Ibalugwa yambili imwe Paulu
kumwe
Timoti
1
Nandele
Paulu, myombe umwe Klistu Yesu kwalilotelo lyake Nnungu kwakwodanavo kulivikila kwashingumi shipagwíte nkati mumwe Klistu Yesu, kumwe Timoti mwanangu wakunagwaleka. Umonyo, shididi na amani vyakwalakela kumwe Nnungu Tatamunu namu Klistu Yesu Umu wetu, vipagwe kwako wako.
Shambone shaukulupilike shunga
Ninkunnambwalela Nnungu wanintumika kenga mwavantumikidile vanyakala vangu kwamakumbukililo ákave ushapu amuntima pandikukumbukila ngwengwe wako mukushwali kwangu shilo na mui. Pangukumbukila myodi vyako, ninkuvanavo mweshe woe wakukwona kwambangidya lipuwilo lyangu liwikile popo. Ninkukumbukila likulupililo lyako liu lyo lye lipagwíte shitandi kwanakuluvo Loide na kwanyoko Eunike na ambi apa ninkuvanavo wakika kenga linkupagwa nkati mwako. Ni ashi shingutádya nikukumbuwange pakulota ukang'ele shajo shake Nnungu shipagwíte kwako kwaindila yakukuvikila makono angu. Mwaa Nnungu anditupa Imumu i yakujopa kanji yadimongo, yalinagwaledyo na yakulimaladya.
Napavedoni haunaanangile dyoni kumya ushuda umwe Umu wetu na ata kwamwaa wangu nangu nkúngwa wake kanji uvauvanga namu nangu kwamwaa wantenga wambone kwodananavo dimongo dya Nnungu aijá átwambwele na átushamile kwalishamelo lyakwilimyanga* i kwamwaa washimadengo shetu kanji kwamwaa waishabaa yake jo mwene na umonyo watupatile nkati mumwe Klistu Yesu tangu wakati úkamalilika ukanava kupagwa 10 napane undililodya kwakuumilila kumwe Mwamboli wetu Klistu Yesu. Kwaupande unji nae andimalidya kupela, kwaupande unji mulilangadyo kwidanavo shingumi na ungapela kwaindila yantenga wambone, 11 ntenga wowo wangutandalagwidye nangu kuva nkúvalanganga, myombe na mwalimu. 12 Kwamwaa wavinu avi namomo ninkuvauvanga kanji hangunona dyoni mwaa nimmanya aijá waninkulupidile na ninkuvanavo wakika kenga nae ankuulula kushunga ashilá shangukulupidile mpaka muliduva alyo. 13 Odedya mpano wamalove mangumi awigwite kwangu upagwa mulikulupililo na linagwaledyo lipágwa nkati mumwe Klistu Yesu. 14 Ashilá shambone shaukile ndakulupilika, shunga kwa Imumu Wanashwe ánama nkati mwetu.
15 Wako undimanya doni uti vamulijimbo lya ku Ashiya vaningwambukanga, pakati pave Pigelu namu Elimogeneshi. 16  Umu alodye shididi shake paing'ande imwe Oneshipolu mwaa myanda vyoe aningutaa dimongo na yakungwa yangu, haanenge dyoni, 17 leka apo pawikile pa Loma aningulambela kwadimongo mpaka kungupata. 18  Umu amupe litala lyakupatila shididi shaalakéla kumwe Umu muliduva alyo! Wako undimanya shana uti mwangutumikidile nae akulá ku Epeshu.
* 1:9 Kwali: …átushamile na lishamelo lyakwilimyanga. 1:12 Kwali: …ashilá shaninkulupidile nae.