Ibalugwa itandi imwe Paulu
kwa
Vateshalonika
1
Nandele
Paulu, Shilivanu namu Timoti kwaliganisha lyavateshalonika lìvele nkati mumwe Nnungu Tatamunu namu Umu Yesu Klistu.
Umonyo upagwe kwenu mwenu pamo na amani.
Kulambwalela nkati mukushwali
Ngwengwe tunkunnambwalela Nnungu yenu mwenu uti mukushwali kwetu tuntambulanga kwabila kudoba tukumbukila pamevo pamwe Nnungu, jo Tatagwetu, madengo enu alikulupililo, kulikanyalidya kwenu kwalinagwaledyo na kunanopa kwenu kwalilindilililo kumwe Umu Yesu Klistu tumanya mmanung'unumunu mmakunagwaleka mmake Nnungu kenga nae anintandola mwenu pakuva ntenga wambone wetu umwikidilé mwenu i gweka kwalilove kanji namomo kwadimongo, kwa Imumu Wanashwe na nkati mukwakikishidya uti kenga mo mwamumanyilile mwashi mwatunamidile pakati penu kwamwaa wenu mwenu. Mwenu mundilitenda kuva mmakujedya vetu na vamwe Umu pamupwashaladile lilove nkati mumauvilo oe kwalipuwilo lya Imumu Wanashwe. Nadoni muukilé ndava mpano kwavakukulupila uti va ku Makedoniya na va ku Akaya. Mwaa kutunduvangila kwenu mwenu lilove limwe Umu lindilipuka ku Makedoniya namu ku Akaya i gweka avi kanji likulupililo lyenu kumwe Nnungu lindyandavala mudisemu uti. Nadoni hashipali shakuvalanganga mwaa vo vene vankuvalanganga mwashi mwamutupwashaladile na mwashi mwamunshinjiulidile Nnungu muleka kulipudya kwavannungu vakushang'apa pakulota muntumike Nnungu mumi na wiu 10 na pakulota munnindile Mwanagwe aaloka kuwa, aijá wandyuwidye pakati pavakupela, Yesu átuposha mushitundi shída.