17
Ja' Yet Jix Txali Jesús
Jix lawi yalon wan tu' Jesús, jix a t'anan bey satcan. Catu' jix yalon jaxca ti':
—Mamin, jix jul stiempoal ja tx'oxon yil eb tol miman wel oc apnoj jain ja C'aal jin ti'. Catu' oj jin tx'oxon pax el oj, tol caw miman ja wel oc apnoj. Yutol jaach jix ja wak' wopiso yiban masanil ánima, yet watx' chi ske' wak'on k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal tet eb jix ja wak' e in an. Ta chach yotajne el eb tol asan jaach Dios jaach, catu' chin yotajnen el eb, jain Jesucristo jin ti' an, tol jain ton chejbil jin tej an, ja' ton yu jun tu', yuxan ey sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' yet ey jin ec' bey yul yiban k'inal ti', jix jin tx'ox el oj tol caw miman ja wel oc apnoj. Ja' jun mulanil ak'bil can wun ti', jix wa'xi wu. Ja' yet c'am to chi wa'xi yul yiban k'inal ti', ey jin xa c'al ta' ec' ja wetoj bey xol cu watx'ilal. Jal tinani' xin, Mamin, cha' jin pax apnoj ja wetoj bey xol cu watx'ilal tu', jaxca c'al ta' we ec' ja wetoj. Ja' eb jix ja sic' eltej xol eb yet yul yiban k'inal ti', catu' jix ja wak'on eb e in an, jix wak' yotajne el eb tzet utbil yoc ja na'bal. Ja' eb jix ja wak' e in tu', tu' c'al ta' ja wet c'al ta' eb. Jix sjije ja k'ane eb. Ja' tinani', masanil c'al tzet ak'bil e in, yotaj eb, tol ja' e ach jix tita. Ja' ja k'ane ak'bil e in tu', jix c'al wal tet eb, catu' jix yaon oc sc'ul eb yin. Yu jun tu', yuxan yotaj eb, tol yel toni ja' e ach tu' jix jin tita. Chi yaoc eb yin sc'ul, tol jaach jix jin ja chejtej. Yu jun tu' xin, chin txali yu eb. Jal eb yet yul yiban k'inal ti' xin, c'am chin txali yu eb. Asanne eb jix ja wak' e in an, asan eb tu' chin txali yu, yutol ja wet xa eb. 10 Masanil c'al eb wet, ja wet xa pax eb. Ja'c'ala' pax eb ja wet, wet xa pax ye eb ja wetoj. Ja' ton eb tu' chi tx'oxon el oj tol caw miman wel oc apnoj. 11 Txenxane tiempo ey jin ec' yul yiban k'inal ti', catu' chin pax a ja wetoj. Jal eb ti' xin, oj can eb nioj xa bey yul yiban k'inal ti'. Mamin, caw watx' ja na'bal. Ja' eb jix ja wak' e in ti', teyne eb yetoj ja wipal, yet watx' junxane ojab sna'bal eb jaxca wak'on ja wetoj. 12 Yet ey jin ec' yetoj eb bey yul yiban k'inal ti', jix jin teyne eb yetoj ja wipal. Ja' eb jix ja wak' e in an, jix ton jin teyne eb, yet watx' c'am tzet chi i'on eb. Yu jun tu', yuxan c'am junoj eb jix q'uey el oj. Pero asanne naj t'inan c'al ta' sq'uey el oj, yet watx' chi yun tzet tz'ibebil can yul An Juun. 13 Oj jin pax a e ach tu' an. Yajban ey jin to ec' nioj xa yul yiban k'inal ti', chi wal can wan ti', yet watx' jaxca ojab jin tzala ti', quey ojab tu' chi yun tzala a eb sic'lebil. 14 Jix wal ja k'ane tet eb. Pero ja' eb ánima yet yul yiban k'inal ti', caw chi chichon oc sc'ul eb yin eb, yutol man xa yetoj yul yiban k'inal eb yetoj eb. Jaxca jin ton pax oj, ma jin xa yetoj yul yiban k'inal ti'. 15 Man lalan oj walon e ach, tol cha wi' el eb yul yiban k'inal ti' yin eymanil. Pero tol chin k'an e ach, tol cha teyne eb, yet watx' c'am eb chi etex el yu jun yel xa c'al pena. 16 Jainti', ma jin yetoj yul yiban k'inal ti'. Ja'c'ala' pax eb, man yetoj yul yiban k'inal ti' eb. 17 Cha wa'ne oc sna'bal eb yu ja k'ane tol yel chi yala. Asan ton ja k'ane tu' caw yel chi yala. 18 Jaxca jix jin ja wute ja chejontej xol ánima yul yiban k'inal ti', jaxca ton tu' jix wute jin chejon pax toj eb xol ánima tu'. 19 Yu swatx'il oj eb, yuxan chi wak' jin ba e ach, yet watx' chi oc eb ja wetoj sic'lebil. 20 Man asanne oj yu eb, chin txali, pero chin txali pax yu eb tol to oj yaoc sc'ul win yu tzettaj oj yal eb jin chejab ti'. 21 Chin k'an e ach xin, tol junxane ojab chi yun sna'bal eb masanil. Mamin, junne we ja wetoj, junne pax ja we wetoj an. Tol oj wal jaxca ke tu', quey ojab tu' chi yun eb, junxane chi yun eb ketoj. Jaxca tu' xin, oj yaoc eb ánima bey yul yiban k'inal ti' yin sc'ul, tol jaach jix jin ja chejtej. 22 Ja' ja watx'ilal ak'bil can e in an, ja' jix wak' tet eb, yet watx' junxane chi yun can sna'bal eb, jaxca jin ja wetoj. 23 Jain, ey jin oc yin eb, jaach, ey jaach oc win an, yet watx' junxane oj yun sna'bal eb, catu' oj na'cha el yu eb ánima bey yul yiban k'inal, tol jaach jix jin ja chejtej. Oj yil eb, tol jaxca chin ja wute ja cam c'ulneni, jaxca tu' cha wute ja cam c'ulnen pax eb ti'. 24 Mamin, ja' eb jix ja wak' e in tu' an, chi woche tol ja' bey oj jin ey ec' oj, ja' tu' chi ey pax ec' eb wetoj an, yet watx' oj yil eb swatx'ilal ak'bil e in an. Yutol cam c'ulnebil jin xa an, yet tax c'am to chi wa'xi yul yiban k'inal ti'. 25 Mamin, watx' ton ja na'bal. Ja' eb yet yul yiban k'inal ti', ma jaach yotaj oj eb. Jal jin jainti', wotaj jaach an. Jal eb ti' xin, yotaj xa eb, tol jaach jix jin ja chejtej. 26 Jain jix wak' yotajne el eb, tzet utbil ja na'bal. Tol oj wak' c'al yotajne el eb, yet watx' jaxca chin ja wute ja cam c'ulneni, jaxca ojab tu' cha wute ja cam c'ulnen pax eb. Catu' chach oc caan yin eb yin junelne, ẍi Jesús tet cu Mam Dios.