22
—Jex wet conob, c'al jex mamin ichamtaj winaj, ab wej tzet chi wute walon jin ba an, ẍi eltej naj.
Ja' yet jix yaben eb tol yin sti' hebreo chi yala, jix tz'ini xa c'al ey eb, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Jainti', Israel jin pax je yetoj. Ja' tu' alinaj jin bey conob Tarso, yul yet Cilicia. Pero ja' bey Jerusalén ti' jix jin ch'ibi. Ja' naj Gamaliel jin cuywam.* Jix jin scuy naj yin sley eb kichmam sic'lebil. Caw chi wak' servil Dios yin masanil jin c'ul an, jaxca ton che yute je ba je masanil ti' tinani'. Ja' yet yalantoj, jix wetne eb chi yaoc sc'ul yin Jesucristo. Ey bey jix jin mitx'tej eb, chi watoj masanil eb preso. Ey pax bey jix wak' cam eb an. Ja' naj yaawil yak'omal xaambal tet Dios, yetoj eb yaaw masanil, chi ske' yalon eb tzet utbil tol yel chi wal an. Yutol ja' eb jix ak'on carta e in an, catu' jix jin to wi'on eb ket Israelal bey conob Damasco. Jix jin to Damasco tu', yu to jin seyon ec' eb creyente. Jix woche jix jin bet jin c'altej eb, catu' chi wi'ontej eb bey Jerusalén ti', catu' chi ak'le sya'ilal yiban eb.
Chi Yaltej Naj Pablo Tzet Jix Yun Yoc Naj Creyenteal
(Hechos 9:1-19; 26:12-18)
Yuxan jix jin bet wi'ontej eb an. Pero ja' yet lalan wapni scawilal conob Damasco tu' an, tejan chuman mi c'u, ey jun saj k'inal jix tit kopna satcan catu' jix eyol kopna wiban, caw jow ẍaw yajan. Jix jin ey q'uey telna sat tx'otx' yu an. Jix waben an, ey jayeb k'ane jix al-le e in an: “Saulo, Saulo, ¿tzet yuxan chin ja wetne an?” ẍi e in an. “¿Mac jaach txequel, Mamin?” jin chi tet. “Jain Jesús, a Nazaret jin an. Lalan jin ja wetnen an,” ẍi e in an. Ja' eb jix to wetoj an, jix yil eb jun miman saj k'inal tu', catu' caw jix xiw a eb sic'lebil. Pero ma yab eb yoc jayeb k'ane jix al-le e in tu' an. 10 Catu' jix walon tet jaxca ti': “¿Tzet chi yoche ja c'ul chi wun xin, Mamin?” jin chi tet an. “Aan linan oj, catu' chach to bey Damasco. Ja' tu' oj al-le e ach, tzet sowalil oj ja wune,” ẍi naj Kaawil tu' e in an. 11 Pero c'am nioj chi ske' wilon yu sjowal yajan saj k'inal tu'. Ja' eb wetbi tu' jix jin q'uetzontoj bey Damasco tu' an.
12 Ey jun winaj bey Damasco tu' chi yij Ananías. Caw yel c'ulal jijyom naj tet sley Moisés. Caw watx' sbeybal yul sat masanil eb ket Israelal bey Damasco tu'. 13 Jix jul naj jin c'atan an, catu' jix yalon jaxca ti': “Wuẍtaj Saulo, jajcha ojab can ja sat ti',” ẍi e in an. Eyman jix jajcha can jin sat ti', catu' jix wilon oc yin. 14 Catu' jix yalon e in jaxca ti' an: “Ja' cu Diosal, ja' c'al oc Sdiosal eb kichmam, ja' naj jix jaach sic'on el oj, yet watx' cha wotajne el oj tzet chi yoche naj ja win. Yu pax tol chi yoche naj tol cha wil yin Jesús, naj jichan sbeybal. Catu' cha wabeni, tzet chi yal naj e ach. 15 Ja' tinani', oj ja wal sk'aneal Jesús yab masanil ánima. Oj ja wal tzet jix ja wila, catu' oj ja walon tzet jix ja wabe. 16 ¿Tzet yuxan cha wechbane tinani' xin? Aan linan oj. Ak' bautizar ja ba. I' ey ja ba tet Jesucristo, yet watx' chi tan can el ja penail ja wiban,” ẍi Ananías tu' e in an.
