4
Jex wuẍtaj, jex wanab, je yotaj xa yutol albil ku e ex, tol watx' che yute je beybal, yet watx' chi tzala Dios je yetoj. Kotaj tol jaxca tu' lalan je yuneni, pero yutol ẍejab jon naj Kaawil Jesucristo, yuxan chi cam kalontoj e ex, tol che jije wan ẍejbanil ti' sic'lebil. Je yotaj xa wan ẍejbanil naj Kaawil Jesús jix ec' kal can e ex. Ja' tzet oj waltoj e ex, ja' ton chi yoche Dios tol chi cu jije. Sowalil tol asan yin Dios chi kaoc cu na'bal. Catu' c'am chi ske' cu to yin amulal. Jun jun jex, jex wuẍtaj, watx' ta che yi' je yistil yin watx'ilal, catu' ey ojab yel oc apnoj je yistil yul je sat jun jun jex. C'am chi ske' kochen oc spenail yet cu mimanil, jaxca eb man otajnen oj Dios. Caw manchej ketne wej junoj ket creyenteal yu wan ti'. Xax kal jun ti' e ex junel, ta ey mac chi unen wan spenail ti', oj oc sya'tajil eb sic'lebil yu Dios. Jix cu yawten Dios yu koc yetoj, yet watx', watx' chi kute cu beybal. Man yu oj kunen spenail yuxan jix cu yawte. Ta ey mac c'am yel oc apnoj wan ẍejbanil ti' yul sat, manaj ẍejbanil junoj ánima c'am yel oc apnoj yul sat, pero ja' ẍejbanil Dios c'am yel oc apnoj yul sat. Pero ja' Dios jix aon oc Yespíritu kin. Man sowalil oj tol chi waltoj e ex, tol che cam c'ulnen eb ket creyenteal, yutol ja' Dios chi ak'on na'cha el je yu, tzet utbil che yute je cam c'ulnen je ba. 10 Ila, lalan je cam c'ulnen eb ket creyenteal yul yet Macedonia. Pero, jex wuẍtaj, jex wanab, chi cu k'anle e ex, tol chi c'al a can je cam c'ulal tu' nioj xa. 11 Ak' wej je yip je yec' yin watx' c'ulal yetol masanil ánima. Man je bej can je yilon je mulnail jun jun ex. Mulnaan nej yetoj je k'ab jaxca jix kute kalon can e ex, 12 yet watx', ey je yel oc apnoj yul sat eb man creyente oj. Yetoj pax oj, yet watx' c'am sowalil che k'an je tzettaj yetal tet wanoj xa.
Sk'aneal Yet Oj Jul Naj Kaawil
13 Jex wuẍtaj, jex wanab, chi koche tol caw che yotajne el oj tzet utbil ye eb creyente camnaj xa. Yet watx' c'am chi cus je c'ul yu eb. Jaxca chi yun scus sc'ul eb c'am nioj tzet chi yaoc yip oj sc'ul. 14 Jaon nej ti', chi kaoc yin cu c'ul tol ja' naj Jesús, jix cami, pero jix pitzc'u a junel xa. Quey tu' oj yun pax eb creyente camnaj xa tu'. Ja' Dios oj aontej eb yetoj Jesús yet oj jul oj. 15 Ja' wan lalan kalontej e ex ti', cu cuybanil ye yu naj Kaawil. Ja' yet oj jul naj, ja' jaon iquis jon to ti', man babel oj, oj cu toj sattaj eb creyente camnaj xa tu'. 16 Yutol oj oc jun aw yet oj ak'le jun chejbanil. Ja' jun babel ángel oj a yaw tu', catu' oj xule ch'en strompeta Dios. Jaxa yeyol naj Kaawil tu' bey satcan, catu' oj pitzc'u a eb creyente camnaj xa tu'. Yutol ja' eb babel oj pitzc'u a oj. 17 Jaxa jaon mac iquis jon to ti', junne oj yun ki'le atoj yetoj eb. Catu' oj cu toj xol asun, oj cu a apnoj snan satcan, jaxa cu cha'on yeyol naj Kaawil tu'. Oj cu ec' yetoj naj Kaawil junelne titu'. 18 Yuxan cu miman c'ulnele wej cu ba yu wan cuybanile ti'.