5
Pero man sowalil oj chi waltoj sc'ual sjulbal naj Kaawil tu' je yab an, jex wuẍtaj, jex wanab. Yutol je yotaj xa sic'lebil, jaxca junoj elk'om chi oc elk'an yet ak'balil, c'am mac otajneni jantaj hora chi juli, quey tu' oj yun sjul sc'ual yet oj jul naj Kaawil tu'. Ja' yet jun tiempoal tu', oj tz'aj yal ánima jaxca ti': “Jaonti' caw watx' ket, c'am tzet chi cu na',” ẍi eb oj yalon eb. Pero ja' ton yet tu' eyman oj ak'le q'uey el eb. Jaxca chi yun sjul stiempoal sya'il unin yin ix ix, c'am mac chi ske' smitx'on oc tucan oj sya'il jun unin tu', quey tu' oj yun sjul stiempoal sya'tajil yiban eb. Tutun c'am junoj eb oj colcha can el bey jun sya'ilal tu'. Pero jex wuẍtaj, jex wanab, man xol oj k'ej k'inal ey jon ec' oj, yutol chi na'cha el wan ti' ku. Yuxan cax c'al jaxca junoj elk'om oj yun sjul jun c'ual tu', pero listo xa kei. Jaonti', saj k'inal xa ey cu pixan, yet jon xa c'ualil. Caw yel, man k'ej k'inal oj ey cu pixan, man yet jon xa ak'balil. Yuxan ma ske' tol laan oj kute cu ba jaxca wanoj xa ánima. Jaxca tol weynaj el eb. Sowalil iquis jon c'al lalan kechbaneni, catu' tec'an chi kute cu na'bal. Yutol ja' eb chi weyi, yet ak'balil chi wey eb, Ja' eb tol uq'uem an, yet ak'balil chi uc'wi an eb. Pero jaonti', yet jon xa c'ualil. Yuxan tec'an ojab chi kute cu c'ul. Yetoj pax oj, ey ojab cu cam c'ulal. Ta chi kute jaxca tu', laan jon jaxca eb soldado chi scol sba yetoj ẍ'en pichil chi sjemba oc xam sc'ul. Sowalil chi kaoc yip oj cu c'ul, tol colchanaj jon xa. Ta chi kaoc yip oj cu c'ul, laan jon jaxca eb soldado ey oc ch'en k'oxk'ome yu. Quey ojab tu' chi kute cu colon cu ba. Ja' Dios, man yu oj yaon oc cu ya'tajil yuxan jix cu sic'le el yu. Tol jix cu sic'le el oj, yu cu cha'on cu colbanil tet naj Kaawil Jesucristo. 10 Ja' naj jix cam cu q'uexel oj. Yuxan cax c'al iquis jon to, ma camnaj jon xa yet chi juli, junxane oj kun can yetoj cu masanil. 11 Yuxan, iptzene wej je ba jun jun jex. Che wa'ne oc je tec'anil, jaxca c'al ta' lalan xa je yunen tu'.
Jix Yak' Cuybanile Naj Pablo Tet Eb Creyente
12 Jex wuẍtaj, jex wanab, ey eb chi mulna je nan je xol yu naj Kaawil, lalan jex yilon eb, lalan swa'nen oc je na'bal eb. Chi cu k'an e ex, na'cha ojab el je yu, tol ak'bil yopsio eb yu Dios. 13 Ey ojab yel oc apnoj eb yul je sat, che cam c'ulne eb, yutol yin yet naj Kaawil chi mulna eb. C'am ojab jowal je nan je xol jun jun jex. 14 Jex wuẍtaj, jex wanab, chi cam kalontoj e ex, tol che tenchane eb c'am chi yal sc'ul chi mulnai. Che miman c'ulne eb ey scus c'ulal. Che yak' stec'anil sna'bal eb c'am to yip. Miman che yute je c'ul yin eb masanil. 15 Ẍe yil c'al tol manchej je pajtze je ba tet mac chi ak'on pena c'ulal e ex. Watx' c'al che yute je ba jun jun jex tobal k'inal c'al tet masanil ánima. 16 Tzala jon nej tobal k'inal. 17 Txalan nej c'al tobal k'inal. 18 Al wej yu diosalil tet Dios yu yal c'al tzet chi tit je yiban. Ja' ton jaxca tu' chi yoche Dios, tol chi kal yu diosalil tet, yutol yet jon xa Cristo Jesús. 19 Man je ten oc tucan Yespíritu Dios ey oc je yin jun jun ex. 20 Ja' eb chi chejletoj to yal el sk'ane Dios e ex, manchej je yintajne el tzet chi yal eb tu'. 21 Jantaj c'al wan cuybanile chi ak'le e ex, chi cam je yabeni, catu' chi cam je na'oni, ta yel, ma man yel oj. Asan wan tzet yetal yel che yaoc yin je c'ul, 22 catu' po' wej el je ba xol masanil spenail. 23 Chi koche tol ja' Dios, ja' jun ak'om watx' c'ulal snan je xol, chex wa'xi oc yetoj sic'lebil. Chi koche pax oj, ja' chi ak'on cuenta je pixan, c'al je na'bal, yetoj c'al je mimanil, yet watx' c'am nioj je penail yet oj jul Kaawil Jesucristo. 24 Ja' naj mac chex awten el oj, chi c'al yun tzet chi yal naj. Oj yun c'al masanil wan ti' yu naj.
Chi Al-letoj Scawil Sc'ul Eb
25 Jex wuẍtaj, jex wanab, caw chex txali ku titu'. 26 Ja' yet che yil-len je ba, che yak'le scawil je c'ul yin cam c'ulalil yutol yet jex xa Dios. 27 Yutol ẍejab jin naj Kaawil, yuxan chi waltoj e ex, tol che yawte jun jin carta ti' xol eb creyente masanil titu'. 28 Chi yoche cu c'ul chi x'ox Kaawil Jesucristo swatx' c'ulal e ex titu'. Amén.