2
Smulnail Naj Pablo Yin Yet Dios Bey Conob Tesalónica
Jex wuẍtaj, jex wanab, je yotaj tol man na'ba oj ec'naj jex kila. Babel cu ec'naj bey conob Filipos. Je yotaj tol jix ec' kil sya'ilal titu'. Jix cu yetne eb sic'lebil. Ja'c'ala' yet jix cu apni pax bey je conob tu' jix kil pax sya'ilal. Pero jix oc cu Diosal ketoj. Yuxan, c'am nioj jix cu xiw kalon el sk'aneal yet colbanile je xol. Watx' c'al tzet jix kal el e ex. C'am junoj tzet yetal man jichan oj jix ec' kal el oj. Ma kal el e ex yu jex ketneni. Man yu oj junoj tzet yetal pena chi koche oc je yin, yuxan jix cu ec' e ex tu'. Ja' jun ti' ket, jaxca tol chi yoche sc'ul Dios, jaxca tu' jix kute ec' kalon el oj. Jix yil Dios tol cu moo yaon oc kopiso yin alo el sk'aneal yet colbanile. Man yu oj kak'on tzalaboj sc'ul ánima, yuxan chi ec' kal can el oj, pero yu kak'on tzala sc'ul Dios. Yutol ja' chi ilon cu pixan jun jun jon, ta watx' ma pena. Je yotaj, man tu' c'al oj jix jex ec' kal watx'il. Man yu oj ganar tumin, yuxan jix ec' kal can el e ex. Chi yil Dios, caw yel chi kala. Jix ske' kalon oc cu ba yaawil e ex yutol ẍejab jon Cristo. Pero ma ki' a can cu ba e ex. Yetoj pax oj, c'am c'al ta' mac tet chi ki' a can cu ba. Yeynajil ánima jix kute cu ba je xol. Jaxca junoj ix ix chi ya' ilne ch'ib yune', quey tu' kutenaj cu ba e ex. Caw ey cu cam c'ulal je yin. Yuxan man asanne oj tol jix kal el sk'aneal yet colbanile yet Dios, je yabe, pero jix cu na' tejan sowalil oj cu cam je yu, yu c'al ton cu cam c'ulal je yin. Jex wuẍtaj, jex wanab, tejan che na'tej, tzet jix kute mulna cu ba je xol. Caw jix kak' kip cu mulnai. Ja' yet jix ec' kal el sk'aneal yet colbanile yet Dios e ex, c'ualil c'al ak'balil jix cu mulna yu cu gasto. Yutol chi yoche cu c'ul c'am mac chi yetne sc'ul yak'on cu gasto. 10 Je yotaj xa, tol ja' yet jix cu ec' je yetoj tu', watx' c'al cu beybal. Jichan c'al jix kute cu beybal je xol. C'am nioj tzet yetal pena jix ec' cu seya. Je yotaj tol quey tu' jix ec' kute cu ba. Yotaj pax Dios tol quey tu' jix kute. 11 Je yotaj pax oj, tol jaxca chi yute yiptzen junoj mame yuninal c'al smiman c'ulneni, quey tu' jix jex kute kiptzen can oj, c'al jex cu miman c'ulnen can oj. 12 Catu' jix kalon can e ex, tol caw watx' c'al che yute je beybal, jaxca chi yoche sc'ul Dios, ja' jix jex awten yu chi oc je Yaawil oj, yet watx' che cha' swatx'il yetoj. 13 Ja' yet jix kalon el sk'ane Dios je xol, eyman jix je yaoc yin je c'ul tol yet Dios, man yet oj ánima. Yuxan caw chi wal yu diosalil tet Dios je yu. Caw yel sk'ane Dios jun k'ane tu'. Chi wa'xi oc cu na'bal jaon creyente jon ti' yu. 14 Jex wuẍtaj, jex wanab, laan jix jex utele jaxca jix utele eb creyente bey jun jun yiglesia Dios yul yet Judea, eb tol yet pax Cristo Jesús. Caw jix etnele eb yu eb yet Israelal. Quey jex pax tu', jix jex etnele yu pax eb je yet conob. 15 Ja' eb Israel jix ak'on cam eb yet conob ey oc ẍejab oj Dios peyxa. Jix ak'le pax cam naj Kaawil Jesús yu eb. Jix cu yetnen pax eb jaonti'. Caw pena eb yul sat Dios. Ac'ul eb yin masanil ánima. 16 Ja' yet chi koche chi kal el sk'aneal yet colbanile tet eb man Israel oj, yet watx' chi colcha eb, c'am chi ẍa' eb Israel kal el oj, Yuxan yel xa c'al chi mimanbi smul eb yul sat Dios, jaxca junoj miman ijatz. Yuxan, ja' tinani' xax ale oc jun miman sya'tajil yiban eb yu Dios yin junelne yu sjowal sc'ul.
Chi Yoche Naj Pablo Chi To Yil Eb Creyente A Tesalónica Junel Xa
17 Jex wuẍtaj, jex wanab, ey xa tiempo je can je txojli ku. Cax c'al c'am chi kil-le oc kin, pero caw chex cu na' c'al tej. Caw chi koche chex to kila. 18 Jix kak'le to jex kiloni. Ila, jain Pablo jin ti', ec'al el jix wak'le jin toi. Pero ja' Satanás ma cu cha'on toj. 19 Ja' yet oj jul naj Kaawil Jesucristo catu' oj cu ey oj ec' satcan, chi kaoc yip oj cu c'ul tol je yu yuxan oj cu cha' cu paj. Je yu oj cu tzalaboj. Oj cu cha' spaj cu mulnail jix kun je xol. 20 Je yu c'al, yuxan caw watx' ket, caw chi cu tzala je yu.