20
Aɡ̶aleeɡ̶ica lolaadi Jesus midataɡ̶a lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a
(Mateus 28.1-8; Marcos 16.1-8; Lucas 24.1-12)
Niɡ̶ijo naɡ̶a domiingo me nigoitijo, eɡ̶inaa nexocaɡ̶a, odaa Maria Madalena jiɡ̶igo midataɡ̶a wetiɡ̶a-lawimaɡ̶ajegi anoyatice lolaadi Jesus. Odaa ja nadi naɡ̶ajo wetiɡ̶a nelegi ane nibatoo lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a aneitice lolaadi Jesus naɡ̶a dawililetice. Odaa ja walokodi migo midataɡ̶a Simão Pedro, ijaaɡ̶ijo ane-diotibece Jesus lemaanigi. Odaa jeɡ̶eetiogi, “Joɡ̶onoɡ̶owa Ǥoniwa-aagodi lolaadi, aɡ̶e-eeɡ̶ica midataɡ̶a wetiɡ̶a-lawimaɡ̶ajegi, ajowooɡ̶otaɡ̶a niɡ̶ica anoyaticogi lolaadi.”
Odaa Pedro ijaaɡ̶ijo lokaaɡ̶edi jaɡ̶aɡ̶igotibeci midataɡ̶a wetiɡ̶a-lawimaɡ̶ajegi anoyatice lolaadi Jesus. Niɡ̶ijoa itoa ja waledi, pida niɡ̶ijo eledi daɡ̶axa me dawé, odaa odoejegi me icota anoyatice lolaadi Jesus, ijaa Pedro ja nalatigi. Igaanaɡ̶a dakagitini niɡ̶ijo anodoejegi micotio, iwitiwece niɡ̶ijo anoyatice lolaadi Jesus, odaa ja nadi niɡ̶ijoa lipataɡ̶axiidi Jesus, pida adakatio. Niɡ̶idiaaɡ̶idi Simão Pedro jaɡ̶aɡ̶icotio, odaa jeɡ̶epaɡ̶a dakatio. Odaa ja nadi niɡ̶ijoa lipegeteɡ̶e anoilipaditigilo Jesus, idiaaɡ̶itedice niɡ̶ijo ane iwote. Eledi nadi naɡ̶ajo leenxo anoilipaditece lacilo Jesus. Naɡ̶ajo leenxo aɡ̶awatege niɡ̶ijoa lipegeteɡ̶e lipataɡ̶axiidi, pida diɡ̶eticogi eledi liwai, dinokomoke. Niɡ̶ijo lokaaɡ̶edi Pedro anodoejegi mico, jaɡ̶aɡ̶a dakatio. Igaanaɡ̶a nadi, odaa jeɡ̶etiwaɡ̶ataka mewi naɡ̶a yewiɡ̶atace Jesus. Pida eɡ̶idaaɡ̶ee maleedoɡ̶oyowooɡ̶odi niɡ̶ijo aneeta Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶a, me leeditibige me yewiɡ̶atace Jesus.
10 Niɡ̶idiaaɡ̶idi niɡ̶ijo itoataale anodiotibece Jesus joɡ̶opiticogi liɡ̶eladi.
Maria Madalena nadi Jesus
(Mateus 28.9-10; Marcos 16.9-11)
11 Maria Madalena idiaa dabidite wetice miditaɡ̶a anoyatice lolaadi Jesus, anoetibece. Eɡ̶idaaɡ̶ee manoetibece, naɡ̶a dakagitini me iwitiwece catiwedi. 12 Odaa ja nadi icoa itoataale aanjotedi yapacaɡ̶a lowoodi. Idiaa nicotiniwace miditaɡ̶a anoyatice lolaadi Jesus. Onijoteci nicotini diɡ̶eticogi lakaaɡ̶adi niɡ̶ijo ane iwote Jesus, ijo eledi baɡ̶a nicote ane dojitedicogi loɡ̶onaka. 13 Odaa joɡ̶oige, modita, “Iniotagodawaana. Igaameni ina me anoenitibece?” Naɡ̶a niniɡ̶odi, meetiogi, “Jinoetibece le-eeɡ̶odi aɡ̶e-eeɡ̶ica lolaadi Iniwa-aagodi, joɡ̶oyadeegi, ajowooɡ̶odi niɡ̶ica anoyaticogi”.
14 Igaanaɡ̶a nigotini me dotaɡ̶a, naɡ̶a nawiilitetijo, odaa ja nadi Jesus, dabiditedi, pida ayowooɡ̶odi niɡ̶idaaɡ̶idoa. 15 Odaa ja ige Jesus, meeteta, “Iniotagodo. Ame leeɡ̶odi me anoenitibece? Amiijo ica anoleetibige?” Maria diletibige diɡ̶ijiɡ̶ijo nowienoɡ̶odi niale lawoɡ̶o. Odaa jeɡ̶eetalo, “Iniwa-aagodi. Nige naɡ̶a-aamaɡ̶a anoɡ̶owaatice lolaadi Iniwa-aagodi, adiwikodeni aneloɡ̶otitiwa niɡ̶ica ana-aanite, odaa jadeegoda.” 16 Odaa jeɡ̶ee Jesus, “Maria!” Naɡ̶a nilokotijo, odaa ja igidi, yatitalo ioladi hebraico, meetalo, “Raboni!” (Amina anejinaɡ̶a “Iniiɡ̶axinoɡ̶odi”).
17 Odaa jeɡ̶ee Jesus, “Jinaɡ̶a domaɡ̶a abaatiloco, igaataɡ̶a anaɡ̶a jopitibigimece Eiodi. Pida emii opilitio, enitiogi inioxoadipi mejigo miniwataɡ̶a Eiodi ane Ǥadiodi, Inoenoɡ̶odi ane Ǥanoenoɡ̶oditetiwaji”.
