14
Nts̈amo Juan chë Ubayaná tojanóbana
(Mc 6.14-29; Lc 9.7-9)
Chë tempo, Rey Herodes, chë Galileoca mandayá tojanuena nts̈amo nÿetsca ents̈anga Jesucristbiama imojtsichamcá. As cha chabe oservénënga tojanë́yana: “Mua Juan chë Ubayaná ctsemna, obanënguents̈ana tojtayena, chíyeca chca obenana bëts soyënga jamama yojtsebomna ca.”
Juan cabá ainá ora, Herodes tojanmandá cha chamishache, cadenë́juangaca chamobátsëca y chca cárceloye jutámiama. Herodes chca tojanma Herodíasbe causa, chabe cats̈ata Felipbe shema. Juan Heródesbioye mënts̈á ibnauácacana: “Ndoñe quenátslesenciana aca acbe cats̈atbe shémaftaca jobouamayama, acbe cats̈ata cabá ainá yotsomñe ora ca.”
Y chama Herodes yojtsebos̈e Juan jóbana, pero ents̈angbiama yojtsauatja, er chënga imnajuabnaye Juan ndegombre Bëngbe Bëtsabe obenánaca yojanoyebuambná ca. Pero Heródesbe cumpleaño oboyejuaye ora, Herodíasbe bembe ents̈angbe delante tojanlantsá y Herodes puerte chama yojtsóyejuaye. Chíyeca Herodes, jajúrase, tbojans̈buachená ndayánaca jats̈etayana, nts̈amo tbojotjañcá. Y Herodíasna lempe bémbëbioye ibojabuayená nts̈amo Herodes jojuama. As chë bembe tbojaniyana: “Canÿe s̈cneniñe Juan chë Ubayanabe bests̈as̈e s̈mats̈etá ca.”
Herodes chë soyama tbojanongmé, pero chë ófjanëngbe delante jajúrase tbojans̈buachená causa, yojamánda chca chaotsemnama. 10 Y as tojanmandá chë Juan yojanëtámenoca chabe bests̈as̈e chamuetsë́stjanguama. 11 Chents̈ana, canÿe s̈cneniñe chë bests̈as̈e tmojanamba y chë tobias̈e tmojanënts̈abuaché y chana, chabe mamábioye.
12 Chents̈ana, Juanbe ústonënga tmojánashjajna, chabe cuerpo tmojésanocñe y tmojána jauátbontsama. Y chora, Jesús yojtsemnoye chënga tmojána y chë soyëngama tmojancuentá.
Jesús shachna uaranga boyabásenga saná tojanacaredadó
(Mc 6.30-44; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)
13 Jesús chca tojanuena ora, canÿe barquë́shañe tojtsanoñe canÿe bën luaroye, ents̈anga ndoyena luaroye. Pero ents̈anga chama imojátats̈ëmbona y chë pueblënguents̈ana tmojánbocana shecuáts̈eca cha juastama. 14 Chents̈ana, chë barquë́shoicana tojtanastjango ora, Jesús ba ents̈anga tojánanÿe, chë cha tmojánguanguënga. Chëngbiama tbojanongmé y chë ents̈anguents̈ana ba s̈oquënga tojanashná. 15 Ya jetiñe yojtsemna, chíyeca chë uatsjéndayënga Jesúsbioye tmojanobeconá y tmojaniyana: —Ya jetiñe entsemna y quem luariñe ndocná quenatiyena. Ents̈anga cuantichamuá, pueblotémëngoye chamotsoñama, saná chamobuámiñama ca.
