 13 Odaa Ananias jeɡ̶enagi dabiditi meetaɡ̶a, meetiwa, ‘Inioxoa Saulo, atenitacibece!’ Odaa aɡ̶ica daɡ̶a leegi ajaaɡ̶ajo lakata, ja jatetacibece, odaa ja jiwita Ananias. 14 Odaa jeɡ̶eetiwa, ‘Aneotedoɡ̶oji, Noenoɡ̶odi ɡ̶odaamipi ɡ̶adiomaɡ̶atitedice eotedibige mowooɡ̶oti ane yemaa, eledi eotedibige manati niɡ̶ijoa Liotagi ane iɡ̶enaɡ̶a, codaa majipaatalo niɡ̶ijoa Liotagi me ɡ̶adotaɡ̶aneɡ̶eni. 15 Odaa jaɡ̶akaami nakataɡ̶anaɡ̶a menitiogi inatawece oko niɡ̶ijoa ananati codaa majipaatalo. 16 Odaa natigide, jinaɡ̶aleeɡ̶adinopaɡ̶ati. Onitibige, odaa adinilegeni! Codaa ipokitalo Ǥoniotagodi me ɡ̶adaxawani me ɡ̶adiwilecitetema ɡ̶abeyaceɡ̶eco.’
17 Odaa ja idopitijo manitaɡ̶a nigotaɡ̶a Jerusalém. Odaa ijo noko idiaaɡ̶ejo Aneotedoɡ̶oji liɡ̶eladi me jotaɡ̶aneɡ̶e, odaa jiɡ̶ijo ijo yakatigi me micataɡ̶a daɡ̶a igeedi. 18 Jinadi Ǥoniotagodi, odaa meetediwa, ‘Adinageni manotitice naɡ̶ani nigotaɡ̶a, igaataɡ̶a niɡ̶ina niɡ̶eladimigipitigi aɡ̶odibatege ɡ̶adotaɡ̶a niɡ̶ina me enitici.’ 19 Odaa ja ininiɡ̶odi, mejitalo, ‘Iniotagodi, idiaaɡ̶idi oyowooɡ̶odi me jakatiwece niɡ̶inoa liiakanaɡ̶axiidi judeutedi, eliodi me inaxacoɡ̶otiniwace codaa me jokoletiwece niwiloɡ̶onaɡ̶axi niɡ̶ijo anetiɡ̶adinakatoni. 20 Niɡ̶ijo noɡ̶onadooɡ̶odi lawodi Estêvão, niɡ̶ijo ane ɡ̶adadiwaɡ̶ati codaa me eetaɡ̶adici, odaa noɡ̶oyeloadi, ee eledi idiaaɡ̶ejo codaa me jemaatibige niɡ̶ijo anodigota Estêvão. Niɡ̶ijo noko idiaaɡ̶ejo jowie nicaapatedi niɡ̶ijoa aijekaɡ̶a idiaaɡ̶idi maleeɡ̶onigidatice Estêvão moyeloadi.’ 21 Odaa jeɡ̶eetediwa Ǥoniotagodi, ‘Pida emii, ɡ̶adimonyaaticogi ditigedi. Ǥadieniticogi memii miditaɡ̶a noiigi ane daɡ̶a judeutedi.’ ”
Niɡ̶ijo nigoloneegi romaanotedi yotaɡ̶aneɡ̶e Paulo
22 Niɡ̶ijo noiigi-nelegi owajipata Paulo neɡ̶epaaɡ̶icota me yalaɡ̶ata me Ǥoniotagodi imonyatediogi niɡ̶ijo ane daɡ̶a judeutedi. Odaa ja napaawaɡ̶ateloco, modi, “Ageniti niɡ̶ida ɡ̶oneleegiwa! Eloati! Aɡ̶alee yakadi daɡ̶a yewiɡ̶a!” 23 Napaawaɡ̶ateloco oiticoɡ̶o inoa nicaapatedi, codaa olojietibigimece ditibigimedi. 24 Odaa niɡ̶ijo goloneegi ja iiɡ̶e iodaɡ̶awadi monoɡ̶atice Paulo, odaaɡ̶oixotiwece catiwedi niɡ̶ijo diimigi ane dotete, odaa ja diiɡ̶enatakata monalaketibige domeɡ̶eotibige Paulo me yeloɡ̶odi ane leeɡ̶odi niɡ̶ijoa judeutedi me napaawaɡ̶ateloco modakapetege. 25 Odaa eɡ̶idaa diiticogi niɡ̶ijoa iodaɡ̶awadi moigoetini Paulo monalaketibige, odaa Paulo jeɡ̶eeta niɡ̶ijo jajeentegi anida me ipegitege, “Lakapetegi lajoinaɡ̶aneɡ̶eco romaanotedi monalaketibige niɡ̶ina oko anida aneetege noiigi romaanotedi, maleediɡ̶ica me dinige minitaɡ̶a ɡ̶oniwinoɡ̶odi me iwi anigota.”
26 Odaa niɡ̶ijo jajeentegi naɡ̶a wajipata niɡ̶ijo Paulo ligegi, jiɡ̶igo minitaɡ̶a niɡ̶ijo goloneegi, odaa jeɡ̶eeta, “Amina daɡ̶anidakita niɡ̶ida ɡ̶adoenatagi, igaataɡ̶a niɡ̶ida ɡ̶oneleegiwa ida aneetege noiigi romaanotedi.” 27 Odaa niɡ̶ijo goloneegi jiɡ̶igo midataɡ̶a Paulo, odaa ja ige, meeta, “Jemaa maneloɡ̶otitiwa! Ida makaami ida anenitege ɡ̶odoiigi romaanotedi?” Odaa Paulo ja niniɡ̶odi, meeta, “Ee ida anejitege noiigi romaanotedi.” 28 Odaa niɡ̶ijo goloneegi jeɡ̶eeta Paulo, “Ee ida anejitege noiigi romaanotedi igaataɡ̶a owidi dinyeelo ane jediatece niɡ̶ijoa lacilodi romaanotedi.” Odaa Paulo jeɡ̶eeta, “Ee ida anejitege noiigi romaanotedi leeɡ̶odi yanikadi nigotaɡ̶a romaanexe.” 29 Odaa aɡ̶ica anoyopaɡ̶adi niɡ̶ijoa iodaɡ̶awadi ane domoɡ̶onalaketibige Paulo ja dinoɡ̶aticoace. Odaa niɡ̶ijo goloneegi ja doi leeɡ̶odi me diiɡ̶enatakata moigoetini codaa me domoɡ̶onalaketibige niɡ̶ijo anida aneetege noiigi romaanotedi.
Paulo dinige lodoe niɡ̶ijoa seteenta lacilodi judeutedi
30 Odaa niɡ̶ijo goloneegi ja doletibige me yowooɡ̶odi niɡ̶ica anewi me leeɡ̶odi niɡ̶ijoa judeutedi modoletibige me nilaagedi Paulo. Igaaneɡ̶eledi noko ja iiɡ̶e me yatecoɡ̶o niɡ̶ijo anoiiɡ̶e sacerdotitedi ijaaɡ̶ijoa seteenta laxokodi ɡ̶oneleegiwadi lacilodi judeutedi. Odaa ja diiɡ̶enatakata monoɡ̶a niɡ̶ijoa Paulo liwixetedi galeenatedi, odaa ja diiɡ̶enatakata moyadeegi me dinige lodoe niɡ̶ijoa lacilodi.