18 Odaa Maria Madalena joɡ̶opitio, odaa ja yatematitiogi niɡ̶ijo anodiotibece Jesus me nadi Ǥoniotagodi, codaa yatemati ijoatawece niɡ̶ijoa aneeteta.
Jesus jaɡ̶aɡ̶a dinikeetediogi niɡ̶ijo anodiotibece
(Mateus 28.16-20; Marcos 16.14-18; Lucas 24.36-49)
19 Ijaaɡ̶ijo niɡ̶ijo domiingo, naɡ̶a ɡ̶ocidi, niɡ̶ijo anodiotibece Jesus idiaaɡ̶i yatecoɡ̶o catiwedi diimigi, onibatoo lapoaco, leeɡ̶odi odoitibige niɡ̶ijoa lacilodi judeutedi. Pida codaaɡ̶idoateda Jesus liwigotigi me dilapode, odaa jeɡ̶eetediogi, “Jemaa mele ɡ̶adaaleɡ̶enalitiwaji!” 20 Igaanaɡ̶a nigotini niɡ̶ijo ligegi, odaa ja ikeetediogi libaaɡ̶atedi, liwai ane yapoace apocenigi. Niɡ̶ijo noɡ̶onadi Ǥoniotagodi, odaa eliodi me ninitibigiwaji.
21 Odaa jeɡ̶eetacediogi Jesus, “Jemaa mele ɡ̶adaaleɡ̶enalitiwaji! Natigide ane igotediwa Eiodi me idimonya, jiɡ̶idaaɡ̶ejigotaɡ̶awatiwaji me ɡ̶adimonyaa mawii ane jemaa.” 22 Igaanaɡ̶a nigotedini me notaɡ̶aneɡ̶etediniwace, odaa ja nawetediniwace, codaa meetediogi, “Abaategetiwaji Aneotedoɡ̶oji Liwigo. 23 Odaa nigipokitalo Aneotedoɡ̶oji me napitaɡ̶adi libeyaceɡ̶eco eledi oko, odaa Aneotedoɡ̶oji jaɡ̶aɡ̶a napitaɡ̶adi niɡ̶icoa libeyaceɡ̶eco. Nige deɡ̶emaani Aneotedoɡ̶oji me napitaɡ̶adi oko libeyaceɡ̶eco, odaa Aneotedoɡ̶oji anapitaɡ̶adi niɡ̶icoa libeyaceɡ̶eco.”
Jesus dinikeeteta Tomé
24 Onijoteci niɡ̶ijo dooze anodiotibece Jesus ane liboonaɡ̶adi Tomé ane nikoxeedi me “Owaadi”. Tomé aɡ̶ica niɡ̶ijo noko Jesus niɡ̶icotediogi me dilapode niɡ̶ijo eledi anodiotibece. 25 Odaa niɡ̶ijo eledi anodiotibece modita Tomé, “Jinataɡ̶a Ǥoniotagodi”. Pida Tomé dawienataka, meetiogi, “Nige daɡ̶a jinaditeda adotonadi libecoli liwigotigi libaaɡ̶adi, codaa nige daɡ̶a jixotiwece inibedona, codaa nige daɡ̶a jibatiwece niɡ̶ijo elaciledi liwai moyojogotalo apocenigi, oteɡ̶exaaɡ̶aɡ̶a ejiwaɡ̶atakanawaanigi.”
26 Igaanaɡ̶a ixomaɡ̶atedice seete nokododi, odaa niɡ̶ijo anodiotibece Jesus ja yatecoɡ̶otace ijaaɡ̶ijo niɡ̶ijo aneiticoace, pida Tomé jiɡ̶ini mawatiogi. Idoatawece epoaco dinoxoco. Codaaɡ̶idoataceda Jesus, naɡ̶awatediogi, odaa jeɡ̶eetediogi, “Jemaa mele ɡ̶adaaleɡ̶enalitiwaji!” 27 Odaa jeɡ̶eeteta Tomé, “Dige adeoni ɡ̶anibedona digoina, codaa digawini ibaaɡ̶atedi. Abaatiwece eyaciledi digoina iwai. Ikani mawienatakani, biɡ̶ida iwaɡ̶atakani”. 28 Naɡ̶a niniɡ̶odi Tomé, meetalo, “Iniotagodi, me Inoenoɡ̶odi”. 29 Odaa jeɡ̶eeteta Jesus, “Eka iwaɡ̶atakani leeɡ̶odi naɡ̶adati. Eliodi linikegi niɡ̶ina ane idadiwaɡ̶adi, idaaɡ̶ida me diɡ̶icata me idadi”.
Ane leeɡ̶odi me diniditini naɡ̶adi notaɡ̶anaɡ̶axi
30 Owidi eletidi ɡ̶odoxiceɡ̶etedi Jesus aneote lodoe niɡ̶ijo anodiotibece. Pida aɡ̶icoa daɡ̶a diniditelogo naɡ̶adi notaɡ̶anaɡ̶axi. 31 Pida niɡ̶inoa notaɡ̶a diniditedini amaleeɡ̶aɡ̶a iwaɡ̶atakanitiwaji Jesus me niɡ̶ijaaɡ̶ijoa ane niiɡ̶e Aneotedoɡ̶oji meote ɡ̶odewiɡ̶a, codaa me Lionigi Aneotedoɡ̶oji, codaa amanagawini nige iwaɡ̶atakanitiwaji, odaa idiokaanaɡ̶a limedi me ɡ̶adewikitema leeɡ̶odi naɡ̶atetigi Jesus.