16 As Jesús tojanë́jua: —Ndoñe quenátsiyta chënga chamotsatoñama. Ts̈ëngaftanga saná s̈mochjacaredádaye ca.
17 Y chënga tmojanjuá: —Muents̈e tondaye queftsátsbomna; nÿe shachna tandës̈e y uta beónata ca.
18 As Jesús tojanë́yana: —Chë soyënga moye miyëbo ca.
19 Chents̈ana Jesús tojanmandá ents̈anga chamoshë́ntsjatbiamama. Chorna, chë shachna tandës̈e y chë uta beónata tojanca, celoye tojanontjes̈é y Bëngbe Bëtsábioye chama tbojtanchuá. Chora chë saná tojanjatá, chabe uatsjéndayënga tojanëjátaye, y chëngna nÿetsca ents̈anga tmojanacaredadó. 20 Nÿetsca ents̈anga tmojanse jtoshachaye nÿets̈á y cabá chë ojamnëtémëngaca bnë́tsana uta sbarë́cua tmojanajutjé. 21 Chë tmojansënga imojamna mo shachna uaranga boyabásenga, shembásenga y básenga ntjacuntacá.
Jesús béjaye juatsbuacá yojtsaye
(Mc 6.45-52; Jn 6.16-21)
22 Chents̈ana, Jesús chabe uatsjéndayënga tojanamëndá chë barquë́shoye jtamashjnama y chë uafjajónaye chenguánoica chabe natsana jashjajnana. Chëntscuana Jesús ents̈anga yojtichamuá. 23 Nÿetscanga tojtanichamó orna, Jesús canÿe tjoye tojántsjua canÿa jtsemnama, Bëngbe Bëtsáftaca jencuéntama. Yojaibétata ora, cha canÿa chents̈e yojtsemna, 24 y chë barquë́shana tsachocana bënoca yojtsamna. Y chë olëshënga chë barquë́sha yojtsájants̈etaye, chë binÿia chëngbe contra yojtsemna causa. 25 Ya bínÿanoyna, Jesús chë́ngbioye yojobeconá; béjaye juatsbuacá yojtsaye. 26 Chabe uatsjéndayënga chca cha tmojáninÿe orna, ts̈a imojocochauatjaná y puerte auatjanánënga tmojanoyó: —¡Canÿe añemëse entsemna ca!
27 Pero chora Jesús tojanë́yana: —¡Añemo s̈mochtsebomna, ats̈e Jesús sëndmëna; ndoñe matauatjëngana ca!
28 Chora Pedro, Jesúsbioye tbojaniyana: —Bëngbe Utabná, ndegombre aca tcojtsemnëse, momandá ats̈e béjaye juatsbuacá ácbioye chayá ca.
29 Y Jesús tbojaniyana: —Mabo ca.
Chora Pedro chë barquë́shoicana tojánastjango y tojanonts̈é béjaye juatsbuacá Jesúsbioye jama. 30 Pero chë binÿia ts̈a jabuache yojtsemnama tojáninÿe ora, Pedro puerte yojtsauatja y tbojanonts̈é jtsenatjë́mbambana. Chíyeca cha jabuache tojanchembo: —¡Bëngbe Utabná, s̈matsbocá ca!
31 Y cachora Jesús tbojtanobuácuetënts̈iye y tbojaniyana: —¡Ts̈a bats̈atema os̈buachiyá! ¿Ndáyeca ndoñe bëtscá áts̈beñe contsos̈buaché ca?
32 Chents̈ana chë barquë́shoye chata tbojtanamáshëngo y cachora chë binÿia bonguana yojtsatsmëna. 33 Y chora, chë barquë́shoye imojtsemnënga Jesusbe shecuats̈ents̈e tmojanoshaments̈é y tmojaniyana: —¡Aca ndegombre Bëngbe Bëtsabe Uaquiñá comna ca!
Genesaret ca uabáinoca, Jesús ba s̈oquënga tojanashná
(Mc 6.53-56)
34 Chë uafjajónaye tmojánenashbuachengo y canÿe luare Genesaret ca uabáinoye tmojánashjajna. 35 Chents̈a ents̈anga Jesús tmojantëmbá ora, chë luarents̈a nÿetsca ents̈anga chama tmojántats̈ëmbona. As chë ents̈anga chëngbe s̈oquënga Jesúsbioye tmojanënatse. 36 Y imojtseimpadana nÿe mo chabe ents̈ayá sibiájuanaca juabojajuama chë s̈oquënga chaualesenciama. Y nÿetscanga chabe ents̈ayá sibiájua tmojanábojajënga, shnánënga imojtsatoquédaye.