5
Ket Xa Cu Ba Yetoj Cristo Tinani'
Ja' Cristo jix cu colon el yul sk'ab sley Moisés, yet watx' ket xa cu ba yetoj. Yu jun tu' xin, caw tec'an che yute je ba. Ja' jun ley bey colbil jon xa el tu', laan jaxca junoj ijatz caw al. Manchej xa je cha' oc je yiban yu je yak'le cuenta. Ab wej tzet oj wal an. Tol chi waltoj, jain Pablo jin ti', jun xa ti' e ex. Ta che cha' oc jun echele chi yij circuncisión yin je mimanil, c'am nioj tzet oj je cha' tet Cristo. Tol ey jun xa oj waltoj ti' e ex. Yal c'al mac chi ak'le circuncidar, sowalil chi sjije masanil tzet chi yal sley Moisés. Ja' jex mac jex txequel che na' tol watx' jex sattaj Dios yutol che jije tzet chi yal jun ley tu', c'am xa nioj je yalon je yet yin Cristo. C'am xa swatx' c'ulalil Dios oj je cha'. Jal jon jaonti' xin, yu naj Yespíritu Dios, yuxan chi kaoc yip oj cu c'ul, tol oj cu yal Dios watx'il. Ja' ton jun ti' lalan kechbanen tinani', yutol chi kaoc cu c'ul yin. Ta chi cu junbane ey cu ba yetoj Cristo Jesús, c'am xa yel oc apnoj ta ak'bil jon circuncidar ma c'amaj. Asanne jun ti' caw ey yel oc apnoj, ta jix kaoc cu c'ul yin naj sic'lebil. Chi cu tx'ox el oj tol ey oc cu c'ul yin naj ta ey cu cam c'ulal. Caw watx' jix je yute je beybal yet sbabelal. Pero, ¿mac txequel jix ak'on je c'ul, yuxan man xa jijyom jex tet jun cuybanile ja' caw yel? Ja' Cristo mac jix awtene jex oc yetoj, manaj naj jix ak'on je yune'. Na' wej tej, ja' nioj yich pan, pilan chi calcha ec' xol ixim harina. 10 Ja' naj Kaawil chi waoc yip oj jin c'ul je yu, tol man oj je yatoj je na'bal yin junoj xa tx'oj cuybanile. Pero yal c'al mac chi ak'on je c'ul tu', ja' Dios oj ak'on sya'ilal eb. 11 Jal jin, jex wuẍtaj, jex wanab, k'inaloj ta ja'c'ala' to waloni, tol sowalil chi ak'le circuncidar junoj mac txequel. Ma jin c'al ta' yujte ec' eb wet Israelal, k'inaloj ta quey tu' chi wute cuywa jin ba jaxca tu', c'am mi chi chichon oc sc'ul eb yin sk'aneal Cristo yin te' culus. 12 Ja' eb chi ec' ak'on je c'ul, tzet utbil tol che yak' circuncidar je ba tu', tol oj wal chi spo'le sba eb yetoj iglesia. 13 Jex wuẍtaj, jex wanab, awtebil jex yu Dios, yet watx' tol je yet xa je ba je masanil ketoj. Pero cax c'al masanil ket cu ba, man yu oj tu', oj ske' kak'balnen cu pena ochwanilal. Yel watx' chi kak'le servil cu ba yu cu cam c'ulal. 14 Masanil c'al tzet ey yul sley Moisés, chi txeclo el yin jun chejbanil oj waltej ti': “Cam c'ulne wej je yet animail jaxca che yute je cam c'ulnen je ba jun jun jex,” ẍi.* 15 Pero ta ja' c'al jowal na'an je yu je nan je xol, caw ey smey oj je yak'le q'uey el je ba.
Ja' Naj Santo Espíritu Yetoj Cu Pena Ochwanil
16 Chi wal pax toj jun xa ti' e ex an. Cu beybalne wej tzet chi yoche sc'ul naj Yespíritu Dios. Ta chi cu beybalne jaxca tu', man oj cu beybalne tzet chi yoche cu pena ochwanilal. 17 Yutol ja' jun cu pena ochwanil ti', yac'ul sba yetoj naj Yespíritu Dios. Jal naj Espíritu tu', ac'ul pax oc yin cu pena ochwanil, yuxan caw yac'ul sba wan caab tu'. Yu jun tu', ian wal c'am chi ske' watx' chi kute cu beybal jaxca chi koche. 18 Pero ta lalan cu beybalnen jaxca chi cu yute yijban naj Yespíritu Dios, c'am xa yalon yet sley Moisés kin. 19 Ja' eb chi beybalne spena yochwanilal, caw miman txequel tzet chi el yunen eb. Chi sey yix eb yul sk'ab yistil, ma chi sey spenail yul sk'ab yichamil, yetoj wan tzet c'am swatx'il chi el yunen yetoj smimanil eb. Asan c'al tzet q'uixwiltaj chi el yunen eb. 20 Chi yal sba eb tet wan tzet chi yal oc sdiosal oj eb. Chi sbalne junoj xa mac txequel eb. Chi scontrane a sba eb, jowal c'al chi yun eb. Chi tit chichon c'ulal eb yin junoj xa mac txequel. C'uun stit sjowal eb. Chi yoche eb tol asanne eb ey yel oc apnoj. Chi po'chatoj eb, tx'oj tx'oj xa c'al chi ey bulan eb. 21 Chi yoche oc eb set yetal junoj xa mac txequel. Chi scamtze el sba eb yetoj an. Chi wejejei eb, catu' chi el yunen wanoj xa spenail eb jaxca ton wan pena ti'. Cax c'al jix wal jun ti' e ex yet yalontoj, pero tol chi waltoj e ex junel xa. Ja' eb chi el sbeybalnen wan chi waltej ti', tutun c'am nioj yalon yet eb yoc yul sk'ab Dios. 22 Jal pax naj Yespíritu Dios xin, ja' chi ak'on cu cam c'ulal, cu tzala c'ulal, catu' chi yak'on pax oj, tol ey watx' c'ulal snan cu xol. Chi yak'on pax kak' techa yal c'al tzet chi jul kiban. Yu Yespíritu tu', yuxan ey cu watx' c'ulal tet eb ket animail, watx' chi kute cu na'bal yin eb. Yu pax oj, yuxan jijyom jon. 23 Yeynajil chi kute cu ba. Yu naj Espíritu tu', yuxan chi ske' cu mitx'on oc tucan cu ba yin tzet man watx' oj. Ja' wan watx' beybale ti', c'am junoj ley chi aloni, tol c'am chi ske' kuneni. 24 Ja' mac jon txequel yet jon xa Cristo, c'am xa yel oc apnoj cu pena ochwanil yul cu sat, yetoj wan tzet man watx' oj chi koche oc oj. Jaxca tol culusnebil xa ku. 25 Ja' naj Yespíritu Dios chi ak'on cu k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal. Yu jun tu', yuxan sowalil chi cu beybalne jaxca chi yoche naj Espíritu. 26 Manchej cu mimanbine cu ba, yet watx' c'am chi cu tx'emle wej cus cu ba. Manchej koche wej oc settaj yetal junoj xa ket creyenteal.
* 5:14 Levítico 19:18