3
Yutol c'am xa chi techa cu na'oni, yuxan jix cu na', tol oj cu can cu txojli bey conob Atenas ti'. Catu' oj cu chejontoj naj Timoteo ti' e ex tu', yutol ẍejab Dios naj. Chi yal el sk'aneal yet colbanile yu Cristo ketoj. Ja' jix to naj ak'on je tec'anil. Jix to yu yaon oc je na'bal, yet watx' che yaoc Cristo yin je c'ul sic'lebil. C'al yu yalon je yabe, yet watx', c'am jex chi somcha el je na'bal yu tzet bey lalan je yaben sya'il. Je yotaj xa tol sowalil chi jul wan sya'ilal ti' kiban. Ja' yet jix cu ec' e ex tu', jix kalon can e ex, tol sowalil chi kab sya'il, yuxan je yotaj xa, tol jix yun jaxca jix kute kalon can tu'. Yu c'al jun tu', ma jex techa jin na'oni, yuxan jix jin chejtoj naj Timoteo, to yabentej ta ey c'al oc je c'ul yin Cristo. Tala c'uxan chi ak'le somcha el je c'ul yu naj diablo. Catu' na'ba c'al mi jix ketne cu ba cu mulna je nan je xol. Jal tinani' xin, jix bet ec' naj Timoteo e ex. Jix yala, tol ja'c'ala' ey c'al oc je c'ul yin Cristo, catu' ey c'al je cam c'ulal yin. Jix yalon pax oj, tol na'an jon c'al je yu tobal k'inal, catu' chi cu je cam c'ulnen c'al. Catu' tol che yoche che yil kin. Quey jon pax tu', caw chi koche chi kil je yin. Jaonti', jex wuẍtaj, jex wanab, caw miman tzet yetal chi jul kiban, lalan kilon sya'ilal titi'. Pero ja' yet jix kabeni, tol ey c'al oc je c'ul yin Cristo, jix jul cu tzala c'ulal je yu. Ja' yet jix kabeni, tol tec'an c'al ye je na'bal yin naj Kaawil, jaxca tol jix ki' cu k'inal je yu. Yuxan, caw chi kal yu diosalil tet Dios je yu, yutol caw chi cu tzala sattaj Dios je yu. 10 C'ualil c'al ak'balil chi kak' kip cu txali, yu cu k'anontoj cu ba jex to kiloni. Catu' chi cu tz'ajtzen can je tec'anil tu'. 11 Chi koche chi oc cu Mam Dios, c'al naj Kaawil Jesucristo ketoj, yet watx' ja' Dios oj wa'ne tzet yetal, yet watx' chi ske' cu to e ex tu'. 12 Chi koche chi yak' mimanboj je cam c'ulal naj Kaawil, yet watx' che cam c'ulnenle je ba sic'lebil. Catu' oj ske' je cam c'ulnen masanil ánima jaxca chex kute cu cam c'ulneni, 13 yet watx' tol ja' naj chi ak'on tec'anboj je na'bal, yet watx', watx' c'al je beybal, catu' c'am nioj je penail yul sat cu Mam Dios yet oj jul naj Kaawil Jesucristo yetoj masanil eb yet.