Chi Yaltej Pablo Tzet Jix Yun Ẍejletoj Bey Eb Man Israel Oj
17 Ja' yet jix jin jul bey Jerusalén ti', catu' jix jin to txaloj bey stemplo Dios. Pero ja' yet lalan jin txali tu', jaxca tol jix jin weyichelei. 18 Jix wil yin naj Kaawil catu' jix yalon naj jaxca ti' e in an: “Caw cha wak' ja wip ja wel bey Jerusalén ti', yutol man oj ẍa' eb yab jin k'ane yet oj ja walon tet eb,” ẍi e in an. 19 Jix walon tet naj jaxca ti': “Mamin, yotaj xa eb, tol jix jin ec' yul-laj jun jun snail sculto eb wet Israelal yu ec' jin seyon eltej eb jix yaoc sc'ul ja win. Jix jin mitx' c'al masanil eb, catu' jix waon oc eb preso, catu' jix jin mak'on pax eb an. 20 Ja' yet jix k'ojch'ennele jun yalomal el ja k'ane chi yij Esteban, ey jin ec' oj, jain chin teyne spichil eb yet lalan sk'ojch'ennen eb tu',” jin chi tet naj Kaawil tu'. 21 Pero jix yal pax e in jaxca ti': “Asi', yutol naat oj jaach jin chejtoj, ja' ta' bey xol eb man Israel oj, ja' ta' tu' oj jaach toj,” ẍi naj Kaawil tu' e in an, ẍi Pablo tu' tet eb.
Ja' Yet Ey Oc Pablo Yul Sk'ab Naj Coronel
22 Ja' eb ánima jix cha'on aben tzet jix yal naj Pablo tu', pero yet jix yalon tol jix chejletoj naj bey eb man Israel oj yu naj Kaawil, ma xa ẍa' eb yabe. Jix ẍa'on el yich ya yaw eb yin ipal jaxca ti':
—Cam ojab naj. ¿Tzet wal gana iquis naj? ẍi eb.
23 Caw jix a uchna eb stit sjowal. Jix sic'ontane spichil eb. Jix swotza pojoj eb catu' jix tiẍon a eb naat, yutol caw jix tit sjowal eb yin Pablo tu'. 24 Ja' yet jix yilon naj coronel jaxca tu', catu' jix yak'on orden naj tol chi mak'le yu tz'um, yet watx' chi yala tzet smul yuxan chi a wejna eb ánima tu' catu' chi tit sjowal eb yin naj. 25 Ja' yet jix c'alcha Pablo tu' yu eb yu oj smak'le tu' xin, catu' jix yalon tet jun naj capitán ey ec' titu' jaxca ti':
—¿Tumi ey sleyal comon c'al chin je mak' xin? Pero ey wuunal yul yet Roma pax oj. Yetoj pax oj, c'am nioj jin mul chi txeclo el oj, ẍi naj tet eb.
26 Ja' yet jix yaben naj capitán tzet jix yal tu', catu' jix bet yalon naj tet naj coronel jaxca ti':
—Caw ey smey jun chi el ja wunen ti'. Ey yuunal naj Pablo tu' yul yet Roma, yala, ẍi naj tet naj.
27 Eyman jix to sk'anle naj coronel tet Pablo tu' jaxca ti':
—¿Tumi yel ey ja wuunal yul yet Roma, jaachti'? ẍi naj.
—Yel toni, ey wuunal yul yet Roma an, ẍi naj Pablo tet naj.
28 Quey jin pax tu' an. Pero caw miman tumin jix wak'a yet jix jin manon eltej wuunal bey Roma, ẍi naj tet.
—Jal jin jainti' an xin, Romano jin yin tax c'al ta' walubal, ẍi Pablo tu' tet naj.
29 Ja' eb soldado ian jix mak'on naj tu' jix bejle can naj yet jix yaben eb jun tu'. Ja' yet jix yaben naj coronel tu' tol ey yuunal naj yul yet Roma, caw jix xiw a naj, yutol comon c'al jix yak' c'al-le oj.
Ja' Yet Jix Apni Pablo Sattaj Eb Sat Yaawil Israel
30 Ja' yet jun xa c'ual xin, catu' jix yochen naj coronel tu' jix yabe tzet yuxan jix ak'le queja Pablo tu' yu eb Israel. Yuxan jix i'le el ch'en cadena ey oc yin naj, catu' jix yak'on naj yambale oc eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'al masanil eb sat yaaw xol eb Israel tu'. Catu' jix i'le eltej Pablo yu naj yul cuartel, catu' jix i'letoj naj sattaj eb.
* 22:3 Ja' naj Gamaliel, cuywawom tol miman binabil naj xol eb Israel yet jun tiempoal tu'. 22:28 Ey sleyal tol c'am chi yij tz'um junoj naj ey yuunal yul yet Roma ta c'am to chi txeclo el smul naj.