15
Sk'aneal Jun Xutxal Uva C'al Yak'il
Jix yalon Jesús tet eb scuywom jaxca ti':
—Ja' jun xutxal uva chin tx'ox ti', tol quey jin pax tu'. Ja' jun winaj chi ilwi uva tu', ja' chi tx'oxon el yechel jin Mam.* Ta ey junoj an ak'ile c'am chi satni, ja' chi i'on el oj. Ta ey an ak'ile watx' chi satni, chi yi'on el stajinal yak'il an yet watx' chi c'al satni. Jaxca chi yute swa'nen el an naj tu', quey tu' chi yun swa'nele el eb ey oc win yu jin Mam. Jaexti', xax wa'xi oc je na'bal yu wan cuybanile albil can e ex wu ti' an. Eyan nej c'al ec' win an. Jain xa oj jin ey ec' je yin. Jaxca junoj yak'il an chi el yin xutxal, c'am xa chi ske' satni, quey pax tu' che yune', ta c'am chex ey c'al ec' win an. Jainti', jaxca xutxal uva, quey jin tu'. Jaex jaxca yak'il uva jex. Ja' mac ey c'al oc win an, ey jin pax oc yin. Ja' jun tu' miman sat chi yak'a, jaxca junoj te' miman sat chi yak'a. Ta c'am jin oc je yin, c'am nioj tzet chi ske' je yu je txojli. Jal eb c'am chi ey c'al ec' win an xin, laan oj yun yel oc eb jaxca jun yak'il uva chi i'le el yin xutxal, catu' chi taj el oj, chi lawi tu', chi yambale a oj, catu' chi tz'a'i. Ta chex ey c'al ec' win an, catu' ey c'al oc je c'ul yin jin k'ane, k'an wej tzet chi yoche je c'ul, oj ak'le e ex. Ta miman je sat che yak'a, quey ton tu' oj je yute je tx'oxon el oj, tol miman yel oc apnoj jin Mam. Quey pax tu' oj je yute je tx'oxon el oj, tol jin cuywom jex an. Jaxca chin yute scam c'ulnen cu Mam Dios, quey tu' chex wute jin cam c'ulnen pax oj. Yu jun tu', yuxan eyan nej c'al ec' yin jin cam c'ulal ti'. 10 Ta che jije jin chejbanil an, oj jex ey c'al ec' yin jin cam c'ulalil. Yutol quey tu' wak'on yetoj jin Mam, chin jije ẍejbanil. Yu jun tu', yuxan ey jin c'al ec' yin scam c'ulal naj. 11 Chi wal can wan ti' e ex an, yet watx' jaxca ojab jin tzala an, quey ojab tu' je tzala pax oj, catu' chi tz'ajna xa c'al el je tzala c'ulal. 12 Ja' tinani', ey jun jin chejbanil oj wak' can e ex, tol che cam c'ulne je ba jun jun jex, jaxca chex wute jin cam c'ulnen an. 13 Ta ey junoj mac chi yak' sba cam yu junoj yamigo, c'am junoj xa mac ec'ban scam c'ulal yintaj jun mac txequel tu'. 14 Ta che jije jin chejbanil tu' jaexti', wamigo jex toni. 15 Ja' tinani', chi wal e ex, man xa yak'omal oj servil je ye e in an. Yutol ja' junoj yak'omal oj servil man yotaj oj tzet chi yun spatrón. Pero ja' tinani', wamigo jex, yutol masanil c'al tzet jix yal jin Mam e in, jix c'al wal el e ex an. 16 Manaj jex jix jin je sic' el oj. Pero tol jain jix jex jin sic' el oj. Jix waon oc je yopiso jex jin chejon satnoj. Ja' je sat tu', oj ey ec' c'al yin tobal k'inal. Yu jun tu', yuxan jantaj c'al tzet oj je k'an tet cu Mam Dios oj yak' e ex yutol wet jex an. 17 Ja' ton jun chejbanil ti' chi wak' can e ex, tol che cam c'ulne je ba jun jun jex.
Ja' Ẍichon C'ulal Eb A Yul Yiban K'inal Yin Jesús C'al Yin eb Yuninal
18 Ta ey eb yet yul yiban k'inal ti' chi chichon oc sc'ul je yin, otajne wej el oj, tol ja' win jix babi chichon oc sc'ul eb. 19 K'inaloj ta yet jex yul yiban k'inal ti' yetoj eb, tejan chex scam c'ulne eb, yutol je yetbi je ba yetoj eb. Pero ma jex xa yetoj yul yiban k'inal ti', yutol xax jex jin sic' el xol eb. Yu jun tu', yuxan chi chichon oc sc'ul eb je yin, yutol man xa je yetbi oj je ba yetoj eb. 20 Caw che na'tej jun k'ane jix wal e ex ti': “C'am junoj moso ec'ban yintaj spatrón,” jin chi e ex. Jaxca jix yun yoc eb ac'ulal win, quey tu' oj yun pax yoc eb ac'ulal je yin. Ta jix sjije eb tzet jix wal jainti' an, oj sjije pax eb tzet oj je yala. 21 Jin ya'il oj, catu' oj je yaben sya'il masanil wan ti' yu eb, yutol man yotaj oj eb jun jix jin chejontej. 22 K'inaloj ta ma jin jul wal tet eb, c'am mi spenail eb. Pero tinani', c'am xa bey watx' chi scol sba eb yu spenail. 23 Yutol ja' mac chi chichon oc sc'ul win, chi chichon pax oc sc'ul yin jin Mam. 24 Ja' wan milagro xin tx'ox el xol eb, c'am junoj xa chi ske' yunen jaxca tu'. K'inaloj ta c'am milagro tu' jix jin tx'oxo, c'am mi spenail eb. Jal tinani' xin, cax c'al mi jix yil wan tu' eb, pero ja'c'ala' c'al chichon oc sc'ul eb win, catu' chi chichon pax oc sc'ul eb yin jin Mam. 25 Pero ja'c'ala' oj el yunen wan ti' eb, yet watx' chi yun tzet tz'ibebil can yul an ley bey chi tz'aj yaoc sc'ul eb, bey chi yal jaxca ti': “C'am jin penail tet eb, pero jix chichon oc sc'ul eb win,” ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu'.* 26 Pero ey jun oj tit bey cu Mam Dios, ja' ton naj Espíritu caw yel. Oj jul oj, catu' oj colwa je yetoj. Jain oj toj jin chejtej. Ja' jun tu' oj yak' testigoal sba win an. 27 Ja'c'ala' jex pax oj, oj je yak' pax je ba testigoal win, yutol junne c'al jex wetoj yet tax c'al jix el yich jin mulnail ti'.
* 15:1 Ja' yul Antiguo Testamento, jaxca bey Isaías 5 chi yaltej eb Israel jaxca jun yak'il uva yet Dios, pero pena sat chi yak'a. Ja' yin jun k'aneal ti' chi yal Jesús ta ey jon oc yin chi kun yochwan Dios. * 15:25 Salmos 35:19; Salmos 